Dünya

Türki Cumhuriyetler ‘Nabucco’ belgesini imzalamadı

Prag'da yapılan toplantıya katılan Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan temsilcileri, 'Nabucco' beyannamesini imzalamadılar.

08 Mayıs 2009 03:00

Prag'da yapılan toplantıya katılan Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan temsilcileri, Türkiye'den AB ülkelerine doğalgaz taşımak amacıyla yapılması düşünülen ‘Nabucco’ boru hattı projesinin beyannamesine imza atmadılar. 

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Avrupa Birliği'nce düzenlenen `Güney Koridoru-Yeni İpek Yolu' ile ilgili zirveden sonra Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Mısır, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu tarafından ortak beyanname imzalandı.

Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan Temsilcilerinin imzalamadığı belgede, Güney Koridoru'nun Avrupa Birliği'nin mevcut enerji ve nakil hatlarına bir ilave olduğu ve diğer ülkelere de açık olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği'nin `Trans Hazar' projeleri dahil olmakla birlikte ``Güney Hattı' na da siyasi ve teknik desteğin yanı sıra finansman bakımından da yardım etmeye hazır olduğu bildirildi. Belgede, Nabucco'nun sadece üretici ve tüketici değil aynı zamanda transit ülkelerin de yararına hizmet göstereceği belirtilen beyannamede, projenin amacı 3 maddeyle özetlendi.

Buna göre, proje ilk olarak Avrupa Birliği'nin enerjiye olan ihtiyacına göre planlanacak, ikinci maddeye göre ise tarafların uluslararası sorumluluklarına uygun olarak zorunlu transit ve çevre güvenlikleri yerine getirilecek ve son olarak da anlaşmalarda ticari çıkarlar dikkate alınacak.

Beyannamede, ilgili devlet ve özel sektörlerin projenin mali kaynaklarının temin edilmesi için harekete geçirilmesinin yanı sıra teknik ve finansman yapısının bu yılın sonuna kadar hazırlanması da öngörüldü.

Projede Ermenistan'ın adı geçmedi


Belgede, bu projenin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye vasıtasıyla gerçekleşeceği belirtilerek, hem boru hatları, hem de demiryolu ulaşımı açısından Ermenistan'ın bu projenin dışında kalacağı resmi olarak açıklanmasa da fiilen görülmüş oldu.

Belgede, Nabucco'ya Hazar Havzası'nın katılımını artırmak için Kazakistan doğalgazının da Azerbaycan üzerinden Türkiye Boğazları yoluyla geçerek Avrupa Birliği ülkelerine çıkışının sağlanması istendi.

Beyannamede, Ankara'nın Nabucco ile ilgili olarak Avrupa ülkeleri ile görüşmelerini önümüzdeki ayın sonuna kadar sona erdirerek bu konuda anlaşmalar yapması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Toplantıya katılan Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan temsilcileri, beyannameyi imzalamadılar. Beyannameye, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu ve Mısır temsilcileri imza koydu. (DHA)

ETİKETLER

haber