Dünya
Deutsche Welle

Türk gençlerinin sorunu eğitim

Almanya'nın Köln kentinde ülkedeki Türk gençlerinin eğitim sorunlarıyla ilgili bir çalıştay düzenledi.

19 Haziran 2014 19:32


Almanya'da yaşayan Türk gençlerinin eğitim, işsizlik gibi sorunları olduğu biliniyor. Bu sorunların çözümüne yönelik gerek Alman tarafı, gerekse Türk tarafı kafa yoruyor. Önceki gün Köln'de düzenlenen bir etkinlikte de konu masaya yatırıldı.

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Gençlerin Sosyal Katılımı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay, Köln’de bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Akademisi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenen bir günlük çalıştayda, Almanya’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Türkiye’den akademisyenler bir araya geldi.

Çözüm önerileri konuşuldu

Almanya’daki Türk gençlerinin eğitim ve istihdam gibi başlıca sorunlarının tartışılıp, çözüm önerilerinin arandığı çalıştayı organize eden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Birinci oturumumuz Almanya'daki gençlerin istihdam sorunlarıyla ilgiliydi. İkincisi de eğitim sorunlarıyla ilgiydi. Her ikisinde de sorunların tespiti ve ağırlıklı olarak da çözüm önerilerine yönelmek söz konusu oldu. Bu çözüm önerilerini de üç ana başlık altında toplamak mümkün. Biri doğrudan doğruya buradaki insanların yapabilecekleri, sivil kitle örgütleri üzerinden veyahut birey olarak atabilecekleri adımlar. Bir diğer grup, doğrudan doğruya Alman devletini veya eyalet hükümetlerini, hatta bazen de kent meclislerini ilgilendiren, yani Almanya'daki yasal çerçeve içerisinde atılabilecek adımlar. Üçüncüsü de Türkiye’nin yapabilecekleri. Bunların bazıları üçünün bir arada işbirliğiyle gerçekleştirilebilecek, bazıları da doğrudan doğruya bu üçünden birinin atacağı adımlarla gerçekleştirilebilecek olan çözümler.”

Akademik çalışma

Köln’deki toplantının ardından ekim ayında Almanya’daki temaslarına devam edeceklerini ve özellikle gençlerle konuşup, onların görüşlerini alacaklarını belirten Prof. Erhan projenin sonunda hazırlanacak raporla ilgili şu bilgileri verdi: “En sonunda da Türkiye'de, hem buradaki kitle örgütlerinin, Alman devletinin, Türkiye'deki devlet yetkililerinin katılacağı, tamamen bununla ilgili Türk gençlerinin istihdam ve eğitim sorunları başta olmak üzere yaşadıkları sorunlara somut çözümler getirmek üzere büyük bir toplantı organize edeceğiz. Bu proje neticelerini de hem Türkiye'deki yetkili makamlarla, hem buradaki sivil toplum örgütleri ve Alman devletiyle paylaşacağız. Ama sonuç itibariyle bu bir bürokratik proje değil, bir devlet kurumunun projesi değil, bu bir akademik proje, dolayısıyla bizim proje çıktılarımızın da akademik nitelikte olacağı, bir takım siyasal karar vericilerin uygulamalarına katkı sağlayacak tavsiye niteliğinde olacağını da unutmamak lazım.”

Sorun eğitim

Toplantının bazı bölümlerinde moderasyon görevini üstlenen Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Erdoğan çalıştayın katılımcılar açısından zenginliğine işaret etti.

Erdoğan, “Burada en büyük sorun eğitim. Çünkü eğitim gerçekleşince istihdam da kendiliğinden büyük ölçüde çözülen bir sorun. Her ne kadar ayrımcılıktan vs. söz ediyor olsak da bu ayrımcılık politikalarını biraz da abartıyoruz ve bununla mutlu oluyoruz. Yani bizim tembelliğimizin ya da olaylardan kaçışımızın bir alanı haline geliyor. İşin kolayına kaçıyoruz, zaten bizi istemiyorlar, bizi almıyorlar, Almanları tercih ediyorlar, deyip işin peşini bırakıyoruz. Bu anlamda bizim ciddi biçimde sorgulamamız gereken şey özellikle Türk ailelerin çocuklarıyla ilgi düzeyinin ne olduğu ve bu konuda neler yapılması gerektiği. Türkiye'den gelen bir alışkanlığımız var bizim. Devlet bizden çocuğu alır, bize de hiçbir sormaz, nasıl bir eğitim verirse o eğitimi verir, devletin çizdiği çizginin dışına zaten biz çıkmayız, müdahale etmeyiz. Ama Almanya’da sistem öyle değil. Almanya’da sistem çocuğun ailesinin sistemin içine girmesini gerektiriyor" dedi.

Asıl olan mutluluk

Türkiye'nin Almanya'daki Türk sivil kitle örgütlerine müdahalesinin olumsuz sonuçlar doğurduğuna işaret eden Erdoğan, şu saptamalarda bulunuyor: “Onun için de sivil toplum örgütleri vatan millet kavgası dışında, vatana millete sahip çıkacağız kavgası dışında çok fazla bir şey gündeme getirmediler. Şimdi bugün çok sık Türk kültürünün korunması, Türkçenin korunması konuları gündeme geldi. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun çok hayati olduğuna da inanmıyorum açıkçası. Biz insanların burada mutlu olmasını ve başarılı olmasını önemsemeliyiz. Bu insanların Türkiye’ye desteği zaten olacaktır. Doğrudan olmasa bile dolaylı olacaktır."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle