Dünya

VATİKAN: AGRESİF LAİKLİK DİNİ DIŞLIYOR VATİKAN (A.A)

29 Aralık 2010 20:03

-VATİKAN: AGRESİF LAİKLİK DİNİ DIŞLIYOR VATİKAN (A.A) - 29.12.2010 - Vatikan, "agresif laikliğin" özellikle Avrupa'da dini kamusal yaşamdan dışlamaya çalıştığını savundu. Vatikan Basın Bürosu Müdürü Peder Federico Lombardi, İtalya'daki günlük yayın organlarından Secolo XIX gazetesine verdiği demeçte, "hoşgörüsüzlükle dikkati çeken köktencilik akımının sadece büyük dinlerin bağlıları arasında değil, laiklik anlayışının savunucuları arasında da yaygın olduğunu" belirtti. "Agresif laiklik, laik köktencilik, özellikle Avrupa'da dini kamusal yaşamdan dışlamaya çalışıyor. Din, özel yaşama ait bir mesele haline getirilmek isteniyor" diyen Vatikan Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son yıllarda her şeyden önce İslam ve Hinduizm gibi büyük dinlerin bünyesinde dinlerarası gerilime neden olan köktenci akımlar var. Dünyanın diğer yanında ise bundan tümüyle bağımsız sayılamayacak farklı bir dinamik söz konusu: Dine hiç güvenmeyen bir laiklik anlayışı, dinin topluma müspet katkısını değerlendirmek yerine dini kamusal yaşamdan tümüyle dışlama gayreti içerisindedir." Lombardi'nin Hristiyanlık bünyesindeki köktenci akımlara sadece Protestanlık çatısı altında evangelizm gibi hareketlerde rastlandığını iddia etmesi dikkati çekti. Katolikler arasında köktenci grupların olmadığı imasında bulunan Lombardi, "Bu tür eğilimlere, evangelist menşeli akımlar ve fırkalar arasında da rastlanıyor. Onların var olabilmek için ısrarlı bir yayılmacılık peşinde koşmaları olumsuz tepkilere neden oluyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde köktenci nitelikteki bu tür Hristiyan grupların tavırlarının Hristiyanlığın oradaki imajında belirleyici olması, Katolik piskoposları da zor duruma sokuyor" dedi. Vatikan Sözcüsü Lombardi, Batıdaki "agresif laiklik" yanlıları ile geleneksel dinlerin müntesipleri arasında yaygın olduğunu ileri sürdüğü köktenci akımları, "Hristiyanlık aleyhtarı hoşgörüsüzlüğün kaynağı" diye niteledi.

ETİKETLER

haber