Çevre

TMMOB: Körfez Geçiş Projesi'nde flamingolar 'kazandı'

"Karar, dünya doğa koruma içtihadı açısından da tarihi önem taşımaktadır

24 Aralık 2018 18:01

İzmir'de yapılmak istenen Körfez Geçiş Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) için iptal kararı verilmesinden sonra çevreciler ve meslek odaları ortak basın açıklaması yaptı. TMMOB Şehir Plancıları Odası'ndan Neriman Erol, "Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri ve 40 binden fazla flamingonun yaşam alanı olan İzmir'in Gediz Deltası, UNESCO'nun Dünya Doğa Mirası ile ilgili dört kriterinin tamamını sağlamaktadır. Bu nedenle alınan karar, dünya doğa koruma içtihadı açısından da tarihi önem taşımaktadır" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İzmir'deki Körfez Geçiş Projesi için verilen 'ÇED olumlu' kararına karşı dava açtı. Geçen Ağustos ayında yürütmeyi durduran İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, son olarak ÇED olumlu kararını iptal etti. Kararın ardından TMMOB İzmir Şubesi, EGEÇEP ve Doğa Derneği üyeleri, ortak basın açıklaması yaptı. İdare Mahkemesinin tarihi karara imza attığını söyleyen TMMOB Şehir Plancıları Odası'ndan Neriman Erol, şöyle dedi:

"Gediz Deltası, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün dünyadaki en önemli yaşama alanlarından biri. Türkiye'deki 14 uluslararası öneme sahip Ramsar Alanı'ndan biri olan Gediz Deltası, aynı zamanda doğal sit alanı olarak da korunmakta. Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri ve 40 binden çok flamingonun yaşam alanı olan İzmir'in Gediz Deltası, UNESCO'nun Dünya Doğa Mirası ile ilgili dört kriterinin tamamını sağlamaktadır. Bu nedenle alınan karar, dünya doğa koruma içtihadı açısından da tarihi önem taşımaktadır."

"Mahkeme kararının uygulanması anayasa ve yasa gereğidir"

Mahkemenin kararı ile projenin bilimsel ve hukuki açıdan İzmir için uygun olmadığının kanıtlandığını belirten Neriman Erol, şunları kaydetti:

"Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, 'Körfez Geçişi Projesi', İzmir için gelecekte çizilen senaryonun bir parçasıdır. O senaryoda doğal yapısından gitgide uzaklaşan, ekolojik değerlerini kaybeden, betonlaşmaya teslim edilmiş, ayrıcalıklı imar hakkı sağlayan, parça parça plan değişiklikleri ile yüksek rant artışlarının önü açılan, kıyılarını betona teslim eden rant talanı altında sağlıksız bir kent var. O yüzden kararı bu kötü senaryoyu bozmak için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Şimdi bu önemli kararın uygulanmasını sağlama, kararın arkasından dolanma hamlelerine izin vermeme zamanı. Mahkeme kararının uygulanması Anayasa ve yasa gereğidir. Öncelikle tüm İzmir halkına bu önemli hukuki kazanımımızı armağan ediyoruz. Sonrasında buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Valiliği'ne sesleniyoruz, Körfez Geçiş Projesi'ne ilişkin mahkeme kararını gecikmeksizin, harfiyen uygulayın. Hükümete ve lüzumsuz proje yanlısı herkese, İzmir'i mahvedecek bu projeyi bir daha gündeme getirmemek üzere çöpe atma, tüm İzmirlilere de karara sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz." (DHA)