Yaşam

Yargıtay, Gsm operatörünü haksız buldu

Cep telefonu operatörlerinin abonelerine sunduğu içerik hizmetleriyle vatandaşları mağdur etmesine yargı 'dur' dedi.

24 Ocak 2010 02:00

T24 - Cep telefonu operatörlerinin abonelerine sunduğu içerik hizmetleriyle vatandaşları mağdur etmesine yargı 'dur' dedi.


Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, GSM şirketinin vatandaştan habersiz mesaj içerikli oyunlar göndererek haksız olarak para tahsil ettiği gerekçesiyle tazminat ödemesini onadı. Emsal niteliği taşıyan bu kararla birlikte artık GSM operatörleri abonelerinden haksız kazanç elde edemeyecek.

Cep telefonu operatörlerinin abonelerine sunduğu içerik hizmetleri vatandaşları mağdur ediyor. Abone olmadığı halde aboneymiş gibi gösterilerek vatandaşlardan her ay binlerce TL para alınıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan Yasin Sert adlı polis memuru, cep telefonu operatörünü mahkemeye vererek kendisinden haksız yere alınan parayı geri almayı başardı.

Yasin Sert, fatura ayrıntısında yurtiçi kullanım; içerik servisleri olarak 'logizma' şirketi tarafından gönderilen mesajlar ve iletiler ile cep telefonu üzerinden internete bağlanarak ücretlendirildiği ve faturanın büyük bir çoğunluğunun bundan kaynaklandığını tespit etti.

Daha sonra Sert, içerik hizmetlerinden dolayı gelen yüksek değerli faturalar uygulamasından kaynaklanan haksızlıktan doğan maddi zararın tanzim edilmesi amacıyla Ankara 1. Tüketici Mahkemesi'ne GSM firması hakkında dava açtı.

Bilirkişi raporunda, davacının içerik hizmet bedellerinin iadesine ilişkin talebinde haklı bulunduğu bu nedenle de hesaplanan bin 531 YTL'nin davacı tüketiciye faiziyle iade edilmesi gerektiğine karar verildi.

Bir yıl süren davada, cep telefonu operatörü içerik hizmetlerini kesmek yerine para almaya devam etti. Sert, avukat tutmazken GSM operatörü kendini 3 avukatla savundu. Firmanın avukatları, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek davanın reddini istedi.

Yasin Sert ise GSM´in yan adına, telefon numaralarını rızası veya onayı olmaksızın bahsi geçen firmalara aralarında bulunan sözleşme gereğince verdiğini ve talebi olmaksızın bu firmaların telefonu kanalı ile hizmet vermesine ve hizmetlerin faturasına yansıyan ücretlendirmesine neden olduğunu söyledi.

GSM operatörünün sözü edilen firmalar arasında imzalanmış sözleşmeleri bulunduğunu savunan Sert, bu sözleşmelerde davalı şirket diğer bahsi geçen şirketlerin hattına ulaşmasını sağlamakta numara bilgilerini verdiğini belirterek bu şirketlerin de faturaya yansıyan ücretler karşılığında belli bir payda aralarında paylaşımını sağladığını kaydetti.

Sert, bunun tüketicinin daha fazla ve haksız kazanç elde edilmek amacı ile kandırılmasından başka bir şey olmadığını vurguladı.

Ankara 1. Tüketici Mahkemesi de 1.531,72 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından fazlaya ilişkin taleplerinin reddine, davacı Yasin Sert ile davalı vekilinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde yargıtay yolu açık olmak üzere karar verdi.

GSM operatörü temyiz için konuyu yargıtaya taşıdı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına, aşağıda dökümü yazılı 61.70 TL, kalan harcın temyiz edenden alınmasına" oy birliğiyle karar verdi.