Çevre

TTB'den Sinop Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin rapor: Çevre ve insan sağlığı anlamında ciddi sonuçlar doğurabilir

30 Mart 2022 15:19

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) hazırladığı "Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi Son Şekli Verilen ÇED Raporu’nun İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi" raporunda, "Ülkemiz ve tüm dünya için çevre ve insan sağlığı anlamında ciddi sonuçlar doğurabilir" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sinop'taki nükleer güç santralı projesine ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, Nükleer Güç Santrali'ne neden karşı olduklarının yanı sıra Sinop Nükleer Güç Santralı'ndaki ÇED raporunda tutarsızlık olduğu belirtildi. Raporda, nükleer santralın ekonomik ve sosyal boyutları ele alındı.

Rusya-Ukrayna savaşında da gündeme gelen NGS'lerin çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı potansiyel tehlikelere vurgu yapılan raporda, "Sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunu savunan TTB, dün olduğu gibi, bugün de NGS’lere karşıdır" ifadelerine yer verildi.

"Yenilenebilir enerji kaynakları olmalı"

Raporun sonuç bölümünde şöyle denildi:

"-Sinop NGS ÇED Raporu halk sağlığı açısından birçok yönüyle ciddi sorunlar, eksiklikler ve var olan bilgilerin yanlış değerlendirilmesi nedeniyle yanıltıcı bilgiler içermektedir. Ülkemiz ve tüm dünya için çevre ve insan sağlığı anlamında ciddi sonuçlar doğurabilecek bir proje olan Sinop NGS projesinin çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararının iptal edilerek ülkemiz açısından NGS projelerinden tamamen vazgeçilmesinin uygun olacağı açıktır.

- Nükleer enerjinin dünyanın geleceği için alternatif bir enerji kaynağı olarak düşünülmesinin şu ana kadar deneyimlenen sorunlar dikkate alındığında yanlış olduğu kabul edilmelidir. Ülkelerin ve tabi ki ülkemizin gelecekte yaygın olarak kullanacakları enerji kaynaklarının, yenilenebilir enerji kaynakları olmasının doğru olduğu ve yatırımların bu yönde yapılması gerektiği düşünülmektedir."