Bilim / Teknoloji

Türkiye ve dünyada internet ile sosyal medya verileri ne söylüyor?

PwC Küresel Eğlence ve Medya Sektörü'ne Bakış 2012-2016 Raporu'nu yayınladı

17 Temmuz 2012 19:22

Ahmet Küçük

 

Dünyaca ünlü PricewaterhouseCoopers denetim ve danışmanlık şirketinin (PwC), Türkiye ve dünyada internet kullanımı üzerine yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya geçirilen sürelerde Türkiye ortalama ayda 10,2 saatle 4. sırada yer alırken, İsrail 11,1 saatle birinci oldu.

PwC Küresel Eğlence ve Medya Sektörü'ne Bakış 2012-2016 Raporu’nu yayınladı.

PwC'nin "Küresel Eğlence ve Medya Sektörü'ne Bakış 2012-2016" raporuna göre, Türkiye’de son yıllarda çift basamaklı büyüme oranları yakalayan eğlence ve medya sektörünün aynı trendi devam ettirmesi düşünülüyor. 2011 yılında Türkiye’de 10 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşan eğlence ve medya sektörünün 2012 yılında 11,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.  Sektörün önümüzdeki 5 yılda ise  yıllık ortalama yüzde 9,8 büyüme ile 2016 yılında yaklaşık 16,1 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Murat Çolakoğlu rapor sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Sosyal medya kullanımı ile raporda öne çıkan Türkiye’de eğlence ve medya sektörü 2008 yılındaki küresel krizle birlikte 2009 yılında yavaşlama gösterse de 2010 yılında toparlanarak büyüme trendine girdi. Akıllı telefon penetrasyonu Türkiye’de yüzde 24 düzeyinde, paralel bir şekilde mobil internet penetrasyonu da 2010 yılında yüzde 1,6 iken 2011’e büyük bir sıçrama ile yüzde 25,6’ya yükseldi. Akıllı cihazların kullanımının ve mobil internet kullanıcılarının sayısındaki artışın desteklediği bu büyüme trendinin önümüzdeki 5 yılda da devam etmesini öngörüyoruz.”

 

PwC raporunda Türkiye

 

PwC raporuna göre, Türkiye’de son yıllarda çift basamaklı büyüme oranları yakalayan eğlence ve medya sektörünün aynı trendi devam ettirmesi bekleniyor. 2008 yılındaki küresel krizin adından 2009 yılında yavaşlayan eğlence ve medya sektöründe 2010’da toparlanarak büyüme trendine girdi. 2011 yılında Türkiye’de yaklaşık 10 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşan sektörün, 2012’de 11,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sektörün önümüzdeki 5 yılda yıllık ortalama yüzde 9,8 büyüme ile 2016 yılında yaklaşık 16,1 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

 

Türkiye internet erişiminde dünya ortalamasını geride bırakacak

 

İnternet erişimi alanında Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında olacak. 2011 yılında 3 kattan daha fazla büyüyerek 4,6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan internet erişimi piyasasının yıllık ortalama yüzde 5’lik büyüme ile 2016’da 7,5 milyar doları yakalaması öngörülüyor. İnternet erişimindeki bu hızlı artışın nedeni akıllı cihaz/telefon kullanımının ve mobil bağlantıların arması oldu. Mobil internet erişimi 2010 yılında 212 milyon dolar düzeyindeyken 2011 yılında bu rakam 3 milyar 382 milyon dolara kadar yükseldi. Türkiye’de internet erişiminin bundan sonraki yıllık yüzde 11 düzeyindeki büyüme ile 2016 yılında 5,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Reklamcılık pazarının ise 2016 yılına kadar ortalama yüzde 13’e yaklaşan büyüme sergilemesi bekleniyor. 2011 yılında yaklaşık 2,84 milyar dolar olan reklamcılık sektörünün 2012’de 3,23 milyar doları yakalaması ve 2016’da 5,2 milyar dolara ulaşması düşünülüyor.

 

Sosyal medyada Türkiye dünya 4.’sü

 

Bu yıl raporda sosyal medya konusunda yeni bir veriye yer verilirken kullanıcı başına sosyal medyada harcanan saatlerde Türkiye dünyada 4. sırada yer aldı. Buna göre Türkiye’de kullanıcılar her ay 10,2 saatlerini sosyal medyada geçiriyor, dünya sıralamasında birinci sırada yer alan İsrail ise ayda yaklaşık 11,1 saatini sosyal medyaya ayırıyor. İsrail’i Arjantin ve Rusya takip etti. Türkiye’den sonra sosyal medyada en uzun süre vakit geçiren ülkeler ise Şili, Filipinler, Kolombiya, Peru, Venezuela ve Kanada oldu.

 

İnternet gazeteciliği büyüyor

 

Gazete yayıncılığında ortalama yıllık yüzde 5’lik bir büyüme bekleniyor. 2011 yılında yaklaşık 1,13 milyar dolar büyüklüğe ulaşan gazete yayıncılığının 2012 yılında 1,18 milyar dolara ve 2016 yılına kadar da 1,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

İnternet erişimi hariç tüketici harcamaları 2011 yılında 2,66 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken bu rakamın 2012’de 2,77 milyar dolar olması ve yıllık ortalama yüzde 5,4’lük büyüme ile 2016 yılında 3,46 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

 

PwC raporunda dünya ne durumda?

 

Dijital reklamcılık ve tüketici formatlarına yönelik küresel eğlence ve medya harcaması 2011 yılında yüzde 17,6 oranında artarken, dijital olmayan alanlara ilişkin harcama sadece yüzde 0,6 oranında büyüdü. Toplam harcamada dijitalin payı 2011 yılındaki yüzde 28'den 2016'da yüzde 37,5'e çıkacak ve dijital harcama 2016'ya kadar toplam eğlence ve medya harcaması artışında yüzde 67'lik paya sahip olacak.

Dijital olgunluk seviyesi segment düzeyinde önemli farklılık gösteriyor. Örneğin, dijital olarak kayıtlı müzik formatlarına yönelik küresel harcama 2015 yılında fiziksel dağıtımı geçecek ve 2016'da toplam gelirlerin yüzde 55'ini oluşturacak. Online ve kablosuz video oyunlarına yönelik küresel harcama 2013 yılında konsol ve bilgisayar oyunları gelirlerini geçecek. Bunun aksine, 2011 yılındaki yüzde 3,1 seviyesine kıyasla tüketici dergilerinin dijital bileşeni 2016 yılına dek harcamaların sadece yüzde 10,4'ünü oluşturacak.

Konser ve müzik festivali piyasasındaki artış ve kaydedilmiş müzikte yaşanan daha yavaş düşüş sonucunda 2011 yılında küresel müzik harcaması uzun yılların ardından ilk kez artarak yüzde 1,3 oranında büyüdü. Dijital müzik harcamasındaki artış, toplamda kaydedilmiş müziğe yönelik küresel harcamanın en sonunda 2013 yılında artacağı anlamına geliyor.

 

Hindistan internet kullanımında en hızlı büyüyen olacak

 

Dijital harcama bakımından kilit bir itici güç olan mobil internet erişimi abonesi sayısı, gelecek beş yılda iki kattan fazla artarak 2016'ya yılına kadar 2,9 milyara ulaşacak ve bunların neredeyse 1 milyarı Çin'de bulunacak. Hindistan'da mobil internet erişimi abonesi sayısı düşük bir seviyeden başlayarak 2016 yılında yüzde 50,8'lik bileşik yıllık oranda büyüyecek, böylece Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen mobil internet piyasası olacak.

2016 yılına kadar 24,5 milyar dolarlık küresel mobil internet reklamcılığı gelirleri yıllık yüzde 36,5'lik bileşik oranda büyüyecek, bu da bu segmenti neredeyse sınıflandırılmış internet reklamcılığı piyasasının boyutuna ulaştıracak. Ancak, 2016 yılında 78,1 milyar dolara ulaşacak ücretli arama hizmeti ve 46,6 milyar dolarlık banner/görüntülü reklam segmenti piyasada aslan payını tutmaya devam edecek. Çin'in mobil internet reklamcılığı piyasası yıllık yüzde 68,4'lük bileşik oranda büyüyerek 2016'da 6,2 milyar dolara ulaşacak, bu da ABD’nin ardından  Çin'i  9,4 milyar dolarlık ölçeğe sahip dünyanın en büyük ikinci piyasası yapacak.

 

İnternet gazeteciliğinin gelişimi ABD’de duruyor

 

Gelişmiş ekonomiler ve büyüme potansiyelli ekonomilerde gazete yayıncılığı segmenti farklı eğilimler gösteriyor. ABD (2016'ya kadar yüzde 1,4'lük yıllık bileşik oranda küçülecek ve 2016’da, 2007’ye kıyasla  piyasanın yüzde 43,6 daha az değere sahip olması bekleniyor) gibi belirli ülkelerde küçülmeler devam edecek, ancak dijital altyapının daha az olgun olduğu ülkelerde güçlü büyüme kaydedilecek, örneğin Arjantin (2016'ya kadar yüzde 11,9'luk yıllık bileşik büyüme), Endonezya (yüzde 11,2) ve Hindistan (yüzde 9,6).

 

İnternet üzerinden yayın artacak

 

2011 yılında Fransa, İngiltere ve Almanya'yı geçerek ABD'nin ardından TV abonelikleri piyasasında dünyada ikinci sıraya yükseldi. Bu büyüme IPTV aboneliklerindeki yüzde 76'lık artış ile gerçekleşti. TV reklamcılığı segmentinde Rusya'daki harcama 2011 yılında yüzde 20,2'lik bir oranla ciddi büyüme kaydetti. 2016 yılına dek Rusya, EMEA bölgesindeki en büyük TV reklamcılığı piyasası olacak ve İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı geride bırakacak.

Dünya filme alınmış eğlence piyasasında streaming (internet üzerinde yayın) hizmetleri 2016 yılına kadar yüzde 21'lik yıllık bileşik büyüme oranında artarak 11 milyar dolara ulaşacak ve 2012 yılında TV aboneliği sağlayıcılarının harcama miktarını geçecek.