Politika

Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı Mecliste TBMM (A.A)

01 Şubat 2012 13:37

-Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı Mecliste TBMM (A.A) - 01.02.2012 - İşkolu barajının yüzde 3'e indirilmesini düzenleyen Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarı, Yüzde 10 olan işkolu barajının, yüzde 3'e düşürülmesini öngörüyor. İşletme barajı yüzde 40, işyeri barajı ise yüzde 50+1 olarak düzenleniyor. İşkollarının sayısının azaltan tasarı, işkolu tespitinde yetki uyuşmazlıklarının ''bekleteci mesele'' yapılmasını kaldırıyor. İşçi sendikalarına üyelikte ve üyelikten ayrılmada noter koşulu da kaldırılıyor. Grup toplu iş sözleşmesi de de tasarıyla tanımlandı. Böylece, bir işkolunda birden fazla tarafla toplu iş sözleşmesi bağıtlanabilecek.  Tasarı, grev ve lovavt yasaklarını hayati nitelik gösteren temel kamu hizmetleri ile sınırlıyor.