Yaşam

Türkiye sosyal adalette sondan birinci

Alman Bertelsmann Vakfı’nın son araştırmasına göre, sosyal adalet bir ülkenin refah düzeyine bağlı değil...

28 Ekim 2011 03:00

T24 - Alman Bertelsmann Vakfı’nın son araştırmasına göre, sosyal adalet bir ülkenin refah düzeyine bağlı değil. 31 OECD ülkesi arasında yapılan araştırmada Türkiye sosyal adalet konusunda son sırada yer alıyor.

Bertelsmann Vakfı, 31 OECD ülkesi arasında yaptığı araştırmada, söz konusu ülkelerin yoksulluğun engellenmesi, eğitime erişim imkânları, istihdam piyasası, sosyal dayanışma, ayrımcılığın önlenmesi, sağlık ve cinsiyetler arasındaki eşitlik gibi alanlarda yani sosyal adalet konusunda ne kadar güçlü olduğunu karşılaştırmalı olarak ele aldı. Araştırma sonuçlarına göre, bir ülkedeki sosyal adalet düzeyi o ülkenin refah düzeyine bağlı değil. Ayrıca, insanlara toplumda tanınan fırsatların, refah düzeyi yüksek ülkelerde bile büyük farklılıklar gösterdiği belirtildi.


ABD 27’inci sırada

Vakfın araştırması sonucu oluşturulan listede de çarpıcı sonuçlar dikkat çekti. Buna göre, dünyanın en büyük ekonomisi olarak kabul edilen ABD, sosyal adalet sıralamasında 27’inci sırada yer alıyor. Türkiye ise ABD, Yunanistan, Şili ve Meksika’nın ardından listede 31’inci yani son sırada bulunuyor.

OECD eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Bertelsmann Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Aart de Geus, “Şu anda her altı Amerikalıdan biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Öğrencilerin eğitim fırsatları, büyük ölçüde sosyal sınıflarına bağlı ve ülkenin devasa boyutlardaki borçları, gelecek nesil için büyük bir yük anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. De Geus, bu nedenle araştırmanın, sosyal adalet ve bir ülkenin piyasa ekonomisindeki kapasitesinin hiçbir şekilde karşılıklı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.


Türkiye neden son sırada?

Türkiye’nin sosyal adaletin durumu konusunda son sırada yer alması da araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri.

Araştırmanın yöneticisi Daniel Schraad-Tischler, “Türkiye, bu sıralamada, dünyanın en gelişmiş demokrasi ve piyasa ekonomisine sahip oluğu kabul edilen 30 ülkeyle karşılaştırıldı. Küresel bir sıralama olmadığı için bu son sırayı biraz göreceli olarak değerlendirmek gerek. Türkiye son yıllarda ekonomi açısından büyük ilerlemeler kaydetti. Ayrıca uluslararası açıdan kıyaslayacak olursak, büyüme rakamları açısından birçok ülkenin sadece hayal edebileceği verilere ulaştı. Ancak hepsi bu değil. Ayrımcılığın önlenmesi ya da sosyal katılım açısından hâlâ bariz zayıf noktalar var. Örneğin, OECD ülkeleri arasında yapılan kıyaslamaya göre, çocuklar arasındaki yoksulluk hâlâ çok yüksek düzeyde” değerlendirmesinde bulundu.


Kuzey Avrupa ülkeleri ilk sırada

Almanya’nın 14’üncü sırada yer aldığı listede, Kuzey Avrupa ülkelerinin sosyal adalet konusunda öne çıktıkları görülüyor. İzlanda, sosyal adaletin en gelişmiş olduğu ülke olarak 1’inci sırada yer alırken, onu diğer dört Kuzey Avrupa ülkesi izliyor.

Daniel Schraad-Tischler, Almanya’nın 14’üncü sırada yer almasının ise beklendiği kadar şaşırtıcı olmadığını söyledi. Almanya’nın aslında ön sıralarda bulunduğunu kaydeden Daniel Schraad-Tischler, “Bu konuda Kuzey Avrupa’nın, İskandinav ülkelerinin en üst sıralarda yer alması hep beklenen bir şey. Şimdi de böyle oldu” şeklinde konuştu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) toplam 34 üyesi bulunuyor.