Phainomena: Fenomenoloji ve zihin felsefesi dergisi

Türkiye’de ilk kez yayın alanını sadece zihin felsefesi ve fenomenolojiyle sınırlayan bir dergi yayımlanıyor.

30 Ocak 2020 11:30

Fenomenoloji ve zihin felsefesi dergisi Phainomena’nın ilk sayısı çıktı. Kör hakemlik sistemi uygulanan akademik bir dergi olan Phainomena’nın ilgi alanı sadece zihin felsefesi ve fenomenolojiyle sınırlı. Bu sayede modern bilimle felsefenin kesiştiği yeni bir alanda derinleşmek amacını güdüyor.

Derginin sorumlu yazı işleri müdürü Didem Sercan, genel yayın yönetmeni Kaan Özkan, yayon koordinatörü Funda Tan. Danışma kurulunda Murat Aydede, John Bickle. Luca Barlassina, Ayhan Çitil, Zeynep Direk, İ. Hakan Gürvit, Güven Güzeldere, Levent Kavas, Catherine Malabou, Komarine Ramdenh-Romlyuc, Bülent Somay, Saffet Murat Tura gibi isimler yer alıyor.

“Başlarken” yazısında derginin her sayıda zihin felsefesinin ve fenomenolojinin sorun ve filozoflarını ele alacağı, dosya konularına olduğu kadar dosyadan bağımsız yazılara da yer verileceği belirtilmiş.

Derginin ilk sayısı Nörofelsefe konusuna ayrılmış: “Bilindiği üzere, özellikle son birkaç onyıllık dönemde zihin felsefesindeki tartışmalar sırasında nörobilimsel araştırma ve bulgulara daha sık başvuruluyor. Doğal olarak, felsefenin bu bağlamda eskiden beri ele aldığı sorular yeni bir bakış açısıyla ve birikimle yeniden tartışılıyor. Ne var ki, durumun yalnızca böylesi bir pozitif yönde geliştiği söylenemez. Yeni yaklaşımlara ilaveten felsefe ile nörobilim arasındaki ilişkinin meşruiyetinin sorgulanışına da tanık oluyoruz.” (s. 8)

İlk sayının yazıları şunlar:

Nörobilimin Zihi-Beyin İndirgemeciliği Üzerindeki Temel Etkilerinin Kısa Bir Tarihi (John Bickle)

Nörofelsefi Bir Perspektiften İnsan Haysiyeti (Patricia Churchland)

Deneysel Bulgular Felsefenin Derdine Derman Olmuyor (Işık Sarıhan)

Adaletin Doğası: Cezalandırmanın Nörobiyolojisi (Ozan Erözden)

Zor Problem ve Yüksek Düzey Düşünce Kuramı (Çağlan Çınar Dilek)

Beyinler ve Davranış (Hilary Putnam)

Derginin ikinci sayısı “bilinç problemi”ne, üçüncü sayısı da Maurice Merleau-Ponty’ye ayrılmış.

Phainomena Fenomenoloji ve zihin felsefesi dergisinin uzun ömürlü olmasını dileriz.