Spor

Türk sporunda yeni dönem ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 12:55

-Türk sporunda yeni dönem ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Buğra Ersavaş - Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak ''Bağımsız Spor Federasyonları Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu'', Türk sporunda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kurulda görev yapacak isimler, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç tarafından, spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde üst düzeyde görevlerde bulunmuş kişiler arasından belirlenecek ve iki yıl için görevlendirilecek. Kurulda, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ve 4 üye olmak üzere 7 kişi bulunacak. -Tüm veriler bakana iletilecek- Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç'a bağlı olarak çalışmalarını yürütecek kurulun, belirlenen taslakta, öncelikli olarak spor federasyonlarının verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirleyerek, yıl sonu itibariyle verilen taahhütlere uyulup uyulmadığını bakana sunması öngörülüyor. Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini inceleyecek kurul, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek, hizmet ve kalite standartlarını belirleyecek. Federasyonların verdiği taahhütname ile master plan ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığını 6 ayda bir bakana rapor halinde verecek kurul, ayrıca federasyonların hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak sportif değerlendirmelerde bulunacak, hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla görevlendirilen bilirkişi veya uzmanların hazırlayacakları raporları değerlendirip, karar verebilecek. Kurul, yeterli düzeyde görülmeyen ve olağanüstü genel kurula gitmesi gerekli görülen federasyonlar hakkında da bakana rapor sunabilecek.  Yeni yapılanmayla ilgili Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın da görüşleri alındıktan sonra yönetmeliğe son hali verilecek.

ETİKETLER

haber