Ekonomi

'Torba kanun', 'çorba kanun' oldu

Kanunlarımız ‘Deli kızın bohçası’ gibi. Güngör Uras'ın Milliyet gazetesindeki yazısı, 5793 sayılı kanunun gözden kaçan önemli düzenlemelerine dikkat &

21 Ağustos 2008 03:00

Güngör Uras’ın, 21 Ağustos tarihli Milliyet gazetesindeki köşe yazısı, kanun yapıcıların birbiriyle ilgisi olmayan birden çok konuyu düzenleyen ‘torba kanun’larda bile ipin ucunu nasıl kaçırdığını ortaya koyuyor. İşte Güngör Uras’ın, bu ‘kanun çorbası’ içinde önemsizlerin arasında kaldığı için gözden kaçan önemli düzenlemeleri sıraladığı yazısı:

Torba kanun (Akıllarına ne gelmişse, atmışlar torbaya!)
6 Ağustos 2008 tarihinde Resmi Gazete’de bir kanun yayımlandı. 5793 sayılı bu kanunun adı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” idi.
Bu kanun bir “torba kanun” idi. Kanun yapıcının, birbiriyle ilgisi olmayan birden çok konuyu düzenlemesiyle ortaya çıkan kanunlara “torba kanun” denir.
5793 sayılı torba kanunda ölçü iyice kaçırılmıştı. Resmi Gazete’nin 22 sayfasını kaplayan kanun içinde birbiriyle ilgisi olmayan 50’ye yakın konuda yeni düzenlemelere gidilmişti. Bu arada kamuoyunu çok ilgilendirecek bazı konulardaki önemli düzenlemeler, önemsizlerin arasında kaldığı için gözden kaçtı.
Halbuki bu kanunla (1) Toplu konut ve özelleştirme idarelerine geniş imar yetkileri veriliyor.(2) Hükümete, Galataport’u, Haydarpaşa’yı, Milli Eğitin Bakanlığı’nın okullarını, Devlet Su İşleri’nin gayrimenkullerini kolaylıkla satışa çıkarma imkânı tanınıyor.
Birbirinden ilgisiz ne kadar çok konuda düzenlemeye gidildiğini anlatabilmek için, sayın okuyucularıma düzenlemelerle ilgili bazı kanun değişikliklerinin başlıklarını vereceğim. Yerim sınırlı olduğu için torba kanundaki değişikliklerin tamamı hakkında bilgi veremiyorum. Torba kanuna göre:
Telefon faturalarından yüzde 15 Hazine Payı ayırılacak.
Silahlı Kuvvetler Personeli’nden 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda terfii ve kıdemliliği onaylananlara müteakip aybaşına kadar geçen süre için aylık farkı ödenecek.

TOKİ istediği yere...
Milli Eğitim Bakanlığı‘na ait okullar, arsalar kolaylıkla özelleştirilerek satılabilecek.
Eğitim, öğretim ve araştırma kurumlarındaki döner sermaye hesabına giren paralardan öğretim üyelerine, doktorlara para verilecek.
Toplu Konut İdaresi imar planları yapmaya, yaptırmaya ve değiştirmeye yetkili olacak.
Özelleştirilecek alanlardaki imar planlarını Özelleştirme Kurulu Başkanlığı istediği şekilde belirleyecek, değiştirecek.
Türk vatanına hizmet edenlere Vatani Hizmet Tertibi’nden aylık bağlanacak.
Milli Piyango İdaresi’nin özelleştirilmesinde net hasılat üzerinden hak belirlemesi yapılacak.
Uzman jandarmaların zamları rütbe terfiinin onaylandığı tarihten geçerli olacak.
Bir kimse uzun süre bulunamazsa mal varlıklarına mahallin mal memuru kayyum olarak Hazine adına el koyacak.
Kamu kuruluşlarının bilgi işlem merkezlerinde sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.
Milli Eğitim, Hazine mülkiyetindeki okul ve arsaları Toplu Konut İdaresi aracılığıyla değerlendirecek.
Yüzde 20 özürlülerin eğitim masrafları bütçeden karşılanacak.
Demiryolları’nın varlıkları satılacak. Gelen paranın yüzde 60’ı karayolu, yüzde 40’ı demiryolu yapımında kullanılacak.
Hazine’ye ait taşınmazlar rayiç bedelle belediyelere devredilecek.
Hazine’ye ait arsalar üzerinde liman yapanlarla ilgili davalar, anlaşma yoluyla sona erdirilecek.

Haydarpaşa, Galata
Deniz kıyılarını, gölleri, suları kullandıkları, doldurdukları için Hazine ile anlaşmazlığı olanlar 4 ay içinde başvururlarsa anlaşma yapılacak ve 49 yıllık kullanma hakkı verilecek.
Karayolları ile Devlet Su İşleri’ne tahsisli taşınmazların satışından elde edilecek gelirler bu kuruluşların bütçesine kaydedilecek.
Bakanlar hukuki ve mali konularda başbakana ve TBMM’ye karşı sorumlu olacak.
Milli İstihbarat Teşkilatı harcamalarında denetim yapılamayacak.
Maliye Bakanlığı kamu kuruluşlarındaki her türlü mali bilgileri toplamaya yetkili olacak.
Orman yangınları ve sağlık hizmetleri için 7 yıllık sürelerle hava aracı kiralanacak.
5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren cinsel saldırı suçuyla yargılananlara vekili bulunmaması halinde baro avukat görevlendirecek.
Bakanlıklar bütçelerindeki hizmete ilişkin yatırım ödeneklerini il özel idarelerine aktarabilecek.
Devlet Demiryolları İdaresi ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri yönetim kurulu kararıyla satabilecek.
İmar planlarında demiryolları için ayrılan arsalar ve binalar imar planı değişikliğiyle satılacak.
Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklar’dan yenileme alanında kalanlar il özel idareleri ve belediyelere bedelsiz olarak devredilecek.
Devlet Su İşleri’nden sulama kurutma hizmeti alanlardan borçlu olanların 2004 yılından önceki borçları affedilecek.
(Güngör Uras)

ETİKETLER

haber