Kültür-Sanat

Yapı Kredi’den 7 kitap

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) – Yapı Kredi Yayınları yedi kitap birden çıkardı

23 Ağustos 2017 17:13

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) – Yapı Kredi Yayınları yedi kitap birden çıkardı. Kitaplar, tarih, edebiyat, müzik, dilbilim gibi farklı dallarda yayımlandı.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkarılan kitaplan şunlar:
Avrupa’nın Katli (1918-1939) Siyasi bir Tarih
Ünlü tarihçi Howard M. Sachar, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Avrupa’nın Katli’nde, Avrupa’da 1918-1939 yılları arasında ve sonrasında gerçekleşen siyasi suikastları ele alarak, 20. yüzyıl Avrupası’nın trajedisini yaratıcı ve sürükleyici bir dille anlatıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı önemli isimlerin büyük sıkıntılarla dolu bir dönem olan Birinci Dünya Savaşı sonrasında maruz kaldıkları korkunç ölümleri araştırarak çok daha geniş bir tarihi gözler önüne seriyor: Avrupa uygarlığının ahlaki ve siyasi çöküşü ve İkinci Dünya Savaşı’na sürüklenmesi. 
Çarpıcı bir üslup
Sachar, Almanya’da birbirini izleyen ve nihayetinde Weimar Cumhuriyeti’nin çökmesine ve Hitler’in iktidara gelmesine zemin hazırlayan Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Matthias Erzberger ve Walther Rathenau suikastlarının izini sürüyor. İtalya, Avusturya, Doğu Avrupa’da kurulan ardıl devletler ve Fransa’daki siyasi kırılganlık üzerine yapılan bu araştırma, Eski Dünya’nın ölümcül zayıflıklarını yürek burkan fakat bir o kadar da merak uyandıran bir şekilde ortaya koyuyor. 
Avrupa’yı biçimlendiren suikastların izinde
Kitapta ayrıntılarıyla ele alınan siyasi cinayetler, aynı zamanda savaş sonrası Avrupası’nın siyasi ve ahlaki liderlerinin “gurur kulesi”ne nasıl “ölümcül bir darbe” indiğinin de göstergesi. Gözünü kin bürümüş hükümetlerin ve yasadışı grupların siyasi, ulusal ve “ırksal” düşmanlarını fiziksel olarak ortadan kaldırma amacı güttükleri bu dönem,  arka planında anayasaların ve barış antlaşmalarının bulunduğu ve milliyetçi veya etnik çekişmeler açısından da son derece sıradışı bir dönem.  
Kitabın omurgasını oluşturan Sacher’ın ele aldığı suikastların hedefleri arasında krallar ve sıradan kişiler, siviller ve askerler, erler ve üst düzey komutanlar, siyasi ayakçılar ve parti genel başkanları, işadamları ve akademisyenler, gazeteciler ve edebiyatçılar ve nihayet kurbanların eşleri ve çocukları dahil tüm aile fertleri yer alıyor.
Zweig’ların ölümü
Kitabın son bölümünde ise Stefan ve Lotte Zweig’ın birlikte ölümlerine giden yolda yaşadıkları ayrıntılarıyla ele alınırken, bu  bölüm hem Sacher’ın Avrupa genelinde oluşan yeni tablo hem de bizzat Eski Dünya’nın katledilişi için düşündürücü bir metafor işlevi görüyor. 
Avrupa’nın Katli (1918-1939)
Siyasi bir Tarih
Howard M. Sachar
Çeviren: Erdem Gökyaran
432 Sayfa, 38 TL

İza’nın Şarkısı
Iza, babası ölünce yalnız kalan annesini yanına almak ister. Doktor kızıyla gurur duyan yaşlı kadın, sürdürdüğü taşra hayatını, anılarını, alışkanlıklarını, bir anlamda kimliğini bırakıp başkente taşınır. Ne yazık ki, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, savaş sonrasında büyük bir hızla değişen Macar toplumunda, yalnızlık ve kuşak çatışması anlamına gelmektedir bu. 
Szabó, ilk kez 1963 yılında yayımlanan romanında, insani değerlere en bağlı, en idealist kişilerin bile yakınlarını anlamakta nasıl yetersiz kalabileceğini, insan ilişkilerine sızan empati yoksunluğunu anlatıyor. 
“Magda Szabó’yu keşfettiyseniz altın bir balık yakaladınız demektir. Yazmakta olduğu bütün kitapları alın, ileride yazacaklarını da.” 
- Hermann Hesse
Iza’nın Şarkısı
Yazar: Magda Szabó
Çeviren: Hakan Tansel
Sayfa: 224, Fiyat: 20 TL 
YKY Edebiyat / Dünya Roman

Zan
70’li yılların tekinsizliğinden filizlenen “eli kanlı” bir büyüme hikâyesi. 
Siyasi gerginliğin had safhada hissedildiği, kutuplaşmanın keskin olduğu bir Türkiye. Nüfuzlu bir ailenin üniversite çağındaki oğlu İrfan, aşkın dönüştürücü gücüne kapılarak bilmediği sulara yelken açar. Kendisini ispat etmek için çıktığı yolda Ankara, Akçakoca, İstanbul üçgeninde sürüklenen İrfan’ın cüretkârlığının bir sınırı yoktur. 
Atmosfer yaratmaktaki ustalığıyla dikkat çeken Hasan Gören, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ilk romanı Zan’da sürükleyici bir dille kotardığı iç burkan bir hikâye anlatıyor. 
Sıraladığımız dört olasılığın ikisinde İrfan ölü, birinde katil, diğerinde ise yaşıyor ve suçsuz. Şimdi, ölme, katil olma ve suçsuz kalma durumlarını İrfan’ın tercihlerine göre değerlendirecek olursak, o kendisi için en kötüsü olan ölümden kaçınmaya çalışmış, en iyi durum olan suçsuz kalmayı ise başaramamıştır. Peki nasıl yapabilirdi bunu?
Zan
Yazar: Hasan Gören
Sayfa: 200, Fiyat: 16 TL
YKY Edebiyat  / Türk Roman

Küçük muharrir
Küçük Muharrir elle yazılıp yakın çevreye okutulmuş bir öğrenci gazetesinin adı. Aynı zamanda Behçet Necatigil’in çocukluk yıllarında kullandığı takma adlardan biri. Birkaç yıl sonra, Akşam gazetesinin “Çocuk Dünyası” sayfasında da görülecektir “Küçük Muharrir” imzasıyla.
Kastamonu’da ilkokul yıllarında başlayıp İstanbul’da Kabataş Lisesi’nde devam eden bu heveslerin kısa sürede bir edebiyatçının ayak seslerine dönüşeceğini dikkatli okur kolayca tahmin edecektir.
Behçet Necatigil’in elli yılı aşkın yazı hayatında çocukluktan itibaren bir tutarlılık vardır: Yazmak, yazıda ısrar etmek, yazıya emek vermek, yazmayı ciddiye almak... Dolayısıyla, Yapı Kredi Yayınları tarafından Küçük Muharrir adıyla kitaplaşan bu çalışmalara bir büyük şairin dünyasına açılan ilk pencereler diye bakılabilir.
Küçük Muharrir
Çocukluk ve Gençlik Yazıları
Yazar: Behçet Necatigil
Hazırlayan: Şaban Özdemir
Sayfa: 256, Fiyat: 24 TL 
YKY Edebiyat / Anı

Küçük Mitologya Sözlüğü
İlk baskısı 1957 yılında yapılan “Küçük Mitologya Sözlüğü”, Behçet Necatigil tarafından, başta İlyada ve Odysseia olmak üzere, Yunan ve Latin klasiklerinde geçen Eski Yunan efsaneleri ve bu efsanelerle ilgili adların ve olayların özetlenmesi, hatırlanması ve aralarındaki bağlantıların gösterilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
Mitolojiyle ilgili az sayıda kaynağa ulaşılabilen bir dönemde Yapı Kredi Yayınları tarafından tekrar basılan sözlük, bugün de değerini korumakta ve mitolojinin zengin dünyasına Behçet Necatigil’in kaleminden farklı bir ilk adım atılmasını sağlamaktadır.
Küçük Mitologya Sözlüğü
Yazar: Behçet Necatigil
Editör: Derya Önder
Sayfa: 156, Fiyat: 14 TL 
YKY Edebiyat  / Mitoloji / Sözlük

Mitologya
Behçet Necatigil’in Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Mitologya” kitabı, mitolojiyle ilgili genel kitaplardan farklı olarak soru-cevap şeklinde hazırlanmış. Sadece Yunan ve Latin mitologyasının temel niteliklerini ve iç bağlantılarını ortaya koymakla kalmayan kitap, aynı zamanda Türk edebiyatının mitolojiyle ilişkisini de sergiliyor.
Yine Behçet Necatigil’in hazırladığı Küçük Mitologya Sözlüğü ile birbirini tamamlar nitelikteki Mitologya kitabı, gerek Yunan ve Latin tanrılarının temel özellikleri ve karşılaştırılmaları, gerek farklı mitologyaların benzerlik ve farklılıkları, gerekse anlamayı ve akılda tutmayı kolaylaştırıcı tematik kategorilendirmelerle mitolojiye ilgi duyan okurlara rehberlik etme işlevini sürdürüyor.
Mitologya
Yazar: Behçet Necatigil
Editör: Derya Önder
Sayfa: 148, Fiyat: 14 TL 
YKY Edebiyat  / Mitoloji


Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıkî Makamları
Kantemiroğlu (1673-1723) ve Edvâr’ının Sıra Dışı Müzikal Serüveni
‘‘Kantemiroğlu adıyla bildiğimiz Boğdan Prensi Demetrius Cantemir’in (1673-1723) ömrünün toplam olarak yirmi iki yılını geçirdiği İstanbul’da büyük bir ihtimalle son şeklini 1703 ve 1710 yılları arasında verdiği ve ‘Kantemiroğlu edvârı’ diye adlandırageldiğimiz Kitabu‘ilmi’l-mûsıki ‘alâ vechi’l-hurûfât adlı eseri geleneksel Osmanlı/Türk musıkisi tarihinin en önemli metinlerinden biridir. 
Bir tarihçi açısından bakıldığında musıki geleneğimizin on yedinci yüzyılı en ilginç fakat eldeki tarihî belge ve bilgi azlığı dolayısıyla da incelenmesi en zor yüzyılıdır. Dönemin musıki kaynaklarının belki en önemlisi olan Kantemiroğlu edvârını öncelikle bir somut bilgi kaynağı, geleneksel Osmanlı/Türk musıkisinin oluşum dönemine ait bir tarihî belge sıfatıyla değerlendirebilmek önem taşıyor.’’ 
Cem Behar, Kantemiroğlu’nu merkeze alan Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıkî Makamları isimli kitabıyla Türk musıki tarihine dair özgün çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.
Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıkî Makamlar
Kantemiroğlu (1673-1723) ve Edvâr’ının sıradışı müzikal serüveni
Yazar: Cem Behar
Editör: Yücel Demirel
Sayfa: 340, Fiyat: 36 TL 
YKY Sanat / Tarih / Sanat


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir