Gündem

Ücretsiz izin ve sosyal medyaya sansür içeren paketin 5 maddesi kabul edildi

23 Temmuz 2020 09:41

Ücretsiz izin süresinin uzatılmasını ve patronlara yeni destekleri içeren “istihdam paketi”nin 5 maddeden oluşan birinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlandı. Dün gerçekleştirilen oturumda paketin 5 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi. Kanun teklifinin 5 maddeden oluşan birinci bölümünün tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşime ara verdi. Akar, ara sonrasında Komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Pakette neler var?

Kabul edilen maddelere göre TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.

Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenlerin sosyal ve mali hakları emsalleri ile eşitlenecek.
Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.

Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edilecek. Buna göre, özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek. Düzenleme kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan düzenleme kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

Kovid-19 salgını gerekçesiyle ücretsiz izin uygulamasının 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi fesih engelinin istisnaları arasına ekleniyor.