Gündem

'Pozantı'da anlaşma ve sözleşmeler ihlal edildi'

CHP, Pozantı Cezaevi’ndeki işkencelerin insan hakları alanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ihlal edildiğine yönelik endişeleri de artırdığı yorumunu yaptı

29 Mart 2012 13:52

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 
CHP, Pozantı Cezaevi’nde maruz kaldıkları işkencenin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gerekçelerini sıralayarak Meclis araştırması verdi. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loloğlu, önerge gerekçesinde, “Uluslararası sözleşmelerin ihlaline yönelik ciddi bulguların ve bu konuda Anayasanın 90. Maddesi’nin dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle olayın araştırılarak kamusal alanda ihmali olanların belirlenmesi ve çocukların cezaevi koşullarının uluslararası taahhütlerimizle uygun hale getirilmesini sağlanması gerekmektedir” dedi.
 

‘Kürt oldukları için hakaret ve işkenceye maruz’ 

 
Adana Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki (M Tipi Cezaevi) 18 yaşından küçük tutuklu ve hükümlülerin tecavüz ve taciz başta olmak üzere etnik ayırımcılık oluşturan uygulamaları da içeren işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları yönündeki haberler Şubat ayında ulusal ve yerel basın organlarında yayımlanmaya başlamıştır.
 
Cezaevinde kalan çocuklar, gardiyanlarca ağır bir şekilde dövüldüklerini, Kürt oldukları için hakarete ve işkenceye maruz kaldıklarını, adli tutuklularla kalmaya zorlandıklarını, bayrak öpmeye zorlandıklarını, yaşça büyük ‘koğuş mümessilleri’ tarafından para cezasına çarptırıldıklarını, yemeklerine ve giysilerine el konulduğunu, tacize ve tecavüze uğradıklarını ifade etmişlerdir.
 
Şubat 2012’ye kadar Pozantı Cezaevi’nde yaşananlarla ilgili olarak İnsan Hakları Derneği, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Olguları Değerlendirme Kurulu ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı Adana Şubesi başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilere şikâyetlerini aktarmışlardır.
 
Cezaevinde inceleme yapan ve tutuklu çocukların aileleriyle görüşen milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaşanan olaylarla ilgili olarak yetkililerin ciddi ihmalleri ve teşvikleri olduğunu, olay basına yansıyana kadar ilgili makamlarca hiç bir önlem alınmadığını ifade etmişlerdir.
 
Adalet Bakanlığı cezaevindeki olaylar basına yansıdıktan sonra bu konuda bir açıklamayla gereğinin yapılacağını ve sorumluların cezalandırılacağını belirtmiştir. Pozantı Cezaevi’ndeki çocuklar Sincan Cezaevi’ne nakledilmiş, Pozantı Cezaevi Müdürü Ankara’ya tayin edilmiştir. Çocukların en çok şikayet ettiği cezaevi ikinci müdürü ise Van-Erciş Cezaevi’ne birinci müdür olarak atanmıştır. Bakanlığın aldığı bu tedbirler, çocukların ailelerinden daha çok koparılarak yalnızlığa itildikleri, sorumluların da terfi ettirilerek ödüllendirildikleri yönünde eleştirileri de beraberinde getirmiştir.
 
“Pozantı Cezaevi’ndeki işkenceler insan hakları alanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ihlal edildiğine yönelik endişeleri de artırmıştır” diyen Loloğlu, Meclis araştırmasında ihlal edilen anlaşma, uluslararası sözleşmeleri sıraladı.
 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, İşkence ve Diğer Zalimane Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
 
Pozantı Cezaevi’ndeki işkenceler insan hakları alanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ihlal edildiğine yönelik endişeleri de artırmıştır. 
 
İhlal edildiği değerlendirilen anlaşmalar ve anlaşmaların ihlal edilen maddeleri şunlardır: 
 
1) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (2, 3, 6, 16, 19, 20, 24, 27, 34, 37, 39, 40, 42) 
 
2) Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (24)
 
3) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (10)
 
4) İşkence ve Diğer Zalimane Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme (2, 4, 12, 13, 14)
 
5) Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (8, 12)
 
Pozantı Cezaevi’nde yaşananlarla ilgili olarak işkence gördüğü belirtilen çocuklar ve yakınları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ve kamuoyunun soruları cevapsız kalmakta, kaygıları giderilmemektedir. Uluslararası sözleşmelerin ihlaline yönelik ciddi bulguların ve bu konuda Anayasanın 90. Maddesi’nin dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle olayın araştırılarak kamusal alanda ihmali olanların belirlenmesi ve çocukların cezaevi koşullarının uluslararası taahhütlerimizle uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması hayati bir önem arz etmektedir.

 

İlgili Haberler