Ekonomi

TMO görev zararında lider oldu

KİT'lerin görev zararı 2.2 milyar lira oldu, ilk sırayı 1.6 milyarla TMO aldı.

03 Mart 2009 02:00

Hazine Müsteşarlığı, KİT'lerin görev zararının geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 48 oranında artarak yaklaşık 2.185 milyar liraya ulaştığını ve görev zararlarının 1.244 milyar lirasının ise ilgili kuruluşlara ödendiğini belirtti.

Söz konusu KİT'lerin 2007 yılında görev zararı 1.472 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.
Görev zararı, genel olarak siyasi otoritenin KİT ürün fiyatına müdahale etmesi ya da KİT'lere verdiği görevler sonucu ortaya çıkıyor.

KİT'ler üstlendikleri görevden doğan zararı ise bütçeye konulan ödenek çerçevesinde ilgili kuruluşa ödeniyor. Ancak, ödenek talebi kabul edilmediği takdirde, KİT'in Hazine'ye olan temettü borcu ya da diğer borçları görev zararı alacağına mahsup edilebiliyor. Görev zararı ödemelerinin KİT'lere zamanında yapılması halinde ise mali yapılarını olumsuz yönde etkileniyor.

Hazine KİT Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, geçen yıl görev zararı açısından ilk sırayı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aldı. TMO'nun 2007 yılında 896.9 milyon lira olan görev zararı bir yılda yüzde 73.8 oranında artarak 1.559 milyar liraya ulaştı. TMO'nun görev zararı ağırlıklı olarak imalatçı-ihracatçı şirketlere dünya fiyatlarından hububat verilmesinden kaynaklanıyor.

T.C Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) görev zararı ise 2007 yılında 255 milyon lira iken, 2008 yılından 330.2 milyon liraya çıktı.

Görev zararı açısından diğer önemli bir KİT ise 252.3 milyon lira ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) oldu. TKİ'nin 2007 yılında 200.5 milyon lira olan görev zararı bir yılda yaklaşık 52 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu görev zararı hükümetin "fakir aileler"e yaptığı kömür yardımından kaynaklanıyor.

Son yıllarda görev zararı olmayan Çaykur ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) de geçen yıl görev zararı yazdı. Bu zarar, 2006 yılının Kasım ve Aralık aylarında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında sel afetinde zarar görenlere çay ve şeker yardımından kaynaklandı. Bu çerçevede Çaykur'un görev zararı 564,000 lira, TİGEM'in 4.7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türkiye Şeker Fabrikaları ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin görev zararları ise 2008 yılında yeni görevler verilmemesi ve yapılan ödemelerden dolayı azaldı. Buna göre, 2007 yılında görev zararı 15.6 milyon liradan DHMİ'nin 2008'de 10.1 milyon liraya düşerken, Türkiye Şeker Fabrikaları'nın ise 102.7 milyon liradan 22.4 milyon liraya geriledi.