Araştırma: Yüzde 48 Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sisteminden memnun değil, yüzde 36 sistemin işlemediğini düşünüyor

25 Nisan 2020 13:39

113

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi araştırmasına göre katılanların yüzde 36.ü sistemin işlediğini düşünmüyor. Yeni Yeni sistemden memnun olanların oranı yüzde 32’de kalırken, yüzde 48 sistemden memnun olmadığını söyledi. Katılanların yüzde 53.6’sı ise Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesinden sonra Meclis’in etkinliğinin düştüğünü düşünüyor.

213

Strateji Araştırma Danışmanlık (SAD) şirketi, TBMM'nin açılışının 100. yılı nedeniyle anket yaptı. 15-20 Nisan tarihleri arasında 76 ili kapsayan araştırmada, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçildikten sonra vatandaşın memnuniyeti ve kurumlara olan güveni soruldu.

313

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden sonra TBMM'nin etkinliğinin azaldığını savunanların oranı yüzde 53’e ulaştı. ”TBMM'nin bir yenilik yapmasına ihtiyaç var mı ?” sorusuna yüzde 67 oranında ”Evet” cevabı çıktı.

413

Ankete katılanların yüzde 36.3’ü Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin işlemediğini düşündüğünü söyledi. Yüzde 32.5 de kısmen işlediğini düşündüğünü söyledi

513

Ankete katılanlar ”Türkiye'nin temel sorunlarının çözüm yeri öncelikli olarak neresidir?” sorusuna ”yüzde 64.6 TBMM, yüzde 19.2 Cumhurbaşkanlığı, yüzde 5.2 belediyeler” cevabını verdi.

613

”Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en iyi işleyen ayağı hangisidir? ” sorusuna ise yüzde 41.8 oranında ”Yürütme”, yüzde 8.6 oranında ”TBMM” cevabı verildi. ”Yargı” diyenler ise yüzde 2.3’de kaldı.

713

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamasından memnun olmayanların oranı yüzde 47.8 çıktı. Memnun olanlar yüzde 32’de kaldı.

813

Araştırma: Yüzde 48 Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sisteminden memnun değil, yüzde 36 sistemin işlemediğini düşünüyor

913

“TBMM denildiğinde aklınıza ilk aşağıdakilerden hangileri gelir?” sorusuna katılımcıların verdiği yanıtların oranı ise sırasıyla şöyle: Yüzde 39,1 ‘Milletin temsil yeri, yüzde 36,2’si ‘Milli irade’, yüzde 26,6’sı ‘Kanun/yasa çıkarıldığı yer’, yüzde 16,3’ü ‘Cumhuriyet’, yüzde 14,4’ü ‘Siyasi Partiler’, yüzde 9,9’u ‘Kurutuluş savaşı’, yüzde 9,8’i ‘Dokunulmazlık’, yüzde 9,4’ü ‘Milli Hâkimiyet.

1013

“TBMM’nin beklentilerinizi tam olarak karşıladığına inanıyor musunuz?Genel olarak düşündüğünüzde TBMM’nin çalışmalarından memnuniyet dereceniz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 58,5’i ‘Memnun değilim’ yanıtını verirken, memnun olanların oranının yüzde 14,6’da kaldı.

1113

Anket, yurttaşların siyasete güvenmediğini de ortaya koyuyor. “Siyaset kurumuna güven düzeyiniz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 34,2 ‘Güveniyorum’, yüzde 28,6 ‘Ne güveniyorum/Ne güvenmiyorum’, yüzde 37,2 ‘Güvenmiyorum’ yanıtını veriyor.

1213

“Milletvekillerinin vatandaşların sorunlarıyla yeterince ilgilendiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 4,3’ü ‘Evet’, yüzde 34,8’i ‘Kısmen’, yüzde 60,9’u bu soruya ‘Hayır’ yanıtını verdi.

1313

Araştırmada, "TBMM’nin varlığı milletin güvencesidir" ifadesine katılımınız nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 53,1’i ‘Katılıyorum’, yüzde 27,8’i ‘Kısmen’, yüzde 19,1’i ‘Katılmıyorum’ yanıtını verdi