Vitrindekiler – 8

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

24 Şubat 2021 09:41

Ali Teoman
Aşk Yaşama Çok Uçuk
YKY
2021
160 s.

Jonathan Balcombe
Balıkların Bildikleri: Sualtında Yaşayan Kuzenlerimizin İç Dünyaları
çev. Elvin Vural
Metis yayınları
2021
320 s.

Herbert Spiegelberg
Fenomenolojik Hareket – Tarihsel Bir Giriş
çev. Seçim Bayazit
Pinhan Yayıncılık
2021
912 s.

Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık
derleyenler: Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, Türkiz Özbursalı
Katkıda bulunanlar: Eray Ak, Hikmet Temel Akarsu, Ahmet Alkan, Selin Arabulan, Damla Atik, Fatih Canan, Tülay Canıtez, Perran Dinçer, Nevnihal, Şebnem Önal Hoşkara, Gülcan İner, Dilan İşsever, Emre Karacaoğlu, Senay Atacan Karadağ, Dalıa Kharboutlı, Armağan Güleç Korumaz, Esma Samancı Mıhlayanlar, Berk Minez, Pınar Kısa Ovalı, Türkiz Özbursalı, Gökçe Özdem, Bilge Ataç Özsoy, Sema Sandalcı, Fuat Sevimay, Filiz Şenkal Sezer, Selma Kayhan Tunalı, Bülent Uçar, Filiz Umaroğulları, Feyza Yarar, Gülcan Yeler, Soner Yeler, Ersan Yıldız, Aydın Ufuk Yücel
YEM Yayın
2021
304 s.

Karl Ove Knausgaard
İstemsiz – Neden Yazıyorum?
çev. Haydar Şahin
Monokl Kitap
2021
100 s.

Roland Topor
Kiracı
çev. Deniz Yetkin
Norgunk Yayınları
2021
174 s.

Krisis Journal for Contemporary Philosophy Yayın Kurulu
Kıyıdan Köşeden Marksizm Kılavuzu
çev. A. Kadir Gülen
Dipnot Yayınları
2021
368 s.

Jean Rouaud
Savaş Meydanları
çev. Şirin Etik
İletişim Yayınları
2021
154 s.

Stanislaw Lem
Soruşturma
çev. Olgun Töman
Alfa yayınları
2021
264 s.

Zeynep Çolakoğlu
Şarap Koyusu – Bir Sanat Eseri ve Kimya Öyküsü Olarak Şarap
Karakarga
2021
200 s.