19 Mayıs: Grafiklerle Türkiye'de gençlerin durumu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 100. yılında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye'de 15-24 yaş aralığında 13 milyona yakın genç yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gençlik bayramı için hazırladığı "İstatistiklerle Gençlik 2018" verilerine göre, 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye'de nüfusun yüzde 15,8'ini gençler oluşturdu. Peki Türkiye'de gençlerin istihdamı, eğitimi ve yaşam memnuniyeti ne durumda? BBC Türkçe, grafiklerle derledi.

19 Mayıs 2019 10:47

112

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 100. yılında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye'de 15-24 yaş aralığında 13 milyona yakın genç yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gençlik bayramı için hazırladığı "İstatistiklerle Gençlik 2018" verilerine göre, 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye'de nüfusun yüzde 15,8'ini gençler oluşturdu. Peki Türkiye'de gençlerin istihdamı, eğitimi ve yaşam memnuniyeti ne durumda?

212

TÜİK'in 2018 verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun yüzde 20,3'ü işsiz. Erkeklerde işsizlik oranı %17,6 iken kadınlarda bu oran %25,3. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,5 olurken, erkeklerde bu oran %15,6, kadınlarda ise %33,6 olarak hesaplandı.

312

İstihdam edilen gençlerin, %53,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı, onu sanayi ve tarım sektörlerinin izlediği dikkat çekti. Bu yaş grubundaki kadınlar arasında hizmet sektörüne ayrılan pay erkeklerinkine göre daha fazla.

412

Habitat Derneği'nin "Gençlerin İyi Olma Hali" araştırmasına katılan gençlerin yüzde 30'u aylık kişisel gelirinin 600 TL ve altında olduğunu, yüzde 33'ü ise 601-1500 TL aralığında olduğunu söylüyor.

512

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı ülke Türkiye. 2015 yılında güncellenen verilere göre, Türkiye'de ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenci başına yapılan kamu harcamaları, 4 bin 652 dolar. Bu, 10 bin 391 dolar olan OECD ortalamasının yarısından az.

612

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) derlediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre, eğitimin finansmanı yıllara göre şöyle değişti:

712

Türkiye'de net okullaşma oranları hem kız hem de erkekler için artış gösteriyor. Öte yandan okuldan ayrılmaların oranı hâlâ önemli bir konu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) güncel verileri, Avrupa ülkelerinin pek çoğuna paralel olarak Türkiye'de eğitimden erken ayrılmaların oranının hızla düştüğünü gösteriyor. Ancak birçok OECD ülkesinde erkeklerin eğitim düzeyi kadınlardan daha düşükken, Türkiye'de aksine kadınlar erkeklere göre dezavantajlı konumda. Türkiye'de 2017 yılında, eğitimden erken ayrılma oranı kadınlarda yüzde 34 iken, erkeklerde bu oran yüzde 31 olarak kayda geçti.

812

TÜİK'in gençlik istatistiklerinde en dikkat çeken başlıklardan biri, yaşam memnuniyeti. Rapora göre 2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı %55,4 olarak kayda geçti. Aynı dönem için bu oran genç erkeklerde %53,5, genç kadınlarda ise %57,2 oldu. TÜİK verilerine göre 2016-2018 yılları arasında gençlerin memnuniyet oranında düşüş gözlemlendi.

912

TÜİK'in raporuna göre sağlık, gençler için en önemli mutluluk kaynağı. Onu başarı ve sevgi takip ediyor. 18 yaş ve üzeri katılımcıların %70,3'ü genel sağlık durumundan memnun olduğunu söylüyor.

1012

TÜİK'in bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 16-24 yaş grubundaki gençlerde internet kullanımının hem kadın hem de erkekler için giderek yükseldiğini gösterdi. 2017'de bu yaş grubundaki gençlerin yüzde 90'ı internet kullanırken, bu oran 2018'de yüzde 93'e yükseldi.

1112

19 Mayıs: Grafiklerle Türkiye'de gençlerin durumu

1212

We Are Social ve HootSuite tarafından her yıl yayınlanan Küresel Dijital Raporu'nun 2019 yılına ait verilerine göre Türkiye'de genç sosyal medya kullanıcıları yaş aralığı ve cinsiyete göre şöyle ayrılıyor: