Gündem

TÜRKİYE, BÜYÜK DAİRE'YE BAŞVURMAMAYA KARAR VERDİ ANKARA (A.A)

14 Eylül 2010 20:41

-TÜRKİYE, BÜYÜK DAİRE'YE BAŞVURMAMAYA KARAR VERDİ ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) öldürülen gazeteci yazar Hrant Dink ile ilgili başvuruda verdiği karar aleyhine Büyük Daire'ye başvurmamaya karar verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AİHM'nin, Türkiye aleyhine 2007 ve 2008 yıllarında yapılan 5 başvurunun birleştirilmesinden oluşan Dink başvurusuna ilişkin kararını bugün açıkladığı hatırlatıldı. Dink başvurusu için yapılan dostane çözüm önerisinden olumlu sonuç alınmasının mümkün olamadığının belirtildiği açıklamada, AİHM'nin kararı şöyle özetlendi: "Bugün açıklanan kararıyla, AİHM; - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) yaşam hakkına ilişkin 2. maddesinin gerek esas, gerek usul yönünden ihlal edildiğine; - AİHS'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesinin ihlal edildiğine;  - AİHS'nin etkili başvuru hakkını düzenleyen 13. maddesinin ihlal edildiğine; - Başvuranlarca öne sürülen AİHS'nin adil yargılamaya ilişkin 6. maddesi, suç ve cezaların yasallığına ilişkin 7. maddesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin 14. maddesine ilişkin iddiaların ise incelenmesine gerek olmadığına; - Ayrıca, başvuranlara toplam 105.000,- avro tazminat ödenmesine hükmetmiştir." Bakanlık açıklamasında, AİHM'nin kararı aleyhine Büyük Daire'ye başvurulmamasına karar verildiği belirtilerek, "Dink kararı hükümlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve gelecekte benzer ihlallerin tekrarının önlenmesi için mümkün olan her önlem alınacaktır" denildi.

ETİKETLER

haber