Sağlık

‘Tükenmişlik duygusu’ doktorları vurdu

KKTC'de yapılan bir araştırma, doktorların ve hemşirelerin "tükenmişlik duygusu yaşadıkları"nı ortaya koydu.

09 Aralık 2008 02:00

KKTC'de sağlık çalışanları arasında yapılan bir araştırma, doktorların ve hemşirelerin "tükenmişlik duygusu yaşadıkları"nı ortaya koydu.

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ebru Çakıcı ile öğretim görevlisi Uzman Psikolog Zihniye Okray Kocabıyık'ın, KKTC'deki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Barış Ruh ve Sinir Hastanesi'nde görevli 103 doktor, 273 hemşire, 129 memur ve 69 işçiden oluşan 574 sağlık çalışanı ile yaptığı "Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu" konulu araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Çalışmaya katılan ve yüzde 61'i kadın olan deneklere ilişkin analiz yapıldığında, doktorların memurlara göre daha fazla duyarsızlaştıkları, hemşirelerin de doktorlara göre daha az iş doyumu yaşadıkları saptandı.

Çalışmada evlilerin, bekâr ve dullara göre iş doyumlarının daha yüksek olduğu tespit edilirken, meslek yaşamında yeni olanların iş doyumlarının yıllardır çalışanlara göre daha az olduğu belirlendi.

Deneklerin yaşları ve meslekte geçirilen yılları arttıkça elde edilen iş doyumu ve kişisel başarı duygusunun arttığı da dikkat çeken çalışmada, tükenme sendromunun insanlarla yüz yüze yapılan mesleklerde daha sık yaşandığına vurgu yapıldı.

Hemşirelerin ve doktorların tükenmişlik duygusu yaşadığına işaret eden araştırma, kadınların erkeklere göre daha fazla tükenme yaşadığını ve iş doyumunun daha az olduğunu ortaya koydu.

Değerlendirme

Uzman Psikolog Zihniye Okray Kocabıyık, araştırmadan elde edilen bulgular ışığında meslek grubunun ne olduğu fark etmezsizin bir an önce hizmet içi eğitimlerin artırılması, örgütsel ve bireysel stratejilerin geliştirilmesi ve gerekirse sağlık çalışanlarının yararlanabileceği bir supervizyon ya da danışmanlık sisteminin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kocabıyık, "Hizmet içi eğitim programlarının özendirici olması sağlık çalışanlarının yaptıkları işten manevi doyum sağlamaları için gereken bir koşul olarak görülmektedir" dedi.

(AA)

ETİKETLER

haber