Gündem

YSGP’den Soma raporu: O işçiler çiftçiydi, toprak reformu yapılmalı!

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Soma faciası ardından tarım ve enerji raporları hazırladı: Türkiye’de kömür kullanımı artıyor, madenler kapatılmalı

02 Haziran 2014 22:33

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP), 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından “Tarım” ve “Enerji” raporu hazırladı. “Soma’nın ortaya döktükleri” başlıklı enerji raporunda “Yenilenebilir enerjiden dünyada sağlanan istihdamın 6,5 milyon kişiye ulaştığı vurgulanarak “Türkiye’de tüm kömür madenlerinin kapatılması gerektiği” savunuldu. YSGP, “işçilerin yeşil işlere yerleştirilmesini” ve “geçiş sürecinde tüm masrafların kamu bütçesinden karşılanmasını” önerdi.

YSGP, Soma maden faciasında ölen işçilerin çoğunun maden işçiliğinden önce tarım işçisi olduğuna dikkat çekti. Toprak reformunun yapılmasını isteyen YSGP’nin raporunda, “Türkiye’de, Osmanlı’dan bu yana çözülemeyen toprak reformu acilen gerçekleştirilmeli” denildi. YSGP, yapılmasını zorunlu gördükleri bu reformun “küçük çiftçiyi koruyan düzenlemeler içermesi” gerektiğini de belirtti.

 

‘Kömür kullanımı dünyada azalıyor, Türkiye’de artıyor’

 

YSGP, enerji raporunda fosil yakıtlarının ekonomik, sağlık, doğal alanlarda yarattığı tahribat ayrıntılı bir şekilde açıklandı.

Dünyada kömür kullanımının azaldığı ancak, Türkiye’de kullanımının arttığının belirtilen raporda, “Yenilenebilir enerjiden dünyada sağlanan istihdam 6,5 milyon kişiye ulaşmıştır. Türkiye’de tüm kömür madenleri kapatılmalı. İşçiler yeşil işlere yerleştirilmeli ve geçiş döneminin tüm masrafları kamu bütçesinden karşılanmalıdır. Fosil çağından yenilenebilir enerji çağına geçiş adil bir geçiş olmalı ve işçiler bu geçişin bedelini ödemeden yeşil işlere kavuşturulmalıdır” denildi.

Yenilenebilir enerjinin de öneminin vurgulandığı raporda “Yenilenebilir enerji, yani rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle enerjisi maliyetleri açısından ucuz. Hem etrafı kirletmiyor, hem yakıt olarak kimseye bağımlı değilsin, hem de teknolojisi ucuz. Toplumsal ve ekolojik maliyetler hesaplanmadığı için kömürün ucuz olduğu sanılıyor” ifadeleri yer aldı.

 

Karşılaştırmalı enerji üretimi

 

 

‘Tarımda maliyet yüksek, verim düşük’

 

YSGP’nin hazırladığı “Soma ve küçük çiftçilerin başına gelenler” başlıklı tarım raporunda “Soma’da hayatlarını kaybeden işçilerinin büyük bölümünün, eski tarım işçisi olduğu ancak tarımdan geçimlerini sağlayamayan ailelerin maden işinde çalıştığı” vurgulandı.

Hazırlanan raporda “Öncelikle Soma’da ve çiftçi ailelerin topraklarını terk etmek zorunda kaldığı hassas bölgelerde, ekolojik tarım, katma değerli ürün üretimi, üreten kadınların güçlendirilmesi, toplum destekli tarım gibi projelerle küçük çiftçiler desteklenmeli” denildi.

“Türkiye’de, Osmanlı’dan bu yana çözülemeyen toprak reformu acilen gerçekleştirilmeli” ifadelerinin kullanıldığı raporda, “nedenle aile başına yeterlilik ölçüsü sayılabilecek 50-60 dönüme denk düşen bir paylaşımın yapılması hem adaletsiz paylaşımı ortadan kaldıracak, hem köylünün topraksız kalarak bilmediği işleri ucuza yapmasını engelleyecek, hem de atalık toprak kültürünün korunarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak” denildi.

YSGP’nin enerji raporunu okumak için tıklayın

YSGP’nin tarım raporunu okumak için tıklayın