28 Ekim 2011

İdeolojik twitter silahı

... Uzun yıllar boyunca çeşitli siyaset bilimi dersi görünce,ideolojik aygıt...


İdeolojik aygıt dendiği zaman kulak kabartırım.
Uzun yıllar boyunca çeşitli siyaset bilimi dersi görünce,ideolojik aygıt kelimesi, onun önü sonu arkası ben de bir irkilme duygusuyaratır.
Zira, Althusser’in teorisine göre, devletin ideolojikaygıtları vardır. İdeolojik aygıtlar, insanın doğumdan ölümüne davranışlarını,düşüncesini, yaşam tarzını belirleyen kurumlar ve –belki çok yalın bir ifadeyle- sistematik bir kalıp giydirmedir. Toplumsal hayattaki eylemlerimiz veçalıştığımız işte büründüğümüz roller dahi bu aygıtlar içinde belirlenir.
Marksist tartışmalar içinde önemli derecede yer tutan bir düşünürün teorisidir. 
Bu akademik girişi neden mi yaptım?
Hüseyin Çelik’in açıklamalarına kulak kabarttığım için. “İdeolojik”kelimesinin yanına “silah” kelimesini daha uygun görmüş Sayın Çelik. Bu “benzetme”yi,twitter kullanımına dair söylemiş. Twitter uygun kullanıldığında ne güzel mecradiye de eklemiş. Adına silah desin ya da aygıt desin.
Bu açıklama üzerine ideolojik, silah ve twitterkelimelerinin yan yana cümle içinde kullanılmasından doğan şaşkınlığın ardındandüşündüm, twitter bir ideolojik silah mıdır?

Deprem ihmalkarlığıyla her dönem yeniden yüzleşen bir ülke
Van Depremi, Türkiye’nin 1999 yılından beri yaşadığın en büyük deprem. 1999 depreminde, yardım ve kurtarma çalışmalarında AKUT’unbaşarısının, orada kurulan insani destek sistemiyle enkazların altındançıkarılan insanların hikayeleri üzerinden sadece 12 yıl geçti. 12 yıl boyunca “Türkiyedeprem gerçeğine alışmalı” cümlesiyle, deprem sigortaları yapıldı, olası “Büyükİstanbul” depremi konuşuldu.
Maliye Eski Bakanı Kemal Unakıtan, önceki gün, deprem sigortalarından edinilen gelirin “borç ödemelerinde” kullanıldığını beyan etti.
Hangi borçların ödemesi? Bu kaynaklar tam olarak nereye aktarıldı?

Sosyal medyanın önemi

Sosyal medya siteleri twitter ve facebook, anında deprembölgelerinde neye ihtiyaç olduğunu, hangi belediyelerin erzak topladığını,hangi kargo firmalarının ücretsiz gönderim yaptığını anı anına iletti. Kızılay’ınyetersizliği, çadır karmaşası, bu yazı yazılırken devam ediyor.
AKUT, twitter’dan enkaz altında kalanların olasıyerlerini tespit etmeye çalıştı, her bir ihbarı kabul ederek aramalarına devametti.
Bugün ve bugünden sonra, bölgenin iklim koşulları evsiz,barksız kalan herkesin önüne yığılacak. Bolu depreminde yaşadığımız prefabrikkrizini de yaşayacağız. Her geçen gün, sağlık sıkıntıları artacak… Yakınlarınıenkaz altında bırakanlar, evin altında kağıt gibi ezilen insanlar bu dünyadanbir anda ve acı da çekerek gitmiş olacak.
Felaket böyle bir şey işte.

Ayrışmalar ve sorular
Deprem herkesi bir yerinden yakaladı. Devleti en yumuşakkarnından, toplumu en derin nefretinden.
Bu dönemde, yardım diye kolilerin içine sopa ve Türk bayrağı yerleştirenlerin “ideolojik” sapkınlığı ise ülkenin  içinde bulunduğu ani nefret ataklarının dabir göstergesi.
Kolilere Türk Bayrağı ve sopaları yükleyenlere soralım:Gölcük depremi 28 Şubat'ı hazırlayan Batı Çalışma Grubu’nu hedef aldı diyen kökten İslamcılardan nefarkınız var? İdeoloji mi farklı? Düşünce çizgisi aynı çizgi değil mi?
Evet, twitter ideolojik bir silah.
Devletin hatalarını göstermek, insanları “insanlığa”davet etmek için en kuvvetli aygıt.
Devletin “ali” yerlerinden gelen seslerle galeyanagelenleri durdurmak için de en kuvvetli silah.
Ve sadece kelimelerle…
Bu depremin vebali sadece müteahhitlerin boynunda kalmamalı.

Yazarın Diğer Yazıları

Cumhuriyet’ten um:ag’a

Vakıf kurulduğunda ilk amaç, babamın gazetecilik anlayışını gelecek nesillere yaymak için bir eğitim modeli geliştirmekti.

Uğur Mumcu’nun ardından; dün ve bugün...

Her ırkçı ve şoven duygu, bir başka şoven ve ırkçı düşüncenin düşman kardeşidir

Çünkü yanan bilir

Ülkenin yeniden kendi eski dosyalarını açıp kendi geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor. Bastırılan her olay, misliyle günümüze geri geliyor.