Politika

Yeni Şafak yazarı: Erdoğan, etrafına çöreklenen İran lobicisi beslemelere prim vermemeli

"Kurtlarla dans eden Türkiye'nin tuzağa düşmemesi gerekiyor"

15 Şubat 2016 12:45

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye’de derin bir İran lobisi olduğunu söyleyerek, “Bu lobi Erdoğan'ın ve hükümetin etrafına çöreklenmeye, Erdoğan'ı ve hükümeti etkisi altına almaya çalışıyor. Erdoğan'ın bu 'besleme tipler'e, şebekelere asla prim vermemesi, bunları etrafına yaklaştırmaması, sızanları da derhal ve gecikmeden etrafından uzaklaştırması gerekiyor!” dedi. İran’ın Suriye, Yemen ve Lübnan’daki etkisini vurgulayan Kaplan, "Irak ve Suriye'deki savaşın asıl amacı İran'ın önünü açmak. Aynı zamanda amaç bin yıldır Müslümanların dünya tarihini yapmasını mümkün kılan Ehl-i Sünnet Omurga üzerinden bizim kurduğumuz akîdevî, fikrî ve siyasî düzeni çökertmek” ifadesini kullandı. 

Kaplan’ın Yeni Şafak’ta “Türkiye’nin kurtlarla dansı!” başlığıyla bugün (15.02.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Şunu iyi bilelim: Küresel sistem, Ortadoğu'daki Arapları paramparça etti yüzyıldır.

Önümüzdeki yüzyıl içinde de önce Kürtleri, sonra da Türkleri paramparça edecek.

Proje bu.

Yüzyıllık büyük oyun: binyıllık Ehl-İ Sünnet Omurga'yı çökertmek!

İlkin, muhtemelen, Batılıların güdümünde, ikinci İsrail (çıbanbaşı) olacak, bölgeyi karıştırmakta kullanılacak sözümona “bağımsız” bir Kürt devleti kurulacak; sonra bu Kürt devletini parçalanacak; böylelikle daha rahat kullanılacak; hatta gerekirse bu Kürt devletçikleri birbirine kırdırılacak.

Ve 25 ilâ 30 yıl zarfında ise Türkiye'yi parçalamak için yoğunlaştıracak bütün enerjisini ve stratejilerini Batılılar.

Ama İran'a dokunmayacak! Aksine 25 yıl önce “devrim ihraç ediyor!” diye -hedef saptırarak- suçladığı İran'ı bölgenin en güçlü gücü hâline getirecek.

Peki, küresel sistemin Arapları, Kürtleri ve Türkleri paramparça ederken, İran'ın önünü alabildiğine açmasının sırrı ne, öyleyse?

Küresel sistem, önce Irak'ı, ardından Suriye'yi iç savaşın eşiğine sürükledi, bu iki “yapay ülke”yi parçaladı.

Amaç, İran'ın önünü açmak ve bin yıldır Müslümanların dünya tarihini yapmasını mümkün kılan Ehl-i Sünnet Omurga üzerinden bizim kurduğumuz akîdevî, fikrî ve siyasî düzeni çökertmek!

Küresel sistemin yüzyıllık projesi, bu projenin beyni İngilizlerin yüzyıllık büyük oyunu, bizim Selçuklu'yla kurduğumuz, Osmanlı'yla koruduğumuz bin yıllık Ehl-i Sünnet Omurga'yı yerle bir etmek, İran üzerinden Şia'yı Arap Yarımadası'na, Türk cumhuriyetlerine ve Kuzey Afrika'ya hâkim olacak, çeki düzen verecek bir konuma getirmek!

Yüzyıllık büyük oyun bu! Binyıllık düzeni yıkmak!

İki büyük engel: İhvan ve Türkiye

Bunun önünde iki büyük engel var: İhvan ve Türkiye.

O yüzden önce İhvan'a büyük darbe vuruldu; sadece Mısır'da değil bütün Arap dünyasında. İhvan, Arap dünyasında, selefîler / Vehhabîler gibi İngiliz güdümüne girdirilemedi! O yüzden Arap Son/Baharı tezgâhıyla büyük darbe yedi.

Şimdi sırada asıl hedef var: Türkiye!

Türkiye'nin etrafının ateş çemberine çevrilmesinin nedeni, Ehl-i Sünnet Omurga'yı, dün, bin yıl önce kuran ve koruyan yegâne güç olmamız ve bu gücümüzü yeniden hayata geçirmekten başka seçeneğimizin olmaması yakıcı gerçeği!

İran'ın önü açılıyor...

O yüzden küresel sistem, sistemin lordları 5+1 ülkeleri, İran'la art arda stratejik anlaşmalar yapıyor, Bölgede Kürtlerle birlikte yalnızca İran'ın önünü açıyor!

Ve bütün bu tezgâha mezhep çatışması süsü vermeye, bunun için de DAEŞ gibi kukla örgütleri İran'ın önünü açacak şekilde kışkırtmaya ve konumlandırmaya çalışıyor!

Ve Türkiye'yi içerden ve dışardan şebek-e-leri üzerinden kuşatıyor.

Türkiye'nin bu zorlu süreçte büyük hata yapma lüksü yok!

Televizyonlarda da defalarca gösterdim ve uyardım ilgili herkesi/mi: Dünyayı yöneten kremayı yönlendiren, dünyanın elitlerine hitap eden Newsweek, The Economist ve TIME dergileri özellikle son aylarda bu konuda dikkat çekici yayınlar yapıyorlar.

TIME dergisinin önceki ay yayımlanan sayılarından birinde İran kapağa taşınmış ve “2025 İran” kapağıyla yayımlanmıştı. Kapak başlığının altında aynen şu cümle yer almıştı:

“İran'ın gelecek 10 yılı dünyanın geleceğini nasıl değiştirecek! / How it's next decade will change the world!”

Yıllardır -neredeyse tek başına- “Ehl-i Sünnet Omurga çökertiliyor!”, diye haykırıyorum ama mezhebî analiz yapmakla itham ediliyorum.

Türkiye'deki derin İran lobisi temizlenmeli!

Türkiye'de derin bir İran lobisi var ve bu lobi Erdoğan'ın ve hükümetin etrafına çöreklenmeye, Erdoğan'ı ve hükümeti etkisi altına almaya çalışıyor.

Buradan uyarıyorum: Erdoğan'ın bu “besleme tipler”e, şebekelere aslâ prim vermemesi, bunları etrafına yaklaştırmaması, sızanları da derhal ve gecikmeden etrafından uzaklaştırması gerekiyor!

Tıpkı İran gibi çok iyi takiyye yapmasını beceriyor bu kişiler: Bir yandan mezhep çatışmasına dikkat çekiyorlar ama öte yandan da mezhepsizliği yaymaya çalışıyorlar!

İran da bir yandan “vahdet” çağrıları yapıyor ama öte yandan da Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de tam anlamıyla vahşet yapıyor.

İran'ın Suriye'de 48 generali öldürülmüş! Ne kadar ürkütücü bir durum bu, değil mi? Demek ki, İran ordusu fiilen kıyasıya savaş veriyor Suriye'de.

Yakıcı soru şu burada: İran ordusu, kim için, ne için ve kime karşı savaşıyor Suriye'de?

Suriye'yi kontrol eden bölgeyi kontrol eder!

Suriye'nin alacağı şekil, hem bölgenin kaderini hem de dünyanın güç dengelerini değiştirecek.

Suriye, herhangi bir yer değil: Dünya coğrafyasındaki bir kaç kritik tampon bölgeden biri.

Suriye üzerinde kontrolü sağlayan, beş stratejik alanı kontrol etmeyi başarır:

1-Arabistan Yarımadası'nı kontrol altına alır.

2-Doğal gaz, özellikle de petrol yatakları üzerindeki hâkimiyetini pekiştirir.

3-Bölgedeki etnik, kabîlevî ve en önemlisi de mezhebî sınırları çizer: İslâm dünyasının kaderini “belirler”.

4-Akdeniz'e açılır ve oradan Kuzey Afrika, Balkanlar ve Arap dünyasını şekillendirecek konuma ulaşır.

5-Kızıldeniz'e açılan kapıyı kontrol eder, Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu'na kadar uzanan koridoru eline geçirir.

Türkiye'nin derin stratejik tahliller yapması, büyük hata yapmaması ve tuzağı düşmemesi gerekiyor, vesselam. Türkiye, kurtlarla dans ediyor çünkü!