REKLAMI GİZLE

Üniversite öğrencileri arasında her iki kişiden biri flört şiddeti uyguluyor!

Üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmaya göre, geçmişte flört şiddetine maruz kalanların yüzde 36.8'i yeni ilişkilerinde flört şiddeti uyguluyor

- A +

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yapılan ‘Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ve Davranışları Yüksek Lisans Tezi’nin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda, Mehbare İftar tarafından Yrd. Doç. Dr. Güngör Güler danışmanlığında yapılan, 2016’ya ait ‘Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ve Davranışları Yüksek Lisans Tezi’ne göre, gençlerin yüzde 53.6’sı erkek, 46.4’ü kız ve çoğunluğu 20-22 yaş grubunda olan 645 öğrenciyle yapılan çalışmada, gençlerin yüzde 51.6’sı flört ilişkisi olduğunu ve onların da yüzde 52.9’u ilişkisinde şiddete maruz kaldığını belirtti. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 52’si ise şiddet uyguladığını söyledi.

Geçmişteki ilişkileri incelendiğinde ise öğrencilerin yüzde 43.7’si flört şiddetine maruz kaldığını, yüzde 39.9’u uyguladığını anlattı. Flörtlerde en fazla duygusal şiddete maruz kalınıyor veya uygulanıyor.

Geçmiş ilişkilerinde şiddete maruz kalanlar şimdiki flörtlerinde bunu uyguluyor. Bu oran yüzde 36.8 olarak tespit ediliyor. Maruz kaldığı halde uygulamayanların oranı ise sadece yüzde 13.

Araştırmaya göre, 23 yaş ve üzeri öğrenciler daha fazla şiddet uyguluyor, 20-22 yaş arası daha çok şiddete maruz kalıyor.

Uyguladıkları şiddet türüne gelince ‘şimdi maruz kalanlar’ için en çok görülen birkaçını şöyle sıralamak mümkün:

Esra Açıkgöz’ün Hürriyet’te yer alan haberine göre, yüzde 22.72 ile en çok cezalandırmak, yüzde 20.45 çimdiklemek, yüzde 18.18 ile fiziksel acı vermek.

Yüzde 60.79 kıskanmak, yüzde 46.02 bağırmak, yüzde 32.95 sosyal yaşamı sınırlamak, yüzde 30.68 azarlamak. Yüzde 6.25 istemediği halde dokunmak ile cinselliği tehdit olarak kullanmak, yüzde 5.68 cinsel taciz ve istek dışı cinsel davranışa zorlamak, yüzde 4.54 tecavüz, yüzde 2.27 cinsel ilişkiye zorlamak.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 28.5’i ailelerinde şiddet davranışı olduğunu belirtiyor. Bunu yaşayan erkek öğrencilerin flörtte uyguladığı fiziksel şiddet tutum puanlarının, aile içinde şiddet olmadığını söyleyenlerden çok daha yüksek olduğu belirlendi.

İşbirliği önerileri

Okul yöneticilerine: Şiddete uğrayan gençlerin destek mekanizmalarına ihtiyaçları var. Bu konuda onları kapsamlı ve doğru bilgilendirecek, flört şiddetini fark edebilmeleri, karşılaşmaları halinde nasıl tepkiler verecekleri, baş edecekleri, hukuksal ve yasal boyutta neler yapmaları gerektiği gibi konularda danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunan merkezler açılmalı. Şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği müfredatta olmalı. Okul yöneticileri ve öğretmenler, hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitimlerle desteklenmeli.

Ailelere: Flört şiddetiyle mücadelenin temel noktası, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair algıların değiştirilmesi ve farkındalığın artırılması. Bunun için öncelikle aileler eğitilmeli. Küçük yaşta aile içi şiddete tanık olan veya uğrayan bireyler tespit edilerek, rehabilitasyonları sağlanarak psikolojik destek verilmeli.

Gençlere: Flört şiddetinde, sadece fiziksel değil, duygusal ve cinsel şiddetin de yaralayıcı olacağı fark edilmeli. Başkalarına şiddet uygulayan, saldırgan, öfkesini kontrol edemeyen ve şiddete yönelik davranışları öven, cinsiyetçi tavırları olan, baskıcı, kısıtlayıcı, aşırı kıskanç ya da duygu sömürüsü yapan, istediği olmadığında küsen, surat asan ve dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen kişilerden uzak durulmalı. Stres ve şiddetin azaltılmasına, öfke kontrolü, yaşam becerilerinin ve kişisel gelişimin geliştirilmesine dönük programlara katılınmalı.