Vitrindekiler – 32

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

08 Eylül 2021 11:42

J.G. Ballard
Beton Ada
çev. Yeşim Seber
Sel Yayıncılık
Eylül 2021
165 s.

Hoimar V. Ditfurth
Bilinç Gökten Düşmedi: Bilincimizin Evrimi
çev. Veysel Atayman
Alfa Yayınları
2021
428 s.

Barış Bıçakçı
Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme
İletişim Yayınları
Eylül 2021
99 s.

Mariana Mazzucato
Girişimci Devlet: 
Kamu Sektörü-Özel Sektör Karşıtlığı Masalının Çürütülmesi
çev. Esin Soğancılar
Koç Üniversitesi Yayınları
Ağustos 2021
244 s.

Süreyyya Evren
Hurra Aşağılara, Yokuş Aşağılara!
Can Yayınları
Eylül 2021
280 s.

Orhan Eskiköy
Komşular
Nebula Kitap
Ağustos 2021
160 s.

Şeniz Pamuk
Korku Çağında Çocuk Yetiştirmek
Varlık Yayınları
2021
384 s.

Edward W. Said
Müzik Üzerine Görüşler
çev. Gül Çağalı Güven
Alfa Yayınları
2021
192 s.

Hür Sinan Özbek
Teori ve Pratikte Irkçılık
Fol Kitap
2021
160 s.

Monika Helfer
Yük
çev. Levent Tayla
Eylül 2021
128 s.

•