Gündem

Türk-Ermeni öğrenciler biraraya geldi

‘Türk- Ermeni Öğrencileri Diyalog Kampı’, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'nde gerçekleştirildi.

16 Şubat 2009 02:00

Türkiye Üniversiteleri Öğrenci Yaklaşımları'nın (TÜÖY), 2 yıldan fazla bir süredir uğraş verdiği ‘Türk- Ermeni Öğrencileri Diyalog Kampı’, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'nde gerçekleştirildi.


Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Helsinki Yurttaşları Derneği, Hrant Dink Vakfı, Agos Gazetesi gibi bazı sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen projenin tanıtım kampı Ürgüp Dinler Otel'de yapıldı. Bir hafta süren kampa Türkiye üniversitelerinden 80, Ermenistan üniversitelerinden de 20 öğrenci katıldı. Kamp ile öğrencilerin birbirlerini tanıyarak varolan önyargılarının üstesinden gelmesi hedeflendi. ‘Türk - Ermeni Öğrencileri Diyalog Kampı’nın sadece sosyal etkinliklerle kaynaşma projesi olmayacağı, aynı zamanda bu iki toplumun üniversite öğrencilerinin ortak paylaşım ve birlikte üretim alanı olduğu belirtildi. Projede, ritm, tiyatro, maske, kostüm ve dans atölyeleri gibi etkinlikler aracılığıyla birlikte çalışma yapıldı. Bir yandan da paneller, toplantılar ve workshoplar ile karşılıklı kaygılarını ve toplumsal algılarını dile getirebilecekler ve bunların üstesinden gelmeye yönelik projeler üretildiği ifade edildi. Ayrıca etkinlik çerçevesinde çeşitli müzik konserleri ve eğlence etkinlikleri de yer aldığı bildirildi.

Kamp sonrası öğrenciler ortak görüşlerini dile getirdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Bizler, asırlardır birarada yaşayan Türk- Ermeni halklarının 1915 olaylarına ilişkin tarafların politikaları yüzünden yabancılaştırılmasından ve düşmanlaştırılmasından rahatsızız. Bu iki kardeş halkın ilişkilerinin ‘tehcir’ ya da ‘soykırım’ ikileminde değil, barış ve dostluk değerleri temelinde kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ise günümüz gençlerinin aktif katılımıyla hızla gelişeceğine inandığımız projeler, kampanyalar ve bunlar kapsamında gerçekleşen birlikteliklerle mümkündür. Türk ve Ermeni öğrencilerin bir arada geliştirecekleri diyalog ve karşılıklı paylaşım çözüme giden fikirlerin de önünü açacaktır. Bu diyalog ve karşılıklı paylaşım farklı yerlerde koordine olacak projelerin başlangıç noktası olacak ve ’Diyalog Kampı’ projesi de bu sürecin ilk adımını oluşturacaktır. Kamp sadece projeye dair interaktif konuşmalardan ibaret olmayıp, aynı zamanda bu iki toplumun üniversite öğrencilerinin ortak paylaşım ve birlikte üretim alanı oldu. Proje, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi ve atılacak adımların yenileri için yalnız bir başlangıç ve ilk adım niteliği taşımaktadır.”