Gündem

Mahkeme: THY greve giden işçilerin yerine yenisini çalıştıramaz

Hava İş Sendikası’nın 56 gün önce başlattığı grev devam ederken, mahkeme, THY'nin grevdeki işçiler yerine yeni işçi çalıştırmasıyla ilgili ihtiyati tedbir kararı aldı

09 Temmuz 2013 12:43

Hava İş Sendikası’nın grevi devam ederken, İş Mahkemesi’nden THY aleyhine bir ihtiyati tedbir kararı çıktı. İş Mahkemesi, greve çıkan işçilerin yerine başka işçi çalıştırılamayacağına hükmetti. Mahkeme başka işçi çalıştırma hakkında ihtiyati tedbir yolu ile durdurma kararı verdi.

Karar İstanbul 5. İstanbul İş Mahkemesi’nin 8 Temmuz’da yaptığı duruşmada çıktı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporları da, greve katılan işçiler yerine başka işçilerin çalıştırıldığı kaydedildi. Davanın ilk celsesinde mahkeme, Yargıtay yolu açık olmak üzere kritik bir karar aldı. Mahkeme kararında özetle, greve çıkan işçi yerine başka işçilerin çalıştırılamayacağını hükmetti.

Mahkeme kararının ardından Hava-İş tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

'Kamuoyu ve hissedarlar yanıltıldı'

 

 “THY grevimizin 54. gününde %48,2’si Kamunun malı olan THY Anonim Ortaklığı’nda, THY Yönetim Kurulu’nun yasadışı grev kırıcılığı yaptığı mahkeme kararı ile belirlenmiştir. Bu karar ülkemizdeki işçi haklarının anti demokratik yöntemlerle ortadan kaldırıldığına dair, çok önemli, ibretlik bir belgedir. THY Yönetimi Kamu Aydınlatma Platformu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı özel durum açıklamalarında kamuoyunu ve hissedarları yanıltmış, greve katılan olmadığını beyan etmiş ve uçuş operasyonunun eksiksiz yürütüldüğünü açıklamıştı.

 

13 binlere varan tehir olacaktı

 

Görülüyor ki tüm bu açıklamaların mahkeme kararı ile doğru bilgi olmadığı ortaya çıkmıştır. Halka açık bir ve %48’2 kamunun olan şirketin Yönetim Kurulu’nun bu denli yasadışı işlemleri, hem de uçuş emniyetinin asıl olduğu havacılık işlerinde nasıl cesaretle yapabildiğinin yorumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu yasadışı grev kırıcı işlemler olmasa bugün aylık 13 binlere varan tehirler, uçuşların iptaline dönüşecek ve ilgili işveren işçilerin taleplerini tartışmak ve karşılamak zorunda kalacaktı. Sendikamız grev sonrası, işverenin açık grev kırıcılığına yönelik hem 6356 sayılı yasadaki görevli makama denetim, hem de mahkemeye delil tespiti yapılması başvurusunda bulunmuştur. Mahkemece yapılan delil tespiti işlemleri ile oluşan Bilirkişi Raporu eklerindeki delillerden de anlaşılacağı üzere işverence grevdeki işçiler yerine yeni işçi alınmak suretiyle yasadışı işlemler yapıldığı greve katılmayacak ancak yasa gereği üretim ve satışta bulunamayacak grev kapsamı dışındaki işçilerin, grevdeki işçiler yerine üretime ve satışa yönelik olarak çalıştırıldığı, grevdeki işçilerin işlerinin bir başka havayolu firması (Sun Express Jet Airways) işçileri ile yaptırıldığı bu suretle yasadışı işlemler yapıldığı kesinleşmiştir.

 

'THY hukuka uygun davranmalı'

 

İstanbul 5. İş Mahkemesi talebimiz doğrultusunda, THY A.O’nun avukatının huzurunda 08.07.2013 tarihinde, tespit,sataşmanın önlenmesi ve bu konuda ihtiyati tedbir kararı vermiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun İhtiyati Tedbiri tamamlayan işlemler başlıklı 397. Maddesinin 2. Bendindeki “İhtiyati Tedbir Kararının etkisi aksi belirtilmediği takdirde , nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder” hükmü ve yasanın diğer hükümleri uyarınca, ihtiyati tedbir kararı verildiği günden itibaren, esas ile ilgili karar kesinleşinceye kadar devam eder. Bu sebeple İstanbul 5. İş Mahkemesinin verdiği karar temyiz edilse dahi kararın temyiz edilmiş olması ihtiyatı tedbir kararının geçerliliğini etkilemez. Bu husus kesindir. Bu sebeple, THY A.O işvereni, bu noktada hukuka uygun davranmak suretiyle verilen ihtiyati  tedbir kararı doğrultusunda hukuka uygun işlem yapmak zorundadır.

 

'İşçi alımları durdurulmalı'

 

Bu çerçevede;

1-6356 Sayılı yasanın 65. Maddesine göre grev ve lokavt dışı tespit edilen işçilerin üretime ve satışa yönelik işlerde çalıştırılmasının derhal durdurulması

2-Grevin başladığı 15.05.2013 tarihinden sonra işe alınanların çalıştırılmasının derhal durdurulmasını

3-Greve katılmayıp çalışmasına devam eden işçilerin sadece eski işlerinde görevlendirilip greve katılanların görevlerinde çalıştırılmasının derhal durdurulması

4-Grevdeki işçilerin işlerinin bir başka havayolu firması (Sun Express Jet Airways) işçileri ile yaptırılmasına son verilmesi gerekmektedir.