07 Kasım 2021

Musk, Bezos ve diğerleri neden uzaya gitmek istiyor?

Haberleşmek için, yüz yılı aşkın bir süredir, okyanusların altına kablolar döşenip, kıtalar birbirine bağlanıyor.

Önceleri telgraf ve telefon için çekilen bu kablolar günümüzde, büyük çoğunlukla, internet iletişimi için kullanılıyor. Hâlihazırda 1,2 milyon km uzunluğunda internet kablosu mevcut. Bu kablolar vasıtasıyla tüm kıtalar birbirine bağlanmış durumda.

Tüm bu yaygın internet kabloları ile birlikte haberleşme uyduları da mevcut. Ancak söz konusu uydular, yeryüzündeki kablolar kadar verimli ve hızlı çalışamıyorlar. Bu uyduların neredeyse tamamının sahipleri devletler olduğundan, kullanım fiyatları da oldukça yüksek.

Elon Musk bu ihtiyacı fark ederek SpaceX şirketini kurdu. Şirket, kendi tasarladığı uyduları uzaya yerleştirerek, Starlink olarak adlandırılan büyük bir internet iletişim ağı kurmayı hedefliyor. Bu amaçla, her ay uzaya 60 uydu yolluyorlar; 60 uydu üst üste bir kapsüle diziliyor. Fırlatıldıktan sonra kapsül açılıyor ve bu uydular peş peşe, bir trenin vagonları misali, uzaydaki yerlerini alıyorlar.

Starlink projesinin ilk etabında 12,000 uydu, ikinci etabında ise 30,000 uydu olmak üzere, toplam 42,000 uyduyu uzaya yerleştirip, iletişim ağını tamamlamayı planlıyorlar. Amazon firması da, aldığı ruhsata göre, ilk etapta 3236 uyduyu uzaya yollayacak.

Devletlere ait uzaydaki uydu sayısının 2000 civarında olduğu hatırlanırsa Musk ve Bezos’a ait uydu sayılarının ne kadar büyük miktarda olduğu ortaya çıkmaktadır.

Endüstri 4.0 felsefesinin amacı, tüm fiziksel üretim süreçlerini dijitalleştirmektir. İnsanın minimum düzeyde yer almasının düşünüldüğü bu süreçte, akıllı makinelerin kendi aralarında iletişime geçip, üretimi planlaması ve karar alması hedeflenmektedir. Elbette bu iletişimi gerçekleştirebilmek için internete ihtiyaç vardır.

Endüstri 4.0’ın sosyal yaşama iz düşümü ise Toplum 5.0’dır. Toplum 5.0’ın amacı da Akıllı Şehirler, Akıllı Evler kurarak insanların tüm günlük ihtiyaçlarının dijital sistemlerle karşılanmasıdır. Bu düşün temel koşulu elbette internet iletişimidir.

Peki, gelecekte günümüzde olduğundan daha da önemli hale gelecek bu iletişim aracını özel sektöre hatta kişilerin eline bırakmak ne derece mantıklıdır? Neredeyse tüm dünyanın iletişimini ellerine geçirecek olan Musk ve Bezos gibi patronlar istedikleri zaman bu iletişim ağını keserlerse dünya nereye gider? İletişimin kopması demek hayatın durması anlamına gelecektir. Bu durumda Endüstri 4.0 sistemi ve Toplum 5.0 hayali çökmez mi?

Musk, Bezos ve dijital dünyanın diğer patronları gözlerini uzaya dikmiş durumdalar. İnsanlığın geleceğinin uzayda olduğunu söylüyorlar. Musk ve Bezos şimdiden uzay istasyonu kurmak üzere harekete geçmiş bile.

Elon Musk’un en önemli hedefi Mars ve Ay’da koloni kurmak ve 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars’a yerleştirmek. Uzaya yolladığı uyduların bir amacının da Mars’taki insanlarla iletişimi sağlamak olduğunu söylüyor. Kendisi, Mars’ın imparatoru olduğunu iddia ediyor.

Neden 2050 diye sorulduğunda, bu tarihe kadar mutlaka Üçüncü Dünya Savaşının çıkacağını ve insanlığı topyekûn yok edeceğini söylüyor. İnsan soyunu ise, Mars’a götüreceği 1 milyon kişinin sürdüreceğini ileri sürüyor.

Bu hedefe ulaşabilmek için üç günde bir Dünya’dan Mars’a 100-200 kişi taşıyabilecek uzay gemilerini inşa edeceğini söylüyor.

Bu savı Bezos da benimsemiş ki o da bir uzay istasyonu kurup, Ay’da ve Mars’ta koloni kurmayı planlıyor.

Eğer gezegenimizi gerçekten böyle bir tehlike bekliyorsa, bu görevi devletlerin ve uluslararası kurumların yerine getirmesi gerekmez mi?

Elon Musk ve Jeff Bezos gibi tehlikeli insanların bu girişimlerinin uluslararası toplum tarafından engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak sahip oldukları servetin gücü düşünüldüğünde, onları durduracak bir güç olduğuna da inanmıyorum.

Yazarın Diğer Yazıları

Dijital dönüşüm nedir, neden gereklidir?

Endüstri alanında başlayan bu süreç zamanla tarım ve hizmet sektörlerine de sıçramıştır. Tüm üretim süreçlerinde insan faktörünü en aza indirmek ve üretim süreçlerini dijitalleştirmek ana hedef haline gelmiştir

Reklamcılıkta yapay zekâ

Günümüzde araştırmacılık çok daha kolaylaştı. Bir yandan ihtiyaç duyulan verilere çok kolay ve hızlı ulaşılabiliyor, diğer yandan ise, yapay zekânın da katkısı ile bu tür reklam testleri dakikalar içinde yapılabiliyor.

Su altında ve havada hareket eden insansız araçlar

Henüz çok net bir kullanım alanı belirtilmiş değil. Ancak, savaştan barışa, üretimden tüketime hayatımızın her alanına gireceğinden hiç şüpheniz olmasın