Gürsel Korat ve Hakkı İnanç’a Ankara’dan ödül

Ankara Üniversitesi 2015 Edebiyat Ödülleri’ne Yine Doğdu Tanyıldızı romanıyla Gürsel Korat ve Ateş Etme Silahsızım adlı öykü kitabıyla Hakkı İnanç değer görüldü

30 Kasım 2015 16:10

Ankara Üniversitesi tarafından yazınsal nitelikli yapıtların okurla buluşmasına, sanatçı-okur etkileşimine olanak sağlamak, yazınsal nitelikli yapıtları akademik bir anlayışla değerlendirmek, bu bağlamda yazar, yayıncı ve üniversiteyi bir araya getirerek yeni ve kalıcı toplumsal bir etkileşim oluşturmak amacıyla verilen Ankara Üniversitesi 2015 Edebiyat Ödülleri’ne değer görülen yazar ve yapıtlar belli oldu. Gürsel Korat Yine Doğdu Tanyıldızı adlı eseriyle roman dalında, Hakkı İnanç  ise Ateş Etme Silahsızım adlı kitabıyla ödüle değer görüldü.

Prof. Dr. Necdet Adabağ, Prof. Dr. Mukadder Yaycıoğlu, Prof. Dr. Birsen Karaca, Turhan Günay ve Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’den oluşan seçici kurul, “Anadolu’daki sözlü gelenekten ve çağdaş dünya edebiyatından beslenerek yereli evrensel bir dille anlatmayı başarması, romanının anlatıcısı, anlatıcının da bir yazıcısının olduğu yeni bir anlatım yolunu denenmesi, bu ikilinin anlatım ve yazdıklarıyla olguları izletmesi, dönemin atmosferini iyi anlatması, içeriği, biçimsel özellikleri ve üslubuyla felsefe, edebiyat psikolojisi, edebiyat sosyolojisi, dinler tarihi gibi disiplinler arası alanların ilgi odağı olabilmesi nedeniyle” Yine Doğdu Tanyıldızı romanını ödüle değer gördüklerini açıkladı.

Gürsel Korat, kişisel blog sayfasında paylaştığı metinde ödülü “E. Hazım Tepeyran’dan bu yana edebiyata konu olmamış Niğde’ye” ithaf ettiğini belirtti: “Kitaplarımla yıllardır Kayseri’de, Kapadokya’nın bayırlarında dolaşıyoruz. Yine Doğdu Tanyıldızı ise Niğde’de doğdu ve oralı oldu. Kapadokya’nın bu en uç noktasını içime aldım, yıllardır tutkunu olduğum coğrafyasını benim bildim ve sonraki kitabım için Nevşehir’e doğru yola çıktım. Böylece, bu mutlu olay aracılığıyla söylemek isterim ki 2016 başlarında yayımlanacak olan yeni romanım, Nevşehir’in beşiğinde sallanacak. O şehirde attığı adımları umarım roman sanatının bize verdiği olanaklardan mutluluk duyarak -bir kez daha- hep birlikte izleriz.

Prof. Dr. Sevda Çalışkan, Prof. Dr. Aysu Erden, Özcan Karabulut, Doç. Dr. Ömer Adıgüzel ve Ayşegül Tözeren’den oluşan seçici kurul, Hakkı İnanç’ın Ateş Etme Silahsızım adlı kitabını “başlangıç noktaları olan temaları öykülerin derin yapılarında çoğul anlamlar yaratarak işlemeleri, Türk edebiyatına özgün katkıda bulunması, yazarın sezdirme ve çağrışım gücü yüksek, özgün, duyarlı, duygu yüklü ve titiz bir dil kullanması, ufku oldukça geniş bir düş gücünü yansıtması ve kısa öykünün mantığını kavrayışı bakımından umut verici bir çalışma olarak öne çıkması nedeniyle” ödüle değer bulduklarını açıkladı.

Ankara Üniversitesi Edebiyat Ödülü'ne geçen yıl, Her Aşk Gibi Yarım adlı kitabıyla Doğan Yarıcı değer görülmüştü. (K24)