Yaşam

YÖK İLE KOSGEB ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANKARA (A.A)

22 Şubat 2011 15:40

-YÖK İLE KOSGEB ARASINDA İŞBİRLİĞİ  ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerin artık ekonomilerin ve ülkelerin kalkınması için en önemli itici güç olduğunu belirtti. YÖK ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında işbirliği protokolü imzalandı. YÖK'te Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün de katıldığı protokol imza töreni düzenlendi.  Törende konuşan YÖK Başkanı Özcan, bu protokolün hem YÖK hem de KOSGEB için son derece önemli olduğunu söyledi. Tüm üniversiteleri içine alan bir proje hazırlandığını ifade eden Özcan, protokolün üniversitelerde birçok olumlu sonuçlar doğuracağını ve üniversitelere yol açacağını belirtti. Bugünkü dünyada üniversitelerin hem vizyonlarının hem de misyonlarının değiştiğini vurgulayan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çünkü son zamanlarda dünyadaki bütün üniversiteler gibi bizim üniversitelerimiz de belli etkilerin altında faaliyet göstermektedir. Bunların  en önemlilerinden biri dünyada yükseköğretime olan talebin artmasıdır. Dünyanın bütün ülkelerinde üniversitelere korkunç bir talep söz konusudur ve üniversiteler bu talebi karşılamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bizim üniversitelerimiz de bugünlerde böyle bir gayret içindeler. Bizi etkileyen ikinci büyük eğilim ise küreselleşmeyle birlikte dünyada rekabetin korkunç derecede artmasıdır. Onun için Türk üniversiteleri dünyanın bütün üniversiteleri ile rekabet içindedir. Bu rekabet ortamında tutunmamız gerekmektedir. Biz bunun gayreti içindeyiz. Bir diğeri ise üniversiteler artık ekonomilerin ve ülkelerin kalkınması için en önemli itici güçtür. Üniversite olmadan, üniversitelerde yapılan çalışmalar olmadan ülkelerin kalkınması mümkün olmayacaktır. Bilgi temelli ekonomi dedikleri budur. Dünyanın iyi ekonomilerine baktığınızda çok iyi bilgi sistemleri, üniversiteleri olduğunu herkes görür. Onun için bugün burada imzalanacak olan protokolün bu açıdan çok büyük bir önemi vardır. Biz ekonomimizi biraz daha bilgi temelli yapabilmek, endüstrimizi üniversitelerimize yaklaştırmak, ikisinin arasındaki bağı biraz daha organik hale getirmek için gayret içindeyiz.'' Özcan, imzalanacak protokolle özellikle üniversitelerde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının gençlerin girişimciliğe özendirilmesinin, üniversiteler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesinin, üniversiteler ile iş dünyası arasında işbirliğinin sağlanmasının amaçlandığını anlattı. -SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN- İmza töreni öncesinde konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, imzalanacak protokolün üniversite-sanayi işbirliğini, bir üst aşamaya taşımada önemli katkısı olacağını söyledi. KOBİ'lerin KOSGEB desteğiyle üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden ve laboratuvarlarından öncelikli hizmet almalarının sağlanacağını belirten Ergün, böylece KOBİ'lerin, işletme içi eğitimlerini üniversitelerde gerçekleştirebileceklerini, test, analiz, kontrol, muayene ve kalibrasyon hizmeti veren üniversite laboratuvarlarından yararlanabileceklerini bildirdi. ''Yani KOBİ'ler, LYS sınavına girmeden üniversiteye girmiş olacaklar'' diyen Ergün, işbirliği protokolünün en önemli ayağını belkide üniversitelerde girişimcilik dersinin tüm bölümleri kapsayacak şekilde zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulmasının oluşturacağını kaydetti. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Ergün, ancak yine de kendisinin üniversitelerin en kısa sürede bunu başlatmalarını ve bu konuda somut bir adım beklediğini bildirdi. Girişimciliğin çok önemli olduğunu, Türkiye'nin gelişmesinde bu alanın şimdiye kadar boş bırakıldığını belirten Ergün, her 100 kişiden 4'ünün Türkiye'de girişimciliğe heves ettiğini, bu oranın ABD'de 11-12, Güney Kore'de ise 14 kişiye kadar çıktığını anlattı. KOSGEB aracılığıyla, üniversitelerde ''Girişimcilik'' dersnin müfredata alınması halinde gençlere yönelikler özendirici teşvikler sağlayacaklarını belirten Ergün şunları söyledi: ''Bu kapsamda 'İş Planı Ödülü Desteği'yle, üniversitelerimizle birlikte öğrencilerimiz arasında 'İş Planı Yarışması' düzenleyeceğiz. Gençlerimiz arasında girişimciliği teşvik etmek amacıyla düzenleyeceğimiz bu yarışma sonunda iş planında ilk üç dereceye giren öğrencilerimize yani müfredatına girişimcilik dersi koyan her üniversiteden ilk üçe giren öğrencilere destek vereceğiz. Bu öğrenciler mezun olduktan sonra 24 ay içerisinde işlerini kurmaları halinde, en başarılı iş planı sahibine 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül vereceğiz.  Ayrıca üniversitelerdeki diğer girişimcilik eğitimlerinden 27 bin liralık hibe desteğinden yararlanacaklar. Normal girişimcilik teşviki olarak verdiğimiz 27 bin hibe desteklerimiz var. Bu ödüle ilaveten bundan da yararlanacaklar. Ayrıca geri ödemeli destek var. Faizsiz geri ödemeli 70 bin lira desteğimizden de yararlanacaklar. Bunun 2 yılı ödemesiz, faizsiz olarak 4 yılda ödenecektir. Girişimciliğe heves edenlere bu destekleri vereceğiz. Böylece KOSGEB aracılığıyla en başarılı iş planı ortaya koyan öğrencilerimizi ödüllendirmiş olacağız. Buradaki temel amacımız üniversitelerimizde girişimciliği özendirmektir. KOSGEB aracılığıyla bugüne kadar 12 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdiğimizi de burada hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu eğitimi üniversitelerimiz aracılığıyla kariyer planlaması yapan gençlerimize vermek istiyoruz. Yani gençlerimize diyoruz ki (Siz yeter ki girişimci olun, bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız). Bakın, ülkemizde şöyle yanlış bir anlayış hakimdi. Üniversiteyi bitirip, kamuda bir iş bulmak, gençlerimizin en büyük hedefiydi. Ama bu anlayış artık geçerliliğini yitirmiş durumdadır.''

ETİKETLER

haber