Politika

Vatanı sattırmam abi!

Yabancıya mülk satışının önünü açacak tasarının 2. maddesi muhalefetin tepkisi nedeniyle komisyona geri çekildi. Görüşmeler pazartesi gününe kaldı

13 Haziran 2008 03:00

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında yasak hale gelen yabancıya mülk satışının önünü açacak yasa TBMM Genel Kurulu’nda dün de kabul edilemedi. 4 maddelik tasarının son maddesi görüşülürken, birleşime verilen ara sonrasında komisyon üyeleri yerlerini almayınca tasarının tümü oylanamadı.
Adalet Komisyonu da tasarının 2. maddesini muhalefetin tepkisi nedeniyle komisyona geri çekti. Türkiye’de kurulu yabancı şirketlerin de taşınmaz edinebilmesine ilişkin AKP önergesinin pazartesi günü yapılacak komisyon toplantısında tasarıya monte edileceği belirtiliyor.

Önerge geri çekildi ama...
Yabancılara, imarlı alanların yüzde 10’una kadar mülk satılabilmesini düzenleyen Tapu Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine TBMM Genel Kurulu’nda dün de devam edildi. AKP’nin verdiği bir önergeyle, Anayasa Mahkemesi’nin, yabancı yatırımcıların taşınmaz edimini düzenleyen maddesini iptal kararı doğrultusunda düzenlemeye gidilmek istendi.
Yabancı yatırımcıların, Türkiye’de kurdukları veya katıldıkları tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere, taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilmesini ve kullanabilmesini öngören önergeye, CHP ve MHP milletvekilleri karşı çıktı.
İtirazlar nedeniyle, birleşime verilen kısa bir aranın ardından TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Hakkı Köylü, önergeyi geri çektiklerini duyurdu.
Köylü, görüşmeler sürerken tasarının, yabancılara satılabilecek alanların 3 ay içinde belirlenmesini sağlayacak 2. maddesini komisyona geri çektiklerini bildirdi.
Toplam 4 maddeden oluşan tasarının 3. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verildi. Ara sonrasında komisyon üyeleri ve ilgili bakan yerlerini almadıkları için tasarının görüşmeleri ertelenmiş oldu. Adalet Komisyonu pazartesi günü tasarının 2. maddesini yeniden görüşme kararı aldı. Bu görüşmede geri çekilen söz konusu önergenin maddeye ekleneceği belirtiliyor.

Şahin’den Atatürk örneği
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin CHP ve MHP’nin eleştirileri üzerine, yabancıların Türkiye’de mülk edinmesinin 1934’te başladığını, o dönemde yabancılar 300 dönüme kadar mülk alabilirken, şimdi sadece 25 dönüme kadar mülk alabildiklerini dile getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal’ın, “Vatan topraklarını satanları büyük bir azap beklemektedir” sözünden üzüntü duyduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:
“O zaman, 1934’te başlayan bu uygulamayı yapanlar şimdi büyük bir azap içerisindeler mi? Böyle bir şey söyleyebilir misiniz? O sırada Cumhurbaşkanlığı makamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk oturuyordu. Başbakan rahmetli İsmet İnönü. Yani bunlar, vatan topraklarını satan, büyük bir azap içerisinde olan kimseler midir, böyle mi değerlendireceğiz?”