Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

Tasarımcı, çizer Fahrettin Engin Erdoğan’ın Türkiye emek hareketinin son 20 yılında sokakları ve alanları kaplayan 1 Mayıs afiş tasarımlarından oluşan sergi 20 Nisan - 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında DKD/Mehmet Atay Sergi Salonu’nda düzenleniyor.

29 Nisan 2019 16:58

129

Sergide, 2000-2019 yıllarını kapsayan, ağırlıkla DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin bulunduğu sendika, meslek ve kitle örgütleri ve çeşitli emek platformları için, Türkiye’nin önemli siyasi eşiklerinde hazırlanmış toplam 26 afiş yer alıyor.

229

Divriği Kültür Derneği tarafından sergiye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

329

"Medyanın, teknolojinin en ileri olanaklarını kullanarak yaygınlaştırdığı günümüzün “egemen” düşünceleri toplumsal yaşamın bütün dokularına yayılıyor."

429

"Bu yeni dönemde, temel insani değerler ve toplumsal çıkarları umursamayan, tek tipleşmiş, bireyci, kaderci, rekabetçi ve kısa vadeli çıkarları dışında hiçbir şey düşünmeyen bir insan tipinin bütün toplum düzeyinde bir virüs gibi yayılmaya başladığını söyleyebiliriz."

529

"Mevcut düzen bir yandan her gün insanların umutlarını kırarken, diğer yandan da iletişim ve reklam teknolojisiyle yine her gün umutları imaj düzleminde de olsa tazeleyebilmektedir."

629

"Gerçeğin çarpıtılmış veya ters yüz edilmiş biçimleri olarak çeşitli imgeler, söz yığınları ve görüntüler insanların beyinlerine boca edilmekte, zihinler böylece gerçeklikten koparılarak kof söz yığınlarıyla kuşatılıp körleştirilmektedir."

729

"İktidar sahiplerinin şiddeti kutsayan açıklamaları ve uygulamalarıyla korku bir virüs gibi yayılmakta; tarihini, kimliğini, kişiliğini unutan, sinik bir toplum yaratılarak toplumsal hafıza silinmeye çalışılmaktadır..."

829

"Emek dünyası da elbette bu anafor içerisinde payına düşeni yaşamaktadır. Ancak, toplumun sürüklendiği bu kör ve sessiz çukurun karanlığına direnen emek örgütlerinin çabalarının da görülmesi gerekmektedir."

929

"İşte bu noktada, demokratik kitle örgütleri olarak toplumsal görev ve sorumlulukların bilincinde olmak, mücadele ve dayanışma eğilimlerini güçlendirmek yaşamsal bir öneme sahiptir."

1029

"Demokrasi ve özgürlükler mücadelesine yıllarını vermiş bir kültür derneği olarak, işçi sınıfının “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” olan 1 Mayıs’ın yaklaştığı bu süreçte, emekçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz."

1129

"Toplumsal belleğimize önemli bir katkı sağlaması düşüncesiyle, emek hareketinin son 20 yılında yer alan 1 Mayıs afişlerinden yaptığımız bir derlemeden oluşan sergiyle, çalışan tüm emekçi kesimleri selamlıyoruz."

1229

"Bu sergi, Türkiye’de siyasi iktidar ve rejim değişikliklerinin yaşandığı, insanca yaşam isteğinin, demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış taleplerinin, anayasa ve sistem değişikliklerinin, asgari ücretin, ekonomik kriz, darbeler, savaş, işsizlik, yoksulluk ve sendikal yasakların ve emeğe yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir dönemin içinde üretilen 1 Mayıs afişlerinden oluşuyor..."

1329

Sergi, 15 Mayıs'a kadar DKD/Mehmet Atay Sergi Salonu’nda görülebilir.

1429

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

1529

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

1629

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

1729

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

1829

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

1929

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

2029

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

2129

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

2229

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

2329

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

2429

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

2529

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

2629

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

2729

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

2829

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı

2929

Afişlerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın son 20 yılı