Yaşam

YARSAV Başkanı Eminağaoğlu hakkındaki iddia düştü

"Gülhane Askerî Tıp Akademisi sağlık kurulunca, yeniden yapılan muayene sonucunda düzenlenen sağlık kurulu raporu ile 1988 yılında verilen rapordaki tanı ve karar aynen teyit edilmiştir

16 Eylül 2008 03:00

Milli Savunma Bakanlığı, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun "Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Kurulu’nca yeniden yapılan muayene sonucunda düzenlenen Sağlık Kurulu raporu ile 1988 yılında verilen rapordaki tanı ve kararın aynen teyit edildiğini" açıkladı.

 

Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, YARSAV Başkanı Eminağaoğlu hakkında, 600 yataklı Etimesgut Hava Hastanesi Sağlık Kurulu’nca düzenlenen 23 Aralık 1988 tarihli ve 1110 sayılı "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı raporla ilgili iddialar üzerine, bakanlık tarafından inceleme başlatıldığı anımsatılarak şu hususlara yer verdi:

 

"Milli Savunma Bakanlığı resmi kayıtlarında söz konusu sağlık raporu da dâhil, Eminağaoğlu ile ilgili mevcut evrakın asılları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, anılan raporun, hiçbir şüphe ve tereddüde yer kalmayacak şekilde doğru ve mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir. Ancak, Eminağaoğlu'nun 02 Eylül 2008'de yeniden muayeneye sevk edilmesini içeren yazılı talebi, bakanlık tarafından değerlendirilmiş ve bu talep yerinde görülerek, 9 Eylül 2008'de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en üst sağlık kuruluşu olan Gülhane Askerî Tıp Akademisi’ne yeniden muayene için sevk edilmiştir.

 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Kurulu’nca, yeniden yapılan muayene sonucunda düzenlenen 15 Eylül 2008 tarihli ve 772 sayılı Sağlık Kurulu raporu ile 1988 yılında verilen rapordaki tanı ve karar aynen teyit edilmiştir.

 

Millî Savunma Bakanlığına intikal eden rapor, 16 Eylül 2008 tarihinde Bakanlığımızca da onaylanmıştır. Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun askerlik hizmeti ile ilgili olarak, Bakanlığımızca başka bir işleme ihtiyaç duyulmamaktadır."