Ekonomi

TEİAŞ, 4 TRAFO MERKEZİ İÇİN İHALE AÇTI ANKARA (A.A)

15 Kasım 2010 13:27

-TEİAŞ, 4 TRAFO MERKEZİ İÇİN İHALE AÇTI ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, İzmir'in Alaçatı, Buca, Demirci ve Urla trafo merkezleri olmak üzere, toplam 4 adet 154 kV iletim trafo merkezlerinin işletilmesi işini yaptırmak üzere ihale açtı. Buna göre, 4 adet 154 kV iletim trafo merkezinin bakım ve güvenlik hariç tek grup olarak hizmet alımı yolu ile 3 yıl süreyle işlettirilmesi yapılacak. İhale, TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünde 10 Aralık 2010 tarihinde saat 14.00'te ''açık ihale usulü'' ile yapılacak. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. Sadece yerli firmaların katılabileceği ihalenin şartnamesi mesai saatleri içinde TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar götürü bedel üzerinden aynı adrese verilecek. Buna göre üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmesi imzalanacak. Söz konusu ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

ETİKETLER

haber