14 Eylül 2020

Veliler için 7 soruda özel okullara getirilen KDV indirimi

"Servis taşımacılığı, okulda yiyeceği yemek bedeli ya da barınma amaçlı yurt hizmeti bu indirime dahil değildir"

30 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özel okulların ve üniversitelerin ve aşağıda belirttiğim kurumların 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verdikleri eğitim/öğretim hizmetleri için KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Bu indirim sonucunda gerek okullar gerekse veliler uygulama ile alakalı bazı tereddütlere düştüler. Söz konusu tereddütler ve çözümleri aşağıda izah edilmiştir.

Hangi eğitim kurumları bu indirimden yararlanır?

Bu indirimden 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları, tüm devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksekokulları, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki kurumlar ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kurumlar yararlanır. 

KDV indirimi hangi eğitim/öğretim dönemini kapsar?

Yukarıda sayılan eğitim/öğretim kurumlarının 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihlerinde (bu tarihler dahil) verecekleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsar. Yani bu dönem eğitim/öğretim alacaklara KDV oranı yüzde 8 değil yüzde 1 uygulanacaktır. Bu süreyi aşan eğitim/öğretim faaliyetleri için ise başkaca bir düzenleme yapılmazsa aşan kısmına yüzde 8 uygulanacaktır. Örneğin A üniversitesi Haziran ve Temmuz 2021 tarihinde vereceği yaz okulu ya da başka bir eğitim için Haziran ayı için yüzde 1 ancak Temmuz ayı eğitim/öğretim hizmeti için ise yüzde 8 KDV uygulayacaktır. 30 Haziran 2021 tarihi sonrası eğitim/öğretim faaliyeti için yıl içinde örneğin bugün şimdiden peşin ödense dahi 30 Haziran 2021 tarihi sonrası için KDV oranı yüzde 8 uygulanacaktır. 

Önceki dönemlerde peşin ödenmiş hatta faturası düzenlenmiş hizmet bedelleri için KDV’den kaynaklı fark iade alınabilecek mi?

Cevabı şimdiden vereyim, “Evet" Örneğin çocuğunuzun eğitimi için X kolejine Mayıs 2020 tarihinde 2020-2021 eğitim/öğretim dönemi için kayıt yaptırdınız ve tüm yılın parasını da Mayıs 2020 tarihinde peşin ödediniz ve ısrarla fatura istediniz Kolej de yüzde 8 KDV ile faturayı kesti. Ancak 30 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü. Şimdi ne olacak? Diye sorduğunuzu duyar gibiyim.

Gelir İdaresi Başkanlığı konuya açıklık getirerek Türkiye Özel Okullar Derneği’ne 10 Eylül 2020 tarihli bir özelge verdi. Özelgeye göre; özel okullarda Cumhurbaşkanlığınca eğitim hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 7  indirilmeden önce 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 eğitim/öğretim dönemine ilişkin düzenlenen faturalardaki yüzde 7'lik KDV farkının gider pusulasıyla iade edilebileceğini ve indirim olarak dikkate alınabileceğini belirtti.

Yani çocuğunuzun okulundan aradaki KDV farkını iade alabilirsiniz. Hala almadıysanız/alamadıysanız bu yazıyı referans göstererek bir dilekçe hazırlayıp okula başvurunuz. Kesinlikle iade alırsınız.

Fatura düzenlenmeden tüm parayı peşin ödemiş olsanız da iade alabilirsiniz.  İade ya veliye ya da kursiyere yapılacak. Başka birine değil.

KDV indirimi okulun verdiği tüm hizmetleri kapsıyor mu?

Hayır, sadece eğitim/öğretim faaliyetlerini kapsar. Örneğin çocuğunuzun 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 tarihlerinde alacağı eğitim/öğretimi için ödeyeceğiniz tutarın içinde servis taşımacılığı, okulda yiyeceği yemek bedeli ya da uzakta bir okulsa mesela üniversite ise barınma amaçlı yurt hizmeti bu indirime dahil değildir.

Örneğin bu dönem için okula

Eğitim/öğretim hizmeti için 20 bin TL

Servis taşımacılığı hizmeti için 5 bin TL

Yani toplamda 25 bin TL ödediyseniz ya da ödeyecekseniz Cumhurbaşkanı Kararı ile düşürülen yüzde 1 KDV sadece eğitim/öğretim hizmeti için 20 bin TL’ye uygulanacaktır. Servis taşımacılığı hizmetine uygulanmayacaktır. Peşin ödemiş iseniz ise eğitim/öğretim hizmeti için ödediğiniz 20 bin TL için iade alabileceksiniz. Yemek bedeli, servis taşımacılığı ve yurt barınma hizmetleri için indirim ya da iade olmayacaktır. Tüm hizmetleri kapsayacak şekilde peşin ödemiş iseniz sözleşmede bu hizmetler için belirtilen tutarlar ayrıştırılıp sadece eğitim/öğretim hizmeti için belirtilen tutardan fark KDV’yi iade alabileceksiniz. Diğeri için ısrar etmeniz beyhude olur.

Okullarda verilen yemek hizmetleri için ise durum biraz daha farklıdır. Yemek hizmeti için zaten daha önceden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde1 KDV oranı uygulanacağı belirtilmişti. Bunun dayanağı ise 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6’ncı maddesidir. Ancak 31 Aralık 2020 tarihinden sonra okullarda verilecek yemek bedeli için KDV yüzde 8 uygulanacaktır.

Bu iade ya da indirimin yasal dayanağı nedir?

İlk yasal dayanak 30 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1'inci maddesindeki "1-Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetleri için.." hükmüdür. Bu ifadede yer alan eğitim/öğretim hizmeti için ister 1 Eylül 2020 tarihinden önce ister 1-Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında isterseniz 30 Haziran 2021 tarihinden sonra ödeseniz bile eğitim/öğretim hizmeti için ödenecek KDV yüzde 1 oranında olmak zorundadır.

Ortaya çıkan sorunlar için ise Gelir İdaresi Başkanlığı konuya açıklık getirerek Türkiye Özel Okullar Derneği’ne 10 Eylül 2020 tarihli bir özelge vermiştir. Bu yazdıklarımın bir kısmı söz konusu özelgede açıklığa kavuşturulmuştur.

Okullar iade etmezse ne olacak?

Alenen kamu düzenlemelerine aykırı davranmış olacaklar. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce il milli eğitim müdürlüklerine, yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi ile ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda; "Yapılan bu değişikliğin gereği olarak ilgili kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının sözü edilen tarihler arasında verecekleri eğitim ve öğretim hizmetinin karşılığı olarak belirledikleri öğrenim ücretlerine katma değer vergisi oranını yüzde 1 olarak yansıtmaları, 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021'de (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için öğrenim ücretini önceden alan kurumların ise KDV farkını öğrenci velisine veya kursiyere iade edilmesi gerekmektedir." vurgulandı.

İade etmediği tespit edilen okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Yani hala okul iade etmiyorsa, ilçe milli eğitim müdürlüklerine bir şikayet başvuru dilekçesi veriniz. Sorun hızlıca çözülür.

Özel okul teşviklerinde tevkifat durumu ne olacak?

Bu kısmı Sayın YMM Birgül Yonca Kaplan ile birlikte değerlendirdik. Halk arasında ‘’ÖZEL OKUL TEŞVİKİ’’ olarak da bilinen örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere öğrenim desteği verilmeye başlanmıştır ve her yıl bu tutar bakanlıkça yeniden belirlenmektedir. Belirlenmiş olan bu tutarlar için 5580 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesi uyarınca, ödemesi Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitim ve öğretim destekleri, bu eğitim ve öğretim hizmetinin karşılığını teşkil ettiğinden ilgili hizmet bedeli üzerinden hizmetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanmaktadır.

5580 sayılı Kanun kapsamında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere sağlanan ve tutarları Milli Eğitim Bakanlığınca/Müdürlüklerince ödenen eğitim ve öğretim desteğine ilişkin olarak Kurumlar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı/Müdürlüğü adına düzenlenen faturalarda, ilgili Bakanlık/Müdürlük tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü uyarınca (5/10) oranında tevkifat uygulanmaktadır. 

Ancak KDV Oranının ilgili hizmette yüzde 1'e düşürülmesi sonucu Özel Okul öğrencileri için 2020-2021 Eğitim öğretim dönemine ilişkin edilmiş olan ve bir öğrenci için 3000 TL- 4610 TL arasındaki değişkenlik gösteren desteğin KDV oranın hangi orandan uygulanacağı ve tevkifat uygulanması ile ilgili husus ne Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verdiği özelgede ne de Cumhurbaşkanı Kararında açıkça ifade edilmiştir.

Biz bu durumu Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca lafzi yorum kapsamında değerlendirmek zorundayız. Şöyle ki; 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1'inci maddesindeki "1-Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetleri için.." ifadesinden yola çıkarsak 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetleri için de teşviklerin tevkifat oranları aynı kalmak suretiyle yüzde 8 olan KDV tutarını yüzde 1 olarak güncelleyip tevkifat işleminin tekrardan düzeltilmesi gerekmektedir.