29 Mayıs 2020

'Mücbir sebep' bitti, vergi yükümlülüğü başladı; sokağa çıkma yasağı kaldırılan vatandaşların 15 günü var!

65 yaş ve üzerindeki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını belgeleyenler ile 18-20 yaş arasındaki tüm gençlerimizin sokağa çıkma yasağı sona erdi, dolayasıyla bu kişilerin mücbir sebep hali de sona ermiş oldu 

İçişleri Bakanlığı, 29 Mayısta 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu bir genelge gönderdi. Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan, durumlarını; aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, kalıcı olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklandı. Bu demektir ki, durumlarını belgeleyebilen 65 yaş üzeri vatandaşlarımız bakımından sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bunların dışındaki 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ise sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için de sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yani bu grupta bir ayırım yapılmadan 18-20 yaş arasındaki tüm gençlerimizin sokağa çıkma yasağı sona erdirildi.


Desen: Selçuk Demirel

Peki bu durum sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle uygulanan "mücbir sebep" halini sona mı erdirdi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık), İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle "sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları (SMMM veya YMM) ile beyanname ve bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin, yasağın başladığı 22 Mart ile sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunu" kabul etmişti. Yani bakanlık, bu durumdaki kişilerin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi "yasağın kaldırılacağı tarih" olarak belirlemişti. Bunun için Bakanlık tarafından yeni bir düzenleme veya açıklama yapılmasına gerek bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı 29 Mayıs itibarıyla 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını belgeleyenler ile 18-20 yaş arasındaki tüm gençlerimizin sokağa çıkma yasağını sona erdirdiğine göre, bu kişilerin "mücbir sebep" hali de bu tarih itibariyle sona ermiştir. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı sona eren vatandaşlarımızın 22 Mart ila 29 Mayıs arasında "mücbir sebep" dolayısıyla yerine getiremedikleri tüm yükümlülüklerini 15 gün içinde yerine getirmeleri gerekiyor.

Örneğin bu durumdaki kişilerden 2019 yılı gelir vergisi beyannamesini vermemiş olanlar 13 Haziran tarihine (bu tarih cumartesi gününe rastladığından 15 Haziran Pazartesi gününe) kadar bu beyannameleri vermek ve tahakkuk edecek gelir vergilerini ödemek zorundalar. Bu konuda Bakanlık’tan açıklama yapılması gerektiğini düşünenler var, ancak ben vatandaşlarımıza, olası bir mağduriyete karşı, böyle bir açıklama beklemeden 15 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmelerini tavsiye ediyorum. Tabii ki Bakanlığın bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapması çok isabetli olur.

Yazarın Diğer Yazıları

Yeni bir matrah artırımını düzenlerken nelere dikkat edilmeli?

KDV'de artırım uygulamasının matematiği tamamen vergili satış yapan mükelleflerin aleyhinedir. Bu uygulamanın çok karışık olduğunu ve haksız sonuçlara yol açtığını düşünüyorum

Gayrimenkul alımında tapu harcını eksik ödeyen yüzde 25 ceza öder!

Tapu harcı, yapılan tescil işlemi karşılığında alınıyor. Alınan hizmet ve sağlanan güvenceye nazaran oranı çok yüksek. Bu durum alıcı ve satıcıyı düşük bedelden göstermeye itiyor. Bunu önlemek için oranın düşürülmesi gerekir

İş akdinin sona ermesiyle çalışanlara ödenen kıdem, ihbar, işe başlatmama ve ikale tazminatlarının vergisel durumu

Arabuluculuk faaliyetinin iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak getirilmesi isabetli olmuştur. Yargının yükünü azaltmıştır. Ancak yargı kararı veya arabulucu anlaşmasına göre ödenen tazminatlar 8 aylık ücrete kadar vergiden istisna edilmiş iken ikale yoluyla ödenen tazminatlara çok düşük bir istisna tanınmış olması, ikale yolunun cazibesini azaltmıştır