16 Kasım 2014

Eyy CHP’liler, eyy Dersim için bir özürü çok görenler…

'Ordu mağaralara sığınanları fare gibi zehirledi. Dersim Kürtlerini kestiler'

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" zihniyetinin cumhuriyet tarihindeki en içler acısı örneği, 1937 ve 1938 yıllarında Dersim’de yaşanan kıyımdır.
Resmi tarih Dersim’den, “Tunceli’de eşkıya isyan etti, bastırıldı” diye bahseder.
Gerçek bu değildir.
Dersim’de isyan olmadı.
Dersim’de, Dersimlilerin Tertele dedikleri bir kıyım yaşandı.
Devrin hükümetleri tarafından planlı programlı olarak önceden hazırlanmış ve acımasızca uygulanmış olan, eski deyişle bir tenkil harekâtı, bir katliam...

Dersim’de isyan olmadı. Dersim’de, Dersimlilerin Tertele dedikleri bir kıyım yaşandı

Yıl 1926.
Mülkiye müfettişi Hamdi Bey raporunu yazar İçişleri Bakanlığı'na:
"Dersim gittikçe Kürtleşiyor.
Tehlike büyüyor.
Dersim, Cumhuriyet için bir çıbandır.
Bu çıban üzerinde kesin bir ameliyat yapılarak acı sonuç ihtimali önlenmelidir."

Yıl 1931.
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, hükümete verdiği raporunda,
"Dersimli okşanmakla kazanılmaz" dedikten sonra askerin tavsiyelerini şöyle sıralar:
Cumhuriyetin ilk Genelkurmay Başkanı, ilk Milli Savunma Bakanı ve Atatürk'ten sonra Türkiye'nin ikinci ve son 'mareşal'i“Dersim cahildir.
Zorunlu iskân uygulanmalıdır.
Yüksek memurlara koloni (sömürge) yetkiler verilmeli.
Türklük telkini yapılmalı. Kürt kökenli yerli memurlar tümüyle bölgeden çıkarılmalı.
Dersimli okşanmakla kazanılmaz.
Silahlı kuvvetlerin müdahalesi, Dersimliye daha çok tesir eder ve iyileştirmenin esasını oluşturur.
Türk toplumu içinde Kürtlük eritilmelidir."

Yıl 1932.
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın hükümete verdiği rapor:
"Kuzey Dersim halkı batıya göç ettirilmelidir.
Askeri harekât başlamadan önce tüm silahlar toplanmalıdır.
Yerli memurlar casustur.
Dersimlilere kendilerinin aslen Türk oldukları öğretilmelidir.
Uçakların talim uçuşları Dersim üzerinde yapılmalıdır."
(Alıntılar, SETA tarafından yayımlanan Türkiye’nin Kürt Sorunu  Hafızası isimli kitaptan).

1927-1938 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yapan Şükrü Kaya

'Kimseye Alevi olduğunu söyleme,
kimseyle Zazaca konuşma'

 

Ne olmuştu Dersim 1937/38’de?
Ailesi Kürt ve Alevi’ydi.
Tunceli’den, yani esas adıyla Dersim’dendi.
"Okula ilk gittiğimde bana sıkı sıkıya tembih ettiler. Kimselere Alevi olduğunu söylemeyeceksin ve hiç kimseyle de Zazaca konuşmayacaksın” dediler.
Sema Kaygusuz, Yüzünde Bir Yer isimli romanında Dersim’i şöyle anlatır:
Zülfü üst üste birkaç sigara içti.
Türkçesi, zaman zaman kayıp Zazacanın içinde kayboluyor, sonra tekrar yüzeye çıkıyordu.
Sema Kaygusuz‘Bir köprü olmasaydı eğer’ diyordu, ‘Munzur’un üstünden geçen Harput Köprüsü olmasaydı, Dersim cehennem olurdu.’
Meğerki köprü sayesinde kaçabilenler kıyımdan kurtulmuştu. 
Köye varıncaya kadar jandarmalar defalarca yolunu keserek insanı sindiren anlamsız bir öfkeyle her keresinde kimliğini istemiş, yanındaki fotoğraf makinesi yüzünden gazeteci misin nesin, kime geldin, niye geldin diye biteviye sorgulamışlardı seni.
Kayalara çizilmiş devasa komando figürlerinin verdiği tedirginlikten başka, buzlanmış bir tinsellikle örtülüydü orası.
Çığın altında kalan insanlar, otuz sekiz yılında çoluk çocuk katledilenler, meçhul bir sesin peşinden gidip geri dönmeyenler sanki dipdiri bir kederle etrafta dolaşıyorlardı.
Yarı Türkçe yarı Zazaca konuştukları için onları doğru dürüst anlayamıyordun.
Babaannenin anlatmaya koyulup belli belirsiz bir ağlayışla yarıda kestiği trajik olayları niçin tamamıyla anlatmadığını, anlatamadığını köylülerin yüzüne bakar bakmaz anladın.
Utanç aranıza gerilen bir perde gibiydi.
Kardan yansıyan ışınlarla kırış kırış olmuş bu yüzlerde berrak bir hafızanın derinleştirdiği başka çizgiler de vardı.
Acı bilginin yerleştiği derin çizgiler...
Bu topraklarda olup bitenleri saymaya gücü yoktu hiçbirinin.
Üstelik hâlâ korkuyorlardı.

Bedel 'mübalağa katliam, mübalağa sürgün' oldu

Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak: Dersimli okşanmakla kazanılmaz. Türk toplumu içinde Kürtler eritilmelidir

 

Devlet adım adım kuşattı ve fethetti Dersim’i...
Ne olmuştu Dersim 1937/38 sorusunu, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden Mesut Yeğen şöyle yanıtlar:
“1930’lara gelindiğinde Cumhuriyet, Tanzimat’tan beri boyun eğdirilemeyen Dersim’i, önce İskan Kanunu (1934), ardından da Tunceli Kanunu’yla adım adım kuşattı, 1937 ve 38’deki harekâtla da ‘fethetti.’
Dersim’in Alevi-Kürtleri fiziki ve kültürel habitatlarına kasteden bu fetih harekâtına, rehberleri Seyyid Rıza’nın önderliğinde direndi direnmesine, lakin sonuç hüsran oldu.
Hülasa:
1937-38’de ne bir anda patlayıp da bastırılan bir isyan vardı ortada, ne de örgütlü, planlı bir ayaklanma.
Son Posta gazetesi'nin 17 Haziran 1937 Perşembe tarihli sayısıOlan biten, Dersimlilerin ‘hayat alanlarını’, ‘hali’ korumak için gösterdikleri ve bedelini ‘mübalağa katliam, mübalağa sürgün’ ödedikleri kararlı ve fakat ‘nafile’ bir direnişten ibaretti.” (Prof. Dr. Mesut Yeğen, Dersim Kürtleşiyor, Star, 27 Aralık 2009)

Tarih, 17 Haziran 1937.
Son Posta gazetesi manşet atar:
"Dersim meselesi tarihe karıştı!"
Haberin devamı:
"Asiler sıkı bir çember içine alındılar.
Tunceli’de kahraman kuvvetlerimiz vaziyete hâkimdir.
Asiler sığındıkları sarp dağlarda imha ediliyorlar."

 

'Ayıptır, zulümdür, cinayettir...'

Seyid Rıza’nın 'Hatasız, günahsısız. Bu ayıptır! Bu zulümdür, cinayettir!' çığlığına hiç olmazsa bu kadar yıl sonra kulağımızı açabildik

 

Berlin, 26 Kasım 2010.
Hayatımda ilk kez Dersim üzerine bir konferans izliyorum.
1937/1938 Dersim:
Bir Soykırımın Tanınması.
Tertele’yi, kıyımı konuşmak istiyorum,” diye başlıyorum, “acıların üstüne, unutturulmak ve bastırılmak istenen acılar üstüne...”
Şöyle devam ediyorum:
“Acıların kaynağında inkâr edilen kimlikler var, hayat tarzları var. İnkâr edilen kökler var. Yine acıların temelinde yatan dinî kimlikler, mezhepler üstüne konuşmak istiyorum. Kimlikler, kökler kaybolmuyor. Acılar unutulmuyor.”
New York’ta, Manhattan’daki Dervish Restourant’ın barında bu yakınlarda bir öğle vakti Galatasaray’ın yenildiği bir maçı seyrederken tesadüfen tanıştığım ‘Bingöllü pizzacı’ Kasım’ı anlatıyorum.
1990’larda iki kız kardeşi dağda ölen Kasım’ın “Ben onlar kadar cesur değildim, dağa gitmedim” derken yüzünden akan hüznü tarif etmeye çalışıyorum.
Yedi kardeşlermiş, iki kız, beş erkek.
Kız kardeşlerinden biri 1969 doğumlu, işletme okumuş Diyarbakır’da; diğeri 1972 doğumlu, liseyi bitirip İstanbul’da çalışmaya gitmiş.
Biri, 1993’ün Eylül’ünde, öteki 1994’ün Ağustos’unda dağa gitmiş...
Kız kardeşlerinden birinin ölüm haberini 1995’te Anneler Günü’nde almış, diğerininkini 1998 Haziran’ında...
Soruyorum:
Acı dokunmayan aile kaldı mı?
Geçmişle, gerçekle yüzleşmeden barış ve huzuru yakalamak da, özgürlükler düzenini yakalamak da çok uzak ihtimaldir, diyorum.
Dersim acısının, ‘Tertele’nin resmi tarih tarafından nasıl unutturulmak istendiğine işaret ediyorum.
Kürtlerin, Alevilerin acılarını yıllar yılı nasıl içlerine gömdüklerine, acılarını nasıl gizlice yaşadıklarına değiniyorum.
Seyid RızaSeyid Rıza’nın cenazesinin bile yok edildiğini, mezarının bile yok edildiğini söylüyorum.
Resmi tarih buyurdu ki:
Yalanda yaşayacaksın!
Bir süre yaşadık.
Ama sonra resmi tarihe burada olduğu gibi isyan ettik.
Seyid Rıza’nın idam sehpasına yürürken “Kerbela evladıyız! Hatasız, günahsısız. Bu ayıptır! Bu zulümdür, cinayettir!” çığlığına hiç olmazsa bu kadar yıl sonra kulağımızı açabildik.
İşte bakın, yetmiş yıl sonra bile olsa, Haydar Işık’ın deyişiyle:
"Dersim yattığı kış uykusundan uyanıyor artık..."
Cengiz Çandar’ın deyişiyle “Onur Öymen’in sakil bir cümlesi”yle Dersim, tarih sahnesine yeniden çıkımış oluyor.

2009'da 'Dersim isyanında analar ağlamadı mı' sözleri tepki gören Onur Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun 'Dersim özrü' üzerine 'Ümit ediyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu bu konuşmayı kınayacaktır. Bunu yapamazsa Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün koltuğunda oturmayı sürdürmesi mümkün değildir' dedi

 

'Ordu fare gibi zehirledi,
Dersim Kürtlerini kestiler'

 

'Mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu, zehirli gazla bunları fare gibi zehirledi. Yediden yetmişe o Dersim Kürtlerini kestiler'

Seyid Rıza’nın darağacına giderken attığı çığlığı bizzat duyan zamanın emniyet müdürlerinden (1960’larda Demirel hükümetlerinin Dışişleri Bakanı) İhsan Sabri Çağlayangil, kendisi de Dersimli olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun teybine 1986 yılında şöyle der:
"Mağaralara iltica etmişlerdi.
Ordu, zehirli gaz kullandı, mağaraların kapısının içinden.
Bunları fare gibi zehirledi.
Yediden yetmişe o Dersim Kürtlerini kestiler."

Eski Hava Kuvvetleri komutanlarından, 12 Mart Darbesi’nin altında imzası olan rahmetli Muhsin Batur Paşa anılarında, genç bir havacı subay olarak Dersim’deki ‘özel görevi’nden şöyle söz eder:
“Elazığ’ın biraz uzağında, Harput’un eteklerinde çadırlı ordugâh kurduk. Bir müddet sonra ilk durak Pertek olmak üzere harekete geçtik. Ve iki ayı aşkın süre özel görev yaptık. Okuyucularımdan özür diliyor ve yaşantımın bu bölümünü anlatmaktan kaçınıyorum.
Özel görev neydi?
Muhsin Paşa onca yıl sonra anlatmaktan niçin kaçınmıştı?
Aslında lafı uzatmak yersiz.

Çağlayangil: Ordu, mağaralara iltica edenleri fare gibi zehirledi

Demirel: Korkunç şeyler oldu

 

Demirel, 1991’in Şubat ayında, daha DYP’nin başında ana muhalefet lideriyken, bir akşam Ankara’da, Anadolu Kulübü’nde bana şöyle demişti:
“Asker 1980 öncesi benden ‘Dersim Kanunu’ istedi.
Vermedim.
Benden bunu istemeyin dedim.
Dersim’de korkunç şeyler olmuştur.
Renkli bir mozaiktir Anadolu.
Yirmi küsur dil vardır.
‘Ne mutlu Türküm diyene’ye gelinceye...
Bakmayın, ‘olana’ dememiş falan, biraz ırkçılık kokar.”

(Hasan Cemal, Kürtler kitabından)

 

'Yüzleşmezsek hiçbir şey geçmiş olmuyor'

 

Dersimli olan Kılıçdaroğlu 1986 yılında Çağlayangil'e Dersim katliamını anlattırmıştı

Başbakan Erdoğan’ın daha yakın geçmişteki “Dersim’de 50 bin kişi katledildi” sözüyle birlikte, Çağlayangil’in tanıklığı ve Muhsin Paşa’nın söyledikleri bile kendi başına Dersim ‘37-38’in nasıl bir kıyım olduğu gerçeğinin altını çiziyor.
Aradan 70 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen tarihimizin bu rezil sayfasının bugün bile hâlâ gizli tutulmaya, unutturulmaya çalışılması ve devlet arşivlerinin yasak olmamasına rağmen hâlâ açılmamış olması, yalnız acı değil, aynı zamanda acıklıdır.
Cafer Solgun’un dediği gibi, “Yüzleşmezsek, hiçbir şey geçmiş olmuyor.” (Cafer Solgun, Dersim Dersim, Timaş Yayınları, 2010)

İyi pazarlar!

_______________________________________________________

* Hasan Cemal, Barışa Emanet Olun, Everest Yayınları, sayfa 217-222, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları

Barışın yolu önce PKK'nın silah bırakmasından geçiyor!

"Zamanın ruhunu okuyamayanlar, tarihin çöp tenekesine gider" diyen Öcalan'ın bugün hâlâ PKK'nın silah bırakmasını sağlayacak yegane güç olduğu kanısındayım

Ölmediler ama köklerinden sökülüp atıldılar!

O, bahara hasret, oğluna hasret. Baharın dağa gidip pancar toplayacak, pancarı satacak, biriktirdiği parayla oğlunu zindanda ziyaret edecek