REKLAMI GİZLE

Adalet Bakanı: YSK, seçimleri hukuka uygun biçimde yönetmiş, uluslararası takdir toplamış bir güven müessesidir

"YSK kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz"

- A +

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandumda “mühürsüz oyların da geçerli olması” yönünde verdiği kararla tartışma yaratan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararlarının aleyhine başka bir merciye başvuru yapılamayacağını söyledi. Bozdağ, verdiği kararla tartışma yaratan YSK için “Bütün seçimleri, şeffaf ve hukuka uygun bir biçimde yönetmiş, ulusal/uluslararası takdir toplamış, bir güven müessesesidir” ifadelerini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı (AGİT) gözlemcileri, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonucunda hazırladığı raporda "Türkiye referandumu, eşit olmayan şartlar altında yürütüldü” demişti. YSK’nın kararı için de “kanunla çelişiyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Bozdağ’ın Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

1)Türkiye'de eçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır (Anayasa, md.79/1).

2)Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma,+

3)...seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları,şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama...görevi Yüksek Seçim Kurulunundur

4)Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz(Anayasa,md.79/2).

5)Bilinmeli ki YSK,bütün seçimleri,şeffaf ve hukuka uygun bir biçimde yönetmiş,ulusal/uluslararası takdir toplamış,bir güven müessesesidir.

6)Sandık Kurulu,İlçe Seçim Kurulu,İl Seçim Kurulu ve YSK'da kanun gereği partilerin görevlendirdiği temsilcileri vardır.

7)Sandıktaki işlemler,oyların sayım ve dökümü,parti temsilcilerince yapılır ve yapılan her işlem bunların ıslak imzası ile tutanağa bağlanır

8)Sandıktan çıkan oyların dağılımını gösteren tutanak,parti temsilcilerince imzalanır,bu tutamağın bir örneği de parti temsilcisine verilir.

9)İlçe Kurulunda tutanakların birleştirilmesi ve sonucunun ıslak imza ile tutanağa bağlanması da bizzat parti temsilcilerince yapılır.

11)Sandık sonucunu gösteren tutanaklar,YSK tarafından parti genel merkezlerine de elektronik ortamda açılmaktadır.

12)Yüksek SeçimKurulu,bu sürecin organizasyonunu yapar,seçim süresince ve seçim sonrasında yapılan itiraz ve şikayetleri kesin karara bağlar

13)Mevcut mevzuat/uygulama dikkate alındığında Türkiye'deki seçimleri,fiilen ve hukuken lekelemek imkansızdır.Bu,herkesin bildiği gerçektir.

14))Türkiye'nin en iyi ve en doğru yaptığı işlerden biri de seçimlerdir.YSK,bütün seçimleri başarıyla yönetmiş bir güven müessesesidir.

15)Halkoylamasındaki başarısızlığını örtmek için CHP,görevini şeffaf,doğruluk ve dürüstlük içinde yapan YSK'yı suçlamaktadır.Bu,haksızlıktır

16)CHP,halkın iradesine saygı duymalı,başarısızlığını YSK'ya yüklemekten vazgeçmeli ve başarısızlığının nedenlerini kendinde aramalıdır.