REKLAMI GİZLE

15 Temmuz'dan sonra kaç yargı mensubu hakkında işlem yapıldı, kaç kişi ihraç edildi, kriterler neler?

HSYK, TBMM Darbe Komisyonu'na cevap verdi

- A +

Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), TBMM Darbe Komisyonu'na gönderdiği yazıda, yargı mensuplarının hangi kriterler dikkate alınarak görevden uzaklaştırılıp, meslekten çıkartıldıklarını anlattı.

HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran imzası ile komisyona gönderilen yazıda, 4 Ocak 2017 tarihine kadar Kurul tarafından görevden uzaklaştırılan ve sonrasında meslekten çıkarılan yargı mensuplarının sayısı da tablo halinde komisyona iletti.

Tek tek, kişi bazında değerlendirilmek suretiyle her bir yargı mensubu yönünden kanaate ulaşılarak dosyanın karara bağlandığını vurgulayan HSYK, bu kriterleri de şöyle sıraladı:

İlgililerin adaylığa kabulleri ile başlayan, eğitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisi'ndeki faaliyetleri, Hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarına, yurtdışına gönderilmelerine, özel yetkili savcılıklara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hâkim veya unvanlı olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, başkan, başkan yardımcısı veya müfettiş sıfatıyla, idari kurumlara tetkik hâkimi, daire başkanı veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı sıfatıyla vs şeklinde yapılan atamalarda dikkate alınan kriterler, Özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, İlgililer hakkında HSYK'ya intikal eden şikâyet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, Mahallinde yapılan araştırmalar, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dosyalarda yapmış oldukları işlemler ve verdikleri kararlar, Örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, HSYK'ın FETÖ/PDY mensubu oldukları Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin ettiği disiplin cezaları ve muhalefet şerhleri, Sosyal çevre bilgileri ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından temin edilen bilgi ile belgeler, İlgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın niteliği ve isnat edilen suçlamalar ile gözaltı ve tutuklama kararları, Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları, İtirafçıların beyanları. Özetle, meslekten çıkarılan her bir yargı mensubu yönünden Kurulumuzda dosya açılmış olup, ilgililer hakkında toplanan deliller bu dosyalara aktarılmaktadır.

 

"İç itiraz yolunu kullanmaları mümkün kılındı"

Darbe komisyonu Sezer'e, Ecevit'in Fethullah Gülen'le ilişkisini sordu Darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılan yargı mensupları hakkında disiplin soruşturmaları devam ederken 667 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesi üzerine Kurulca ilgili hâkim ve savcılar hakkında KHK'daki düzenleme uyarınca meslekten çıkarma kararı verildiğini kaydeden HSYK yazısında, ayrıca şöyle denildi: "667 sayılı KHK'nın verdiği yetkiye binaen, hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca yasama ve yürütme erklerinin yargı mensuplarının meslekte kalıp kalmayacakları hususunda herhangi bir yetkileri söz konusu olamayacağından, yargı erkinin en üst idari mercii olan HSYK Genel Kurulu tarafından ilgili hâkim ve savcıların meslekten çıkarılmaları prosedürü uygulanmıştır. Böylelikle, ilgililerin Genel Kurul nezdinde iç itiraz yolunu kullanmaları mümkün olmuştur."

 

Araştırma komisyonu
kuruldu, itirazlar inceleniyor

Darbe komisyonu Erdoğan ve Yıldırım'a soru sormaktan vazgeçti 15 Temmuz sonrası Kurul nezdinde araştırma komisyonu oluşturularak, görevden uzaklaştırılan, meslekten çıkarılan ilgililerin dilekçe ve savunma haklarını kullanmalarının sağlandığının da ifade edildiği HSYK yazısında, her dilekçedeki savunma ve iddiaların da komisyon görevlilerince titizlikle incelenmek suretiyle Genel Kurul'a sunum yapıldığı belirtildi. HSYK yazısında, "Nitekim, görevden uzaklaştırılan veya meslekten çıkarılan 291 yargı mensubunun yeniden inceleme talepleri üzerine haklarında daha evvel verilen kararlar kaldırılarak, ilgililer görevlerine iade edilmiştir" dendi.

 

"Yeterli hâkim ve savcı ataması yapıldı"

HSYK yazısında, meslekten çıkarılanların yerine 3939 hâkim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildiği, bu atamaların 3022 adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı, 917'sinin ise idari yargı hâkimi olduğu ifade edildi. HSYK yazısında, "Görüldüğü üzere, darbe girişimi sonrası meslekten çıkarılan yargı mensuplarının yerine, yargı sisteminde aksama yaşanmaması adına yeterli sayıda yeni hâkim ve savcı ataması yapılmış olup, bu anlamda meslekten çıkarılan yargı mensubu sayısı nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmasının önüne geçilmiş bulunulmaktadır" görüşüne yer verildi. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında haklarında işlem yapılan yargı mensuplarına ilişkin tablo şöyle: