Ekonomi

Yıllık kart aidatı kalkıyor

Tüketici kanununda yapılması planlanan değişikle, kredi kartından ücret her yıl değil, üç yılda bir alınacak

06 Mayıs 2009 03:00

Yeni Sanayi Bakanı Ergün'ün ilk icraatı kredi kartlarıyla ilgili oldu. Kredi kartından ücret üç yılda bir alınacak ve bütün bankalar için geçerli olmak üzere bir üst limit belirlenecek.

Tüketici kanununda yapılacak değişikleri açıklayan Ergün'ün verdiği bilgiye göre, kredi kartından ücret üç yılda bir alınacak ve bütün bankalar için geçerli olmak üzere bir üst limit belirlenecek.

44 maddelik taslakta yer alan bazı yeni düzenlemeler...

Her bankanın ayrı olarak ücretlendirdiği kredi kartları konusuna çeki düzen verilecek. Buna göre ücret üç yılda bir alınacak. Ayrıca tüm bankalar için geçerli olan kredi kartı ücreti üst limiti belirlenecek. Bunu belirleme yetkisi de merkez bankasına verilecek.

Tekstil firmaları mevsim sonu indirimli satışları 15 Ocak-1 Mart ile 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında yapabilecek.

Ayıplı malda sorumluluk en az 1 yıl

AB Müktesebatına tam uyum sağlanması için yapılan değişikliklere göre, taslakta "ayıplı mal" ve "hatalı ürün" kavramları ayrı ayrı düzenlendi.

Açık ayıpta 30 günlük ihbar süresi kaldırıldı. Tüketici, 2 yıllık zaman aşımı süresi boyunca ayıbı tespit ettiği anda seçimlik haklarını kullanabilecek. Ancak, ilk 6 ayda, satıcının malın ayıplı olmadığını, 6 aydan sonra ise tüketicinin malın ayıplı olduğunu ispatlaması zorunluluğu getirildi.

İkinci el otomobil, bilgisayar ve cep telefonu satışlarında, satıcının ayıplı maldan sorumluluğu en az 1 yıl olacak. Bu süre konut veya yazlık satışlarında 3 yıldan az olmayacak. Ayıplı malda satıcı ve imalatçı ayrı ayrı sorumlu olacak.

Tüketici, kredi sözleşmesinden 14 gün içinde vazgeçebilecek. Tüketici kredilerinde faiz oranı sabit, değişken veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınarak belirlenebilecek.

Tüketici ve konut kredileri sözleşmelerinin imzalanması aşamasında hayat sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu tutulamayacak. İsteğe bağlı hale getirilecek.

Sadece kullanma kulavuzu değil ürün üzerindeki açıklayıcı bilgide de Türkçe olacak. Örneğin otomobillerin gösterge ve kadranlarında yer alan yazılar Türkçe olacak.

Kanunda yalnızca yetkili servislere ilişkin düzenleme mevcutken bu defa özel servis istasyonları da Kanun kapsamına alındı, bu arada azami tamir süresi 30 iş gününden 30 güne indirildi.

Tüketici ödüllerine düzenleme

Tüm radyo ve televizyon kuruluşlarında 07.00-23.00 saatleri arasında, haftada 2 dakikadan az olmamak üzere tüketiciyi eğitici program yapma zorunluluğu getirildi.

Her firma kafasına göre tüketici ödülü veremeyecek. Ödül vermek için bakanlıktan izin alınacak.

Kredi alacak tüketiciye en az bir gün önce bilgi formu verilecek

Kredi alacak tüketiciye kredi sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce sözleşme öncesi bilgi formu verilmesi zorunluluğu getirildi.

Tüketiciye, kredi sözleşmesinden 14 gün içinde cayma hakkı tanındı.

Sözleşmede belirtilmek suretiyle tüketici kredilerinde faiz oranı sabit, değişken veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecek.

AB'de Aralık 2007'de yürürlüğe giren haksız ticari uygulamalar Yönergesi Kanun'a ilave edildi.

Haksız ticari uygulamaları denetleyen Haksız Ticari Uygulamalar Kurulu oluşturulacak.

Aksaklıkların giderilmesi için de düzenleme getirildi

Kanunun uygulanması sırasında tespit edilen aksaklıkların giderilmesine yönelik değişiklikler de taslakta düzenlendi.

Buna göre, tüketici mahkemeleri ve Yargıtay'ın Kanun kapsamı dışında bıraktığı eser sözleşmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Taksitli sözleşmelerde müteşebbisin kambiyo senedi alması yasaklandı.

Ön ödemeli sözleşmelerde müteşebbisin iflas etmesi ihtimaline karşılık, tüketicinin ödediği meblağın iade edileceğine ilişkin teminat gösterilmesi zorunlu hale getirildi.

Ön ödemeli sözleşmelerde tüketiciye 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkı tanındı.

Sözleşmede belirtilmek suretiyle ön ödemeli sözleşmelerde faiz oranı sabit, değişken veya aynı sözleşme için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecek.

Kapıdan satışın kapsamı genişletildi ve kapıdan satış yapan firmaların en az 50 bin TL sermayeli olması koşulu getirildi.

Kredi kartlarından yıllık ücretin 3 yılda bir alınacağına ilişkin düzenleme yapıldı. Kart ücretlerinin azami tutarı ise Merkez Bankası tarafından belirlenecek.

Tüketici ve konut kredisi sözleşmelerinin imzalanması aşamasında hayat sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılmasının zorunlu tutulamayacağı hüküm altına alındı.

Kanuna indirimli satışları düzenleyen yeni bir madde ilave edildi. Buna göre tekstil, hazır giyim, deri ürünleri ve benzeri sektörlerde mevsim sonu indirimli satışlar 15 Ocak -1 Mart ve 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

ETİKETLER

haber