Ekonomi

1 MAYIS BİLDİRGESİ KRİZİ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 16:22

-1 MAYIS BİLDİRGESİ KRİZİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 1 Mayıs bildirgesinde ''etnik ayrıştırmaya yönelik'' ifadeler bulunduğunu savunarak, ''1 Mayıs'ı hep birlikte kutlamamız isteniyorsa, herkes sorumlu davranmak zorundadır. Bu sorumlu anlayışı, bu ana kadar göremediğimiz için 1 Mayıs komitesi içinde yer almayacağız'' dedi. Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, uygulanmakta olan sosyal ve ekonomik politikaların, işsizliği, güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışmayı körüklediğini, taşeronlaşmayı yaygınlaştırdığını öne sürdü. Türkiye Kamu-Sen olarak, bugüne kadar 1 Mayıs'a gerçek değerini ve anlamını kazandırmak adına, yapılacak eylem ve etkinliklerde yer alma arzusu taşıdıklarını ifade eden Koncuk, siyasi konuların siyasi alanda tartışılması gerektiğini, ancak, bazı sendikaların 1 Mayıs'ı, çalışanların haklarının savunulduğu bir ortam olmaktan uzaklaştırarak, siyasi çekişmelere araç olarak kullandığını, devletle ve kurumlarla hesaplaşma ve bazı çevrelerin sözcülüğünü yapma amacına alet etmek istediklerini kaydetti. Bu yıl, 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim'de yapılacak etkinliklere katılma kararı almış olmalarına rağmen, ülkenin içinde bulunduğu kritik ve gergin süreci çatışma ortamına dönüştürmek isteyen çevrelerin varlığının kendilerini tedirgin ettiğini belirten Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Özellikle 1 Mayıs bildirgesine yerleştirilen ifadeler, çalışanların sorunlarını ve hak mücadelesini yansıtmaktan uzak kalmıştır. 1 Mayıs bildirgesi, çalışan taleplerini dile getirmekten uzaklaşmış, etnik çevrelerin özel taleplerinin dillendirildiği; çalışanların hayat şartlarının iyileştirilmesi yerine, cezaevinde yatan teröristlerin hayat şartlarının iyileştirilmesinin istendiği bir propaganda aracı haline getirilmiştir. Bugüne kadar, kuruluş amacının dışına çıkmayan, hiçbir siyasi düşünceye payanda olmayan Türkiye Kamu-Sen'in, suç işleyen, ülkemizin temellerine dinamit koyma arzusunda oldukları gerekçesiyle cezaevine konulan kimselerin sözcülüğüne soyunması da mümkün değildir. Bu itibarla Türkiye Kamu-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün amacından saptırılarak, siyasi çekişmelerin arenası haline getirilmesine de sonuna kadar karşı olacaktır'' Ülkedeki çalışanların ve emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkati çeken Koncuk, buna rağmen bazı örgütlerin, yaşanılan sorunları gündeme getirmek yerine; terörist başının cezaevi koşullarının tartışılmasını istediğini söyledi. Koncuk, şunları belirtti: ''Birtakım örgütlerin 1 Mayıs bildirgesinin içine etnik ayrıştırmaya yönelik ifadeler koymasını asla kabul edemeyiz. Bu nedenle, 1 Mayıs'ı kutlamak için bir araya gelme arzusunda olduğumuz bu bayramda, kamu çalışanlarını, etnik ayrışma peşinde koşanların propaganda aracı olarak kullandırmayacağız. 1 Mayıs'ı hep birlikte kutlamamız isteniyorsa, herkes sorumlu davranmak zorundadır. Bu sorumlu anlayışı bu ana kadar göremediğimiz için 1 Mayıs komitesi içinde yer almayacağız.'' Koncuk, dile getirdikleri rahatsızlıkları Türk-İş içindeki başka sendikaların da taşıdığını ifade ederek, söz konusu bildirinin okunmayacağı bazı illerde Türk-İş ile 1 Mayıs etkinlikleri gerçekleştireceklerini bildirdi.