Gündem

Yeni Şafak yazarı Ünlü: MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atama yapılmasından rahatsız

"Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması isteniyorsa sayman kadroları için mutlaka sınav yapılarak hak edenlerin atanması sağlanmalıdır."

17 Ocak 2022 10:04

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, Milli Eğitim Bakanlığı'nda saymanlık kadrolarına sınavsız yapılan atamaların bakanlık bünyesindeki personelde rahatsız yarattığını yazdı.

Ahmet Ünlü bugünkü köşe yazısında sayman kadroları için “liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama isteniyorsa” sınav yapılması gerektiğini ifade etti. 

Yeni Şafak yazarının yazısının ilgili kısmı şöyle: 

"Bir okuyucumuz MEB’de şeflerin sınava girmeden ve duyuruya çıkılmadan sayman kadrosuna atandığını belirtmektedir. Ayrıca sorusunda; 'duyuruya çıkılması gerekmiyor mu, bu haksızlık değil mi, bunun bir usulü yok mu?' diye ilave ediyor.

 Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’in 1’inci maddesinde; bu yönetmeliğin amacının, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliğinin yapılacağı belirtilmesine rağmen sayman kadrosuna şefler arasından sınavsız atama yapılmaktadır. 

Yönetmeliğin 5 ve 6’ncı maddeleri şeflerin sınavsız olarak sayman kadrolarına atanmasına cevaz vermektedir. Ancak okuyucumuzun da belirtmiş olduğu gibi sayman kadrosuna maaşın yüksek olması nedeniyle şefler arasından çok fazla atanma talebi olduğu anlaşılmaktadır. Yine anlaşıldığı kadarıyla bu kadroya atama için uzun süredir görevde yükselme sınavı yapılmamaktadır. 

Yönetmeliğin amaç maddesinde belirtildiği üzere bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması isteniyorsa sayman kadroları için mutlaka sınav yapılarak hak edenlerin atanması sağlanmalıdır. Kaldı ki hiçbir bakanlık atamalarda kariyer ve liyakat ilkesini elinin tersiyle itemez. Bu işin yolu da eşitler arasında yarışma ve yeterlik sınavından geçmektedir."

Yazının tamamını okumak için tıklayın