TARİH

05 Aralık 2023

Anayasa Mahkemesi sadece tazminat mahkemesi olabilir mi?

Sonuç itibarıyla AYM’nin yetkilerinde bir sorun yok. Sorun, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin öyle veya böyle yasal dayanakla ve Anayasal yorumla verilmiş olan bir AYM kararını, hiçbir yasal dayanağı olmadan yok sayması sorunu

Devamını Oku

TARİH

28 Kasım 2023

Türkiye Barolar Birliğine açık mektup

Nesnel ve öznel koşulların olmadığı bağlamlarda yeni anayasa masasına oturmanın yarardan çok zarar getireceği bilinmelidir. En azından geçtiğimiz yirmi yılın deneyimi bunu öğretmiş olsa gerekir. Anayasa'ya saygı göstermeyen bir yönetimin başlattığı yeni anayasa tartışmasının istismarcı biçimde yürütüleceğini söylemek için alim olmaya gerek yoktur. Bu açık gerçek karşısında yeni anayasa girişimini meşrulaştıracak adımlardan kaçınılmalıdır

Devamını Oku

TARİH

21 Kasım 2023

Buralara kadar geriledik: "En çok oyu alan başkan seçilsin"

Böylesi bir uygulamanın Anayasa'nın ulaşma ve aşma odağı olarak gösterdiği "çağdaş uygarlık" tezahürü sayılan ülkelerde, yani ABD'de veya Avrupa Konseyi üyesi olan 46 devletin hiçbirinde karşılığı yoktur

Devamını Oku

TARİH

15 Kasım 2023

Yargıtay'ın basın açıklamasındaki üç hata

Basın açıklamasından anlaşılan o ki Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararını gerektiği gibi kavrayamamış. Tüm bu yaşananlardan sonra çok daha kontrollü yazılması beklenen metinde (yine ve yeniden) fahiş hatalarla karşı karşıyayız

Devamını Oku

TARİH

10 Kasım 2023

8 Kasım skandalı ve "yargısal aktivizm" meselesi

Karar, bir yüksek mahkemenin saygınlığına uygun bir biçime zinhar sahip değil

Devamını Oku

TARİH

09 Kasım 2023

Can Atalay vakası ve Yargıtay savcılarının mütalaası

Hukuk fakültelerinde “sorunlu örnek” olarak ele alınacak denli hatalarla dolu bir mütalaayla karşı karşıyayız

Devamını Oku

TARİH

31 Ekim 2023

“Kin ve rehin siyaseti”nin yargısal tacizleri

Yargısal tacizin bir de “Türk tipi” bulunuyor. Bendeniz, Türk tipi yargısal tacizin felsefesini “kin ve rehin siyaseti” diye adlandırıyorum

Devamını Oku

TARİH

24 Ekim 2023

Filistin konusunda bazı notlar

Bu notum, Cumhuriyet Başsavcılarına bir suç duyurusudur…

Devamını Oku

TARİH

10 Ekim 2023

Kayırmacılık sorunu çok yıkıcı

Türkiye'de liyakat ilkesinin gerektiği gibi işlememesi, tabii ki çok yönlü bir sorun. Meselenin sosyoekonomik, tarihsel, kültürel vb. çok sayıda yönü var. Fakat hukuksal açıdan bir çırpıda sayıvereceğimiz, beş farklı sorunun olduğunu söyleyebilirim

Devamını Oku

TARİH

09 Ekim 2023

Liyakat üzerine tartışan iki genç ve düşündürdükleri

Bu ilke, devletin küçültülüp, çalışma hayatının deregüle edildiği neoliberal dönemde "benim memurum işini bilir" kurnazlığıyla ve "köşeyi döneme" fırsatçılığıyla aşındı

Devamını Oku

TARİH

03 Ekim 2023

Gezi Parkı kararı Anayasa'ya aykırı

Özü barışçıl olan bir gösteri yürüyüşünün organizasyonunda yer alan kişileri, gösteriye katılan kimi öznelerin niyetlerinden ve fiillerinden hareketle kategorik olarak sorumlu kılmak mümkün değildir

Devamını Oku

TARİH

26 Eylül 2023

Sivil anayasa tartışmasının iki olası amacı

Bu girişim, sıradan bir reform/ıslahat arayışının ötesinde artık bir karşı-devrimci/karşı-inkılapçı atılımın adını koyma girişimidir.

Devamını Oku