Gündem

Yeni Şafak yazarı: Gerek olmadığı halde birçok memur kadrosuna Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile atama yapılmasının önüne geçilmeli

“Kamu görevine girişte adaletsizlik yapıldığı algısına çözüm üretilmeli”

Fotoğraf temsilidir

15 Mayıs 2022 13:04

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü,  "Gerek olmadığı halde birçok memur kadrosuna Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile atama yapılmasının önüne geçilmeli" düşüncesini dile getirdi.

Ünlü yazısında, 40 başlıkta kamu personel sisteminde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı. Ünlü şunları kaydetti:

"1- Kamu görevine girişte adaletsizlik yapıldığı algısına çözüm üretilmelidir.

2- Kur’a ile kamuya eleman alımı sonlandırılmalıdır.

3- Adaylarda çok büyük hayal kırıklığı oluşturan sınavsız personel alımına son verilmelidir.

4- Mahalli idarelerden başlayarak kamuya personel atama yöntemleri gözden geçirilmelidir.

5- Geleceğimizi inşa eden öğretmenlerin kamuya alım yöntemi gözden geçirilmelidir.

6- Kurumların kişilere özgü ilana çıkmalarının önüne geçecek şekilde sistem oluşturulmalıdır.

7- Gayri resmi güvenlik soruşturmalarının önüne geçilmelidir.

8- İşe girmek isteyen adayların birden fazla kadroya başvuruları engellenmelidir.

9- Yılın başında ilan edilen açıktan atama izin sayıları, sınavla yapılacak atamalara ayrılmalıdır.

10- Kamuda “Kariyer ve Liyakat Sistemini Koruma Kurulu” oluşturulmalıdır.

11- Önceden oluşturulan kriterlere göre mevcut yöneticilerin tamamı masaya yatırılmalıdır.

12- Çalışanla üst yönetici arasındaki ani geçişlerin rutin hale gelmesine çözüm üretilmelidir.

13- Son yapılan düzenlemelerle yönetici kadrolarına yapılan atamaların memur atamasından dahi daha kolay hale getirilmesi ile yönetici kadrolarındaki ehliyet, liyakat ve sadakat üçlüsünün yerini sadakatin almasının oluşturduğu sıkıntılar masaya yatırılmalıdır.

14- Gerek olmadığı halde birçok memur kadrosuna Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile atama yapılmasının önüne geçilmelidir.

15- Kamu yönetiminde beyin avcılığı yapılmalıdır.

16- Kaymakamlık sistemi yapılacak bilimsel raporlar sonrasında yeniden düzenlenmelidir.

17- Kamuda çalışan bürokratların istisnasız emekli maaşı kesilmeli, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine atamalara kriterler getirilmelidir.

18- Üst düzey bürokratlara lojman kiralamasına son verilmelidir.

19- Belediye, sendika ve odalardaki lüks araç ve maaşlara çeki düzen verilmelidir.

20- Kamu kurumlarının teşkilatlarının yap-boz haline getirilmesi sona erdirilmelidir.

21- Güncelliğini yitiren personel mevzuatı gözden geçirilmelidir.

22- Çok nitelikli birçok personelin bankamatik memuru yapılmasının önüne geçilmelidir.

23- Devlet Personel Başkanlığı’nın kaldırılmasıyla personel konularındaki oluşan çok başlılığın ve dağınıklığın önüne geçmek için kamuda insan kaynaklarını yönetecek ve sistem geliştirecek merkezi bir teşkilat oluşturulmalıdır.

24- Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun güçlendirilerek etik dışı davrananların cezasız kalmasının önüne geçilmelidir.

25- Yaklaşık çeyrek asırdır sonuçlandırılamayan norm kadro çalışması bir an önce tamamlanmalıdır.

26- Üniversite ile kamu kurumları arasındaki iş birliği arttırılmalıdır.

27- Kamu kurumlarının insan kaynakları birimleri güçlendirilmeli, özellikle de özel sektör insan kaynakları birimleri incelenerek vizyon geliştirilmelidir.

28- Kurumlar arası becayişin önü açılarak sistemin tıkanıklığı giderilmelidir.

29- Kamu personel istatistikleri sağlıklı hale getirilerek analiz yapmaya elverişli sistem oluşturulmalıdır.

30- Asli ve sürekli kamu hizmetine açıklık getirilerek memur tanımı netleştirilmelidir.

31- Mevzuatın dağınıklığı ve karmaşıklığı yanında yapılan değişikliklerle bozulan sistem yeniden gözden geçirilmelidir.

32- Personel dağılımının dengesizliği ve aynı görevi yürüten personel arasındaki statü farklılıkları sona erdirilmeli, özellikle de aynı görevin, memur, sözleşmeli personel ve işçilere yaptırılmasının önüne geçilmelidir.

33- Kurumsal düzenlemelerle genel sistemin dışına çıkma eğilimini engelleyecek sistem geliştirilmelidir.

34- İstisnai istihdam biçimi olan sözleşmeli personel uygulamasının yeniden gözden geçirilerek mümkünse sonlandırılması yoksa ıslah edilmesi sağlanmalıdır.

35- Memur güvencesinin sınırları yeniden tespit edilerek ağır suçlar işleyenlerin zamanaşımı nedeniyle görevde kalmalarının önüne geçilmelidir.

36- Memurlara grev yasağının olmasına rağmen fiili grevi önleyecek kanuni düzenlemelerin yapılmamasından kaynaklanan duruma çözüm üretilmelidir.

37- Personel sistemini, verimliliğe bağlamaya çalışan düzenlemelerin başarılı olamayışı ve verimlilik unsuru olarak düşünülen maaş kalemlerinin sabit hale getirilmesine çözüm üretilmelidir.

38- Görevde yükselme eğitim ve sınavlarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçecek sistem oluşturulmalı ve kamuda olmazsa olmaz eğitimler yerine gereksiz ve eğlenceli eğitimlerin önüne geçilmelidir.

39- Kamu yönetiminde şeffaflığı sağlayacak ve nepotizm yapılmasını engelleyecek ve yapanları cezalandıracak kanuni düzenlemeler oluşturularak Etik Kurul’un nepotizmi engelleyecek yeterli alt yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır.

40- Öğretim elemanlarının ücretleri ve çalışma esasları gözden geçirilerek demode olan mevzuatın modern bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır."