Gündem

TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı: Risk grubu olmayanların aşılanması, yaşam hakkı ihlali demek olabilir

25 Ocak 2021 14:14

Türkiye’de aşılama sürecini RS FM’de değerlendiren TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı “Anlaşılan o ki belirli bir kontenjan ayrılmış ve başka bir öncelikli grup dahil edilerek yapılıyor” dedi. Fincancı, risk grubunda olmayanların aşılanmasının da yaşam hakkı ihlali olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, aşılamada süreci, tedariği ve öncelik sırasını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Prof. Dr. Fincancı aşılamanın toplumu korumaya yönelik bir dayanışma süreci olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Fincancı “Üniversitenin idari kadrosunun ilk gün aşılandığını görüyoruz, bunlar uygun değil. Aşılanmanın doğasına da aykırıdır. Aşılama yalnız kendinizi değil birbirimizi korumayı hedefleyen bir dayanışma sürecidir. Kendinizi düşünmenizin ötesine geçip bir diğerini düşünmenizin olanağını yaratır. Bu dönemin felsefesine yaklaşımına epeyce aykırı görünüyor olmakla birlikte biliyorsunuz önceliği kendimizi düşünmeye ayırıyoruz uzun zamandır. Toplumsal bağışıklığın bir boyutu da aşılanmanın yaygınlaşması ile birlikte aşılanamayacak durumda olanlarında korunmasını sağlıyor. Ama ne yazık ki böyle görmüyoruz. Önceliği kendilerinde gören pek çok yaklaşımla karşı karşıya kaldık. Sağlık kurumlarının avukatıyım diyerek genç bir insan aşılamada öncelik aldı” diye devam etti.

TIKLAYIN - Eski AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı, avukat Fatih Özata, "Üç hastanenin danışmanı olduğu" için aşı olmuş!

"Anlaşılan o ki belirli bir kontenjan ayrılmış ve başka bir öncelikli grup dahil edilerek yapılıyor"

Prof. Dr. Fincancı, aşılama sırasında sınıflandırmalarda ortaya çıkan değişimleri anlattı:

“Programa göre belli aşamaları var. Kimlik numarasına göre uygun ve öncelikli grupta olup olmadığınız çıkıyor. Emekli sağlık çalışanlarının aşılanması söz konusu değildi dolayısıyla bana da öncelikli grupta yer almıyorsunuz diye çıkıyordu. Sonra bir farklılık oldu ve o gruba girmiş oldum. Bu sistem üzerinden de görünüyor. Oldukça zor, anlaşılan o ki belirli bir kontenjan ayrılmış ve başka bir öncelikli grup dahil edilerek yapılıyor. Böyle bir olanak yaratılmış oluyor. Onları anlaşılan o ki sistemin dışında bir yerden gerçekleştiriyorlar. Bu çok yaygın bir tutum biliyorsunuz. Türkiye’de karşılaştığımız son zamanlarda gittikçe daha da yaygınlaşan bir yaklaşım. Bundan rahatsız olmuyorlar maalesef.”

"Risk grubu olmayanların aşılanması, yaşam hakkı ihlali demek olabilir"

Risk grubu olmayanların aşılanmasının risk grubu olanları aşıdan mahrum edeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Fincancı, bunun yaşam hakkının ihlali olarak yorumlanabileceğini söyledi:

“Tabii ki bütün bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Tahmin edersiniz ki böyle bir öncelikler silsilesiyle risk grubu olmayanların aşılanması risk gruplarının yeterli sayıda aşıyla buluşamaması anlamına gelecektir. Bu tür bir yaklaşım yaşam hakkı ihlali demek olabilir. Sahadakileri ve aşılanma hızlarını izliyoruz. Sağlık çalışanları arasında da ciddi bir sisteme girmeme sıkıntısı ile karşı karşıyayız. Örneğin bir hekim muayenesinde çalıştığı koşullarda yanında görev yapan yardımcısı sekreteri bu listelerde yer alamayabiliyor. Bunlarla ilgili listelerin güncellenmesi için sürekli Sağlık Bakanlığı’na buna göre bildiride bulunuyoruz. Eczacı kalfaları sistemde yer alamıyor oysa çok sık karşılaştıklarını biliyoruz. Bu bir imtiyaz yaratarak, aşıya erişemeyenleri zarara uğratan yaklaşım tabii ki siyasi otoritenin sorumluluğunda kabul edilmelidir. Tüzel kişiliklerin doğrudan zarar görmemesi nedeniyle dava açılamaması mümkün. Burada doğrudan zarar riski görenlerin meslek örgütleriyle hareket etmesi gerekiyor.”