Politika

'Türk milleti dağa çıktığında onları zapturapt altına almak için bu yasalar çıkarılıyor'

MHP'li Özcan Yeniçeri, Güneydoğu'da özür bir yönetim kurulacağını ve Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağını öne sürdü

08 Ocak 2015 19:00

MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri, İç Güvenlik Yasası'nın 'Türk milleti'ne yönelik olduğunu belirterek, "Öcalan'ı İmralı'dan çıkaracaksınız. Buna karşı Türk milleti dağa çıkmak zorunda kalacak. Buna tepki gösterenleri zapturapt altına almak için bu yasayı getirdiniz" ifadelerini kullandı.

Alt komisyondan CHP ve MHP’nin muhalefet şerhleriyle geçen kamuoyunda “İç Güvenlik” yasası denilen Polis Vazife ve Selahiyeti Kanunu, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, İçişleri Komisyonu’nda görüşmelerine başlandı. MHP’nin tasarıya verdiği Anayasaya aykırılık önergesi iktidar oylarıyla reddedildi.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, çözüm sürecine yüklenen, yasanını baskı ve şiddet için çıkarıldığını ifade eden Yeniçeri’nin, “Yarın Türk milletini dağa çıkaracaksınız. Millet dağa çıktığında onları etkisiz bırakmak için bu yasaları çıkarıyorsunuz. Yasa, terör örgütüyle mücadele için değil, orada kurulacak ortak düzen sonrası o düzene karşı çıkacaklara karşı getiriliyor” deyince İçişleri Bakanı Efkan Ala’dan itiraz geldi.

 

 

'Bu sözleri yanlışlıkla söylediğinizi düşünüyorum'

 


Bakan Ala, Yeniçeri’ye, "Bu sözleri yanlışlıkla söylediğinizi düşünüyorum" dedi. Yeniçeri ise "Ben bir tehdit ve tehlikeye dikkat çekiyorum. Bu tepkinin dozunu şartlar belirleyecektir" yanıtı verdi.

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise, ülkenin çözüm sürecinden geçtiğini ifade eden Kaplan, Yeniçeri'nin şiddet dili kullandığını söyledi.

 

'Sapan bulundurma 2.5 yıl, ruhsatsız tabancanın cezası 1 yıl'

 

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, valilere verilen yetkilerin hukuk dışı olduğuna dikkat çekti ve tasarıyla toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının tamamen kullanılamaz hale geldiğini, silah kullanma yetkisinin genişletildiğini söyledi. “Ruhsatsız tabanca bulundurmanın cezasının 1 yıl, sapan bulundurmanın cezasının 2,5 yıl olduğunu belirterek, "Böyle orantısızlık olur mu?" dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise tasarının güvenlikle ilgili bölümlerine karşı olduklarını dile getirerek, "Konjonktüre göre yasa yaparsanız sadece Anayasa'yı ihlal etmez, ülkenin geleceğiyle oynarsınız" diye konuştu.

Belli kesimlerin sürekli Cizre’yi gündeme getirdiğini belirten Kaplan, "Bu sorun çözüldü. Artık orada hendek kazma yok. Kamu düzeni sağlandıktan sonra bazı yerlere bağlı serseri mayınlar rahat durmuyor. Özel timin içine dikkat edin Sayın Bakan. Emniyette ne hilal bıyıklı ne badem bıyıklı ne sol bıyıklı ne IŞİD sakalı istiyoruz. Devletin, halkın polisi olmak istiyorsanız, bir ideolojiyi dışa vuramazsınız" diye konuştu”

Polis Vazife Ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 43 madde. Tasarı İçişleri Bakanlığı ve valilerin yetkilerini olağanüstü genişletiyor. Tasarıya muhalefet şerhi koyan CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in altını çizdiği notlar şöyle.

Tasarı özgürlükleri ortadan kaldırmaktadır.
Anayasanın 2.maddesinde Cumhuriyetin niteliklerinde sayılan Hukuk Devleti ilkesine,
Anayasanın 6,7 ve 8. Maddelerinde tanımlanan kuvvetler ayrılığı ilkesine,
9.Maddesinde vücut bulan yargı yetkisine,
17/3 maddesinde korunan “yaşama hakkı"na,
19.Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği ilkesine,
20.Maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı ilkesine,
34.Maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına,
37.Maddesinde düzenlenen kanuni hakim güvencesi ilkesine,
49.Maddesinde güvence altına alınan çalışma hakkı ve ödevi ilkesine,
119,120 ve 121 maddelerindeki olağanüstü hal ilanı yetkisini düzenleyen ilkelerine,
138.Maddesinde vücut bulan mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırıdır.