Yaşam

TAŞIMALI EĞİTİMDE SICAK YEMEK ANKARA (A.A)

21 Nisan 2011 13:54

-TAŞIMALI EĞİTİMDE SICAK YEMEK ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), taşımalı eğitimde hizmetlerin daha etkili ve ekonomik olabilmesi için genelge yayımladı. Genelgede, taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin beslenmelerine özen gösterilmesine dikkat çekilerek, ''Öğrencilere mutlaka sıcak yemek verilecek. Zorunlu sebepler dışında kuru gıda verilmeyecek. Yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değeri korunacak'' denildi. Taşımalı ilköğretim uygulaması, MEB tarafından, ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim-öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günübirlik taşınarak okula erişimlerini sağlamak amacıyla yürütülüyor. Bakanlık, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında taşıma hizmetlerinin etkili, ekonomik ve mevzuatına uygun bir şekilde yürütülmesi, gerekli verilerin e-Okul sistemine işlenmesi ve iller arası birlikteliğin sağlanması amacıyla genelge yayımladı. ''Taşımalı İlköğretim Uygulaması'' konulu genelgede, yatılı ilköğretim bölge okullarının 1-5. sınıflarında okuyan öğrencilerin tamamının taşımalı ilköğretim kapsamına alınacağı, ulaşım sorunu bulunan yerleşim yerlerindeki öğrencilerin taşınması amacıyla ilgili birimlerle işbirliği yapılarak ulaşımın sağlanması için valiliklerce gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Her türlü tedbir alınmasına rağmen taşınması mümkün olmayan yerleşim birimlerindeki öğrencilerin ise yatılı ilköğretim bölge okullarına yerleştirileceği kaydedildi. Taşıma merkezi olacak okulların derslik, ders araç gereçleri ile öğretmen sayılarının yeterli olmasına dikkat edilmesi vurgulanarak, taşıma yapılmasına rağmen birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılacak okulların taşıma merkezi okul olarak seçilmemesi gerektiğinin altı çizildi. -YEMEK KALİTESİ İZLENECEK- Taşıma merkezi ilköğretim okullarında, taşıma kapsamındaki öğrencilere öğle yemeği verileceği belirtilerek, taşıma giderleri mahalli imkanlarla karşılanarak taşıma merkezi okullara taşınan öğrencilere de yemek verilebileceği ifade edildi. Ancak, ikili öğretim yapan okullardaki öğrencilere öğle yemeği verilmeyeceği belirtildi. Öğrencilere mutlaka sıcak yemek verilecek. Zorunlu sebepler dışında kuru gıda verilmeyecek. Yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına ve hijyene gerekli özen gösterilecek. Aylık yemek tabldot listesinin hazırlanmasında sağlık müdürlükleriyle koordineli bir şekilde çalışılarak diyetisyen takviyesi alınacak. Diyetisyen olmaması halinde kız meslek liselerinin gıda teknolojisi öğretmeninin de bulunacağı komisyon tarafından hazırlanan listeler taşıma merkezi okul ile ilçenin internet sayfasında yayınlanacak. Yemeklerin kalitesi ile aylık tabldot listesine uygun verilip verilmediği ve taşıma yapan araçlar taşıma merkezi okullardaki nöbetçi öğretmenler tarafından kontrol edilerek nöbet defterine işlenecek.

ETİKETLER

haber