İşte Erdoğan'ın oturacağı '250 odalı' mini 'Ak Saray’ın içi

06 Mart 2015 12:04

15

(Sözcü: Başak Kaya) Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılan 'Ak Saray’ın arazisi içinde, Erdoğan’ın oturacağı evin inşaatında sona gelindi. İçinde havuz, sauna, masaj odası, şömine, gıda deposu ve 153 metrekarelik mutfağı olan konutta, dev bir kasa için de yer ayrıldı. Kasanın olduğu bölüm, özel bir geçitle yatak odası ve Erdoğan’ın çalışma ofisine bağlandı…

25

Er­do­ğan ailesi için “Ai­le ye­mek oda­sı ve ai­le sa­lo­nu­” ya­pıl­dı. Ya­tak oda­sı ile bağ­lan­tı­lı bir de ka­sa oda­sı var. Mimarlar Odası Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun 250 odalı olacağını açıklamıştı.

35

Ze­hir­len­meye karşı önlem alanEr­do­ğa­n’­ın mut­fak per­so­ne­li için ge­niş bir alan bı­ra­kıl­dı. Gı­da ana­lizi için alınan cihazlar buraya konulacak.

45

Evde 2 ha­vuz bu­lu­nu­yor. Ka­pa­lı olan 104 met­re­ka­re, açık olan 89 met­re­ka­re. Ay­rı­ca, sau­na, hamam ve ma­saj sa­lon­la­rı da yer alıyor.

55

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan için Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılan evin yak­la­şık 250 oda­sı var. Mi­ma­ri­si ise Ak Sa­ra­y’­a ben­ziyor.