Vitrindekiler – 22

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

11 Haziran 2021 12:24

Christian Fuchs
Dijital Kapitalizm Çağında
Marx'ı yeniden Okumak
çev. Diyar Saraçoğlu
Nota Bene Yayınları
2021
160 s.

Orhan Kahyaoğlu
Duru, Derin, Çıplak: Anouar Brahem Müziği
Yort Kitap
2021
128 s.

Sefa Kaplan
Geleceği Elinden Alınan Adam: Oğuz Atay
Holden Kitap
2021
473 s.

Lizzie O'Shea
Geleceğin Tarihleri:
Ada Lovelace, Tom Paine ve Paris Komünü
Bize Dijital Teknoloji Hakkında Ne Öğretebilir?
çev. Ayşecan Ay
Metis Yayınları
2021
344 s.

Taha İ. Özel
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi
Vadi Yayınları
2021
416 s.

Alexander Pavlenko, Camille De Toledo
Siyonizmin Doğuşu:
Theodor Herzl ve Siyonizmin Hikâyesi
çev. İnci Uysal
Karakarga Yayınları
2021
352 s.

İbnü'l-Arabî
Şahit ve Anlattıkları: Meşâhidü’l-esrâr
İnceleme, çeviri ve açıklamalar: Zeynep Şeyma Özkan
Pinhan Yayıncılık
2021
400 s.

Feroz Ahmad, Bedia Turgay Ahmad
Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (1945-1971)
Kırmızı Kedi Yayınları
2021
624 s.

Dan Falk
Zamanın Peşinde
çev. Batuhan Görgülü
Kaplumbaa Kitap
2021
336 s.
 
 
çev. Çiğdem Çalkılıç Taylor
Alfa Yayınları
2021
740 s.